Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rok 2011

Nazwa inwestycji: Budowa 8 wolnostojących elektrowni wiatrowych o mocy 3 MW, wraz ze stacją transformatorową oraz drogą dojazdową.

Data: Nazwa dokumentu: Załącznik:
Postępowanie z roku 2010. Wszystkie dokumenty dotyczące ww. postępowania znajdują się w roku 2010.

 

Nazwa inwestycji: Budowa kompostowni, utwardzenie płytami.

Data: Nazwa dokumentu: Załącznik:
2011-03-16 Obwieszczenie o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu PDFobw20110316.pdf

 

Nazwa inwestycji: Budowa instalacji do produkcji energii elektrycznej z biogazu w miejscowości Strojec.

Data: Nazwa dokumentu: Załącznik:
2011-03-25 Obwieszczenie o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu PDFobw20110325.pdf

 

Nazwa inwestycji: Przebudowa z rozbudową istniejących budynków gospodarczych na halę produkcyjną branży metalowej – odlewnictwo i obróbka detali aluminiowych na działkach nr 92/1 i 92/2 k.m. 1 obręb Kowale – Parcela.

Data: Nazwa dokumentu: Załącznik:
2011-05-16 Obwieszczenie o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu PDFobw20110516.pdf

 

Nazwa inwestycji: Przebudowa drogi wraz z towarzyszącymi elementami infrastruktury drogowej zlokalizowanej na działce nr 151 w obrębie miejscowości Kowale, gmina Praszka

Data: Nazwa dokumentu: Załącznik:
2011-05-17 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego PDFobw20110517.pdf
2011-06-09 Obwieszczenie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji PDFobw20110609-2.pdf
2011-07-05 Obwieszczenie o umorzeniu postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia PDFogl20110705.pdf

 

Nazwa inwestycji: Przebudowa drogi wraz z towarzyszącymi elementami infrastruktury drogowej do planowanej elektrowni wiatrowej zlokalizowanej na działkach nr 162, 169, 170 położonych w obrębie miejscowości Kowale – Parcela; 1413, 1414, 1513 w obrębie miejscowości Przedmość, gmina Praszka.

Data: Nazwa dokumentu: Załącznik:
2011-05-18 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego PDFobw20110518-1.pdf
2011-07-07 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. PDFobw20110707.pdf
2011-07-26 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia PDFogl20110726.pdf

 

Nazwa inwestycji: Przebudowa drogi wraz z towarzyszącymi elementami infrastruktury drogowej.

Data: Nazwa dokumentu: Załącznik:
2011-05-18 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego PDFobw20110518-2.pdf
2011-06-09 Obwieszczenie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji PDFobw20110609-1.pdf
2011-07-05 Obwieszczenie o umorzeniu postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia PDFogl20110705.pdf

 

Nazwa inwestycji: Budowa przyłącza linii energetycznej kablowej SN wraz z kablami sterowania i telekomunikacyjnymi i wybudowanie niezbędnych urządzeń elektroenergetycznych, drogi wewnętrznej z placem manewrowym oraz jednej wolnostojącej elektrowni wiatrowej położonej w obrębie miejscowości Kowale.

Data: Nazwa dokumentu: Załącznik:
2011-06-15 Obwieszczenie o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach PDFobw20110615.pdf

 

Nazwa inwestycji: Budowa przyłącza linii energetycznej kablowej SN wraz z kablami sterowania i telekomunikacyjnymi i wybudowanie niezbędnych urządzeń elektroenergetycznych, drogi wewnętrznej z placem manewrowym oraz jednej wolnostojącej elektrowni wiatrowej położonej w obrębie Kiczmachów oraz (zjazd z drogi) położonej w obrębie miejscowości Kozieł.

Data: Nazwa dokumentu: Załącznik:
2011-06-16 Obwieszczenie o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach PDFobw20110616.pdf

 

Nazwa inwestycji: Budowa przyłącza linii energetycznej kablowej SN wraz z kablami sterowania i telekomunikacyjnymi i wybudowanie niezbędnych urządzeń elektroenergetycznych, drogi wewnętrznej z placem manewrowym oraz jednej wolnostojącej elektrowni wiatrowej (oddziaływanie rotora oraz zjazd z drogi) położonej w obrębie miejscowości Kowale.

Data: Nazwa dokumentu: Załącznik:
2011-06-20 Obwieszczenie o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach PDFobw20110620-1.pdf

 

Nazwa inwestycji: Budowa przyłącza linii energetycznej kablowej SN wraz z kablami sterowania i telekomunikacyjnymi i wybudowanie niezbędnych urządzeń elektroenergetycznych, drogi wewnętrznej z placem manewrowym oraz jednej wolnostojącej elektrowni wiatrowej (oddziaływanie rotora oraz zjazd z drogi) położonej w obrębie  Kowale – Parcela.

Data: Nazwa dokumentu: Załącznik:
2011-06-20 Obwieszczenie o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach PDFobw20110620-2.pdf

 

Nazwa inwestycji: Budowa przyłącza linii energetycznej kablowej SN wraz z kablami sterowania i telekomunikacyjnymi i wybudowanie niezbędnych urządzeń elektroenergetycznych, drogi wewnętrznej z placem manewrowym oraz jednej wolnostojącej elektrowni wiatrowej (oddziaływanie rotora oraz zjazd z drogi) położonej w obrębie miejscowości Kowale.

Data: Nazwa dokumentu: Załącznik:
2011-06-20 Obwieszczenie o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach PDFobw20110620-3.pdf

 

Nazwa inwestycji: Budowa 5 elektrowni wiatrowych wraz z drogami wewnętrznymi, placem manewrowym oraz infrastrukturą towarzyszącą na działkach położonych w obrębie Kiczmachów, Kowale, Kowale – Parcela, Przedmość, gmina Praszka.

Data: Nazwa dokumentu: Załącznik:
2011-09-14 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia. PDFobw20110914.pdf
2011-10-11 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o potrzebie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. PDFobw20111011.pdf
2011-11-14 Obwieszczenie o podaniu do publicznej wiadomości informacji o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach PDFobw20111114.pdf
2012-01-04 Obwieszczenie o podaniu do publicznej wiadomości informacji o ponownym rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach PDFobw20120104.pdf
2012-06-04 Obwieszczenie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji PDFobw20120604.pdf
2012-07-12 Ogłoszenie o wydaniu decyzji PDFogl20120712.pdf
2012-07-30 Ogłoszenie o wpłynięciu odwołań od wydanej decyzji PDFobw20120730.pdf

 

Nazwa inwestycji: Zakład produkcji i przetwórstwa biopaliw - Praszka

Data: Nazwa dokumentu: Załącznik:
2011-12-30 Obwieszczenie o podaniu do publicznej wiadomości informacji o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach PDFobw20111230.pdf