Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rok 2010

Nazwa inwestycji: Przebudowa dróg gminnych ul. Szkolnej oraz Ożarowskiej w Kowalach gmina Praszka.

Data: Nazwa dokumentu: Załącznik:
2010-01-12 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia. PDFobw20100108.pdf
2010-02-08 Ogłoszenie o umożeniu postępowania. PDFogl20100208.pdf

Nazwa inwestycji: Przebudowa dróg gminnych Kowale ul. Ożarowska i Szkolna - Aleksandrów - Kozieł - Przedmość w gminie Praszka.

Data: Nazwa dokumentu: Załącznik:
2010-03-04 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia. PDFobw20100304.pdf
2010-04-12 Postanowienie Burmistrza Praszki wyjaśniające postanowienie nr IT.I. 7624-1/1-1/09/10 z dnia 04-02-2010. PDFobw20100412.pdf
2010-04-16 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia PDFobw20100416.pdf

Nazwa inwestycji: Budowa 8 wolnostojących elektrowni wiatrowych o mocy 3 MW, wraz ze stacją transformatorową oraz drogą dojazdową.

Data: Nazwa dokumentu: Załącznik:
2010-06-01 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia. PDFobw20100601.pdf
2010-07-19 Wydanie postanowienia w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i zakresu raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. PDFobw20100719.pdf
2010-12-15 Obwieszczenie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji PDFobw20101215.pdf
2010-12-31 Obwieszczenie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji PDFobw20101231.pdf
2011-01-20 Obwieszczenie o podaniu do publicznej wiadomości informacji o rozpoczęcu procedury udziału społeczeństwa w postęowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach PDFobw20110120.pdf
2011-02-28 Obwieszczenie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji PDFobw20110228.pdf
2011-03-24 Ogłoszenie o podjęciu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia PDFogl20110324.pdf
2014-05-22 Ogloszenie o wydaniu postanowienia o sprostowaniu oczywistej omyłki w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia PDFobw20140522.pdf

Nazwa inwestycji: Przebudowa drogi krajowej nr 42 na odcinku: Praszka-Rudniki od km 55+250 do km 65+700 o długości 10,45 km.

Data: Nazwa dokumentu: Załącznik:
2010-06-30 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia. PDFobw20100630.pdf
2010-10-01 Obwieszczenie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko PDFobw20101001.pdf
2010-11-03 Obwieszczenie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji PDFobw20101103.pdf
2010-11-16 Ogłoszenie o podjęciu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia PDFogl20101116.pdf
2011-03-31 Obwieszczenie o sprostowaniu oczywistej pomyłki PDFobw20110331.pdf