Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Za rok 2013

Oświadczenia majątkowe składane za rok 2013.
(oświadczenia składane w 2014 roku)

Burmistrz Praszki
Jarosław Tkaczyński - PDFOM2013 J Tkaczynski.pdf

Pracownicy samorządowi:
Danuta Janikowska - Z-ca Burmistrza - PDFOM2013 D Janikowska.pdf
Krzysztof Pietrzyński - Sekretarz MiG Praszka - PDFOM2013 K Pietrzynski.pdf
Małgorzata Zawis - Skarbnik Gminy - PDFOM2013 M Zawis.pdf
Ilona Pondel - Z-ca Skarbnika Gminy - PDFOM2013 I Pondel.pdf

Jednostki organizacyjne:
Jadwiga Czeszek - Dyrektor Biblioteki Publicznej MiG Praszka - PDFOM2013 J Czeszek.pdf,
Leszek Krzyżanowski - Kierownik OPS w Praszce - PDFOM2013 L Krzyzanowski.pdf, PDFOM2013 L Krzyzanowski - korekta.pdf
Małgorzata Kaczmarek - Z-ca kierownika OPS w Praszce - PDFOM2013 M Kaczmarek.pdf
Małgorzata Grajek - Specjalista pracy socjalnej w OPS w Praszce - PDFOM2013 M Grajek.pdf
Irena Szczepańska - Dyrektor Muzeum w Praszce - PDFOM2013 I Szczepanska.pdf
Jacek Pac - Dyrektor M-GOKiS w Praszce - PDFOM2013 J Pac.pdf
Grzegorz Derengowski - Dyrektor ŚDS w Ganie - PDFOM2013 G Derengowski.pdf

Przedszkola:
Aurelia Popławska - Dyrektor PP nr 1 w Praszce - PDFOM2013 A Poplawska.pdf
Ewa Kołodziej - Dyrektor PP nr 2 w Praszce - PDFOM2013 E Kolodziej.pdf

Szkoły:
Lidia Kowalska-Owczarek - Dyrektor PSP w Kowalach - PDFOM2013 L Kowalska-Owczarek.pdf
Jolanta Galant - Dyrektor PSP w Przedmościu - PDFOM2013 J Galant.pdf
Elżbieta Belka - Dyrektor ZS-P w Strojcu - PDFOM2013 E Belka.pdf
Iwona Ignaczak - Dyrektor PSP nr 2 w Praszce - PDFOM2013 I Ignaczak.pdf
Jolanta Pawlak - Dyrektor PSP nr 3 w Praszce - PDFOM2013 J Pawlak.pdf
Renata Tobiś - Dyrektor PSP nr 4 w Praszce - PDFOM2013 R Tobis.pdf
Danuta Czemielewska-Cholak - Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Praszce - PDFOM2013 D Czemielewska-Cholak.pdf
Marzena Smugowska - Dyrektor ZPS w Praszce - PDFOM2013 M Smugowska.pdf

Inne:
Aneta Bugajska-Majka - Prezes Zarządu "OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW PRASZKA" Sp. z o.o. - PDFOM2013 A Bugajska-Majka.pdf
Ryszard Szymański - prezes zarządu PPU "GOSKOM" Sp. z o.o. - PDFOM2013 R Szymanski.pdf
Bogdan Pęcherczyk - członek zarządu PPU "GOSKOM" Sp. z o.o. - PDFOM2013 B Pecherczyk.pdf
Agnieszka Gońda - prokurent PPU "GOSKOM" Sp. z o.o. - PDFOM2013 A Gonda.pdf

Oświadczenia na koniec i początek sprawowania urzędu/funkcji:

Jednostki organizacyjne:
Grzegorz Derengowski - Dyrektor ŚDS w Ganie - PDFOM2013P G Derengowski.pdf

Objaśnienia skrótów:
M-GOKiS - Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
PP - Publiczne Przedszkole
PSP - Publiczna Szkoła Podstawowa
ZPS - Zespół Placówek Specjalnych
ZS-P Zespół Szkolno-Przedszkolny
ŚDS - Środowiskowy Dom Samopomocy