Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Za rok 2014

Oświadczenia majątkowe składane za rok 2014.
(oświadczenia składane w 2014 i 2015 roku)

Burmistrz Praszki
Jarosław Tkaczyński - PDFOM2014-JTkaczynski.pdf (2,87MB)

Pracownicy samorządowi:
Danuta Janikowska - Z-ca Burmistrza - PDFOM2014-DJanikowska.pdf (3,00MB)
Krzysztof Pietrzyński - Sekretarz MiG Praszka - PDFOM2014-KPietrzynski.pdf (2,95MB)
Małgorzata Zawis - Skarbnik Gminy - PDFOM2014-MZawis.pdf (2,47MB)
Ilona Pondel - Z-ca Skarbnika Gminy - PDFOM2014-IPondel.pdf (2,43MB)

Jednostki organizacyjne:
Jadwiga Czeszek - Dyrektor Biblioteki Publicznej MiG Praszka - PDFOM2014-JCzeszek.pdf (2,87MB)
Leszek Krzyżanowski - Kierownik OPS w Praszce - PDFOM2014-LKrzyzanowski.pdf (3,76MB)
Małgorzata Kaczmarek - Z-ca kierownika OPS w Praszce - PDFOM2014-MKaczmarek.pdf (2,51MB)
Małgorzata Grajek - Specjalista pracy socjalnej w OPS w Praszce - PDFOM2014-MGrajek.pdf (2,87MB)
Zbigniew Szczerbik- Dyrektor Muzeum w Praszce - PDFOM2014-ZSzczerbik.pdf (2,81MB)
Jacek Pac - Dyrektor M-GOKiS w Praszce - PDFOM2014-JPac.pdf (2,97MB)
Grzegorz Derengowski - Dyrektor ŚDS w Ganie - PDFOM2014-GDerengowski.pdf (3,04MB)

Przedszkola:
Aurelia Popławska - Dyrektor PP nr 1 w Praszce - PDFOM2014-APoplawska.pdf (2,93MB)
Ewa Kołodziej - Dyrektor PP nr 2 w Praszce - PDFOM2014-EKolodziej.pdf (2,83MB)

Szkoły:
Lidia Kowalska-Owczarek - Dyrektor PSP w Kowalach - PDFOM2014-LKowalskaOwczarek.pdf (3,20MB)
Jolanta Galant - Dyrektor PSP w Przedmościu - PDFOM2014-JGalant.pdf (2,95MB)
Elżbieta Belka - Dyrektor ZS-P w Strojcu - PDFOM2014-EBelka.pdf (2,83MB)
Iwona Ignaczak - Dyrektor PSP nr 2 w Praszce - PDFOM2014-IIgnaczak.pdf (3,41MB)
Jolanta Pawlak - Dyrektor PSP nr 3 w Praszce - PDFOM2014-JPawlak.pdf (3,02MB)
Renata Tobiś - Dyrektor PSP nr 4 w Praszce - PDFOM2014-RTobis.pdf (2,94MB)
Danuta Czemielewska-Cholak - Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Praszce - PDFOM2014-DCzemielewskaCholak.pdf (3,11MB)
Marzena Smugowska - Dyrektor ZPS w Praszce - PDFOM2014-MSmugowska.pdf (3,42MB)

Inne:
Aneta Bugajska-Majka - Prezes Zarządu "OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW PRASZKA" Sp. z o.o. - PDFOM2014-ABugajskaMajka.pdf (2,93MB)
Ryszard Szymański - prezes zarządu PPU "GOSKOM" Sp. z o.o. - PDFOM2014-RSzymanski.pdf (2,72MB)
Bogdan Pęcherczyk - członek zarządu PPU "GOSKOM" Sp. z o.o. - PDFOM2014-BPecherczyk.pdf (2,75MB)
Agnieszka Gońda - prokurent PPU "GOSKOM" Sp. z o.o. -PDFOM2014-AGonda.pdf (2,62MB)

Oświadczenia na koniec i początek sprawowania funkcji:

Burmistrz Praszki
Jarosław Tkaczyński - PDFOM2014k-JTkaczynski.pdf (2,70MB) - na koniec kadencji
Jarosław Tkaczyński - PDFOM2014P-JTkaczynski.pdf (2,73MB) - na początek kadencji

Jednostki organizacyjne:
Irena Szczepańska - Dyrektor Muzeum w Praszce - PDFOM2014k-ISzczepanska.pdf (2,91MB) - na koniec sprawowania funkcji
Irena Szczepańska - Dyrektor Muzeum w Praszce - PDFOM2014p-ISzczepanska.pdf (2,97MB) - na początek sprawowania funkcji

Objaśnienia skrótów:
M-GOKiS - Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
PP - Publiczne Przedszkole
PSP - Publiczna Szkoła Podstawowa
ZPS - Zespół Placówek Specjalnych
ZS-P Zespół Szkolno-Przedszkolny
ŚDS - Środowiskowy Dom Samopomocy