Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenia Burmistrza - ROK 2014

Nr: Data: Temat: Załącznik:
Or.0050.1.2014 02-01-2014 Zarządzenie w sprawie przyjęcia planów finansowych na 2014 rok PDFZ1-2014.pdf (506,25KB)
ZIPZZ1-2014.zip (799,38KB)
Or.0050.2.2014 02-01-2014 Zarządzenie w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy PDFZ2-2014.pdf (579,63KB)
Or.0050.3.2014 03-01-2014 Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu ograniczonego (do właścicieli nieruchomości przyległych) PDFZ3-2014.pdf (429,49KB)
Or.0050.4.2014 08-01-2014 Zarządzenie w sprawieprzekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy PDFZ4-2014.pdf (573,44KB)
Or.0050.5.2014 10-01-2014 Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia programu działalności oraz planu pracy Środowiskowego Domu Samopomocy w Ganie na 2014 rok PDFZ5-2014.pdf (408,75KB)
Or.0050.6.2014 15-01-2014 Zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2014 r. pn. "Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców gminy Praszka" PDFZ6-2014.pdf (380,77KB)
Or.0050.7.2014 20-01-2014 Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Ośrodka Pomocy Społecznej w Praszce PDFZ7-2014.pdf (1,10MB)
Or.0050.8.2014 20-01-2014 Zarządzenie w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej Gminy Praszka na 2014 rok PDFZ8-2014.pdf (449,48KB)
Or.0050.9.2014 20-01-2014 Zarządzenie w sprawie zmian w planach finansowych na 2014 rok PDFZ9-2014.pdf (868,45KB)
Or.0050.10.2014 04-02-2014 Zarządzenie w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej PDFZ10-2014.pdf (361,49KB)
Or.0050.11.2014 27-01-2014 Zarządzenie w sprawie zmian w planach finansowych na 2014 rok PDFZ11-2014.pdf (653,31KB)
Or.0050.12.2014 30-01-2014 Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia kokursu ofert na realizację zadań publicznych PDFZ12-2014.pdf (495,77KB)
Or.0050.13.2014 31-01-2014 Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym PDFZ13-2014.pdf (411,57KB)
Or.0050.14.2014 05-02-2014 Zarządzenie w sprawie zmian w planach finansowych na 2014 rok PDFZ14-2014.pdf (325,89KB)
Or.0050.15.2014 12-02-2014 Zarządzenie w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej Gminy Praszka na 2014 rok PDFZ15-2014.pdf (456,00KB)
Or.0050.16.2014 12-02-2014 Zarządzenie w sprawie zmian w planach finansowych na 2014 rok PDFZ16-2014.pdf (874,63KB)
Or.0050.17.2014 12-02-2014 Zarządzenie w sprawie zmian w planach finansowych na 2014 rok PDFZ17-2014.pdf (1,07MB)
Or.0050.18.2014 14-02-2014 Zarządzenie w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w sprawie dodatku mieszkaniowego PDFZ18-2014.pdf (305,98KB)
Or.0050.19.2014 14-02-2014 Zarządzenie w sprawie przekazania do użytkowania somochodu marki Ford Transit PDFZ19-2014.pdf (322,03KB)
Or.0050.20.2014 03-03-2014 Zarządzenie w sprawie niewykonania prawa pierwokupu PDFZ20-2014.pdf (308,27KB)
Or.0050.22.2014 11-03-2014 Zarządzenie w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych PDFZ22-2014.pdf (419,00KB)
Or.0050.23.2014 11-03-2014 Zarządzenie w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok PDFZ23-2014.pdf (307,76KB)
Or.0050.24.2014 12-03-2014 Zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły podstawowej w Przedmościu i Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Praszce PDFZ24-2014.pdf (1,68MB)
Or.0050.25.2014 12-03-2014 Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie projektu uchwaly w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Praszka na rok 2014 PDFZ25-2014.pdf (604,47KB)
Or.0050.26.2014 12-03-2014 Zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert pod nazwą „Wybór dziennego opiekuna sprawującego opiekę nad dziećmi do lat 3 na terenie Gminy Praszka” PDFZ26-2014.pdf (128,93KB)
ZIPZZ26-2014.zip (203,17KB)
Or.0050.27.2014 18-03-2014 Zarządzenie w sprawie określenia formy przekazywania sprawozdań przez jednostki podległe PDFZ27-2014.pdf (340,96KB)
Or.0050.28.2014 28-03-2014 Zarządzenie w sprawie dodatkowych dni wolnych od pracy w 2014 roku PDFZ28-2014.pdf (394,25KB)
Or.0050.29.2014 28-03-2014 Zarządzenie w sprawie zmian w planach finansowych na 2014 rok PDFZ29-2014.pdf (2,29MB)
Or.0050.30.2014 28-03-2014 Zarządzenie w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej Gminy Praszka na 2014 rok PDFZ30-2014.pdf (893,35KB)
Or.0050.31.2014 28-03-2014 Zarządzenie w sprawie zmian w planach finansowych na 2014 rok PDFZ31-2014.pdf (948,00KB)
Or.0050.32.2014 31-03-2014 Zarządzenie w sprawie zmian w regulaminie Organizacyjnym Środowiskowego Domu Samopomocy w Ganie PDFZ32-2014.pdf (438,41KB)
Or.0050.33.2014 31-03-2014 Zarządzenie w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej Gminy Praszka na 2014 rok PDFZ33-2014.pdf (504,99KB)
Or.0050.34.2014 31-03-2014 Zarządzenie w sprawie zmian w planach finansowych na 2014 rok PDFZ34-2014.pdf (986,94KB)
Or.0050.35.2014 03-04-2014 Zarządzenie w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego PDFZ35-2014.pdf (404,87KB)
Or.0050.36.2014 03-04-2014 Zarządzenie w sprawie powołania gminnego koordynatora odpowiedzialnego za obsługę informatyczną wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r. PDFZ36-2014.pdf (386,00KB)
Or.0050.37.2014 03-04-2014 Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Praszce PDFZ37-2014.pdf (325,67KB)
Or.0050.38.2014 03-04-2014 Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Praszce PDFZ38-2014.pdf (313,90KB)
Or.0050.39.2014 03-04-2014 Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Muzeum w Praszce PDFZ39-2014.pdf (290,65KB)
Or.0050.40.2014 04-04-2014 Zarządzenie w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej Gminy Praszka na 2014 rok PDFZ40-2014.pdf (442,85KB)
Or.0050.41.2014 04-04-2014 Zarządzenie w sprawie zmian w planach finansowych na 2014 rok PDFZ41-2014.pdf (918,75KB)
Or.0050.42.2014 04-04-2014 Zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowych do przeproadzenia konkursów na satanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Przedmościu i Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Praszce PDFZ42-2014.pdf (1,10MB)
Or.0050.43.2014 04-04-2014 Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia otwartego konkursu ofert, którego przedmiotem jest wybór dziennego opiekuna sprawującego opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 na terenie gminy Praszka PDFZ43-2014.pdf (533,99KB)
Or.0050.44.2014 07-04-2014 Zarządzenie w sprawie zmian w planach finansowych na 2014 rok PDFZ44-2014.pdf (1,05MB)
Or.0050.45.2014 22-04-2014 Zarządzenie w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej Gminy Praszka na 2014 rok PDFZ45-2014.pdf (565,37KB)
Or.0050.46.2014 22-04-2014 Zarządzenie w sprawie zmian w planach finansowych na 2014 rok PDFZ46-2014.pdf (1,12MB)
Or.0050.47a.2014 30-04-2014 Zarządzenie w sprawie zmian w planach finansowych na 2014 rok PDFZ47a-2014.pdf (2,40MB)
Or.0050.48.2014 05-05-2014 Zarządzenie w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych na obszarze Gminy Praszka w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarzadzonych na dzień 25 maja 2014 r. PDFZ48-2014.pdf (3,70MB)
Or.0050.49.2014 06-05-2014 Zarządzenie w sprawie ustanowienia operawtorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych PDFZ49-2014.pdf (414,26KB)
Or.0050.53.2014 07-05-2014 Zarządzenie w sprawie zmian w planach finansowych na 2014 rok PDFZ53-2014.pdf (1,66MB)
Or.0050.54.2014 19-05-2014 Zarządzenie w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej Gminy Praszka na 2014 rok PDFZ54-2014.pdf (837,05KB)
Or.0050.55.2014 19-05-2014 Zarządzenie w sprawie zmian w planach finansowych na 2014 rok PDFZ55-2014.pdf (1,34MB)
Or.0050.56.2014 22-05-2014 Zarządzenie w sprawie odwołania członka obwodowej komisji wyborczej nr 5 powołanej w celu przeprowadzenia na obszarze gminy Praszka wyborów do parlamentu Europejskiego, zarzadzonych na dzień 25 maja 2014 r. PDFZ56-2014.pdf (327,99KB)
Or.0050.57.2014 30-05-2014 Zarządzenie w sprawie zmian w Regulaminei Organizacyjnym Urzędu PDFZ57-2014.pdf (426,92KB)
Or.0050.58.2014 04-06-2014 Zarządzenie w sprawie zmian w planach finansowych na 2014 rok PDFZ58-2014.pdf (705,98KB)
Or.0050.59.2014 17-06-2014 Zarządzenie w sprawie zmian w planach finansowych na 2014 rok PDFZ59-2014.pdf (1,51MB)
Or.0050.60.2014 23-06-2014 Zarządzenie w sprawie zmian w planach finansowych na 2014 rok PDFZ60-2014.pdf (1,60MB)
Or.0050.62.2014 27-06-2014 Zarządzenie w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej Gminy Praszka na 2014 rok PDFZ62-2014.pdf (1,01MB)
Or.0050.63.2014 27-06-2014 Zarządzenie w sprawie zmian w planach finansowych na 2014 rok PDFZ63-2014.pdf (1,39MB)
Or.0050.64.2014 27-05-2014 Zarządzenie w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej PDFZ64-2014.pdf (5,26MB)
Or.0050.65.2014 01-07-2014 Zarządzenie w sprawie wydzierżawienia rzeczy PDFZ65-2014.pdf (339,85KB)
Or.0050.66.2014 07-07-2014 Zarządzenie w sprawie wprowadzenia zmian w zasadach (polityki) rachunkowości PDFZ66-2014.pdf (467,41KB)
Or.0050.67.2014 07-07-2014 Zarządzenie w sprawie określenia procedur wykorzystywania środków z funduszu sołeckiego PDFZ67-2014.pdf (2,48MB)
Or.0050.69.2014 11-07-2014 Zarządzenie w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego PDFZ69-2014.pdf (1,45MB)
Or.0050.70.2014 16-07-2014 Zarządzenie w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego PDFZ70-2014.pdf (288,74KB)
Or.0050.71.2014 21-07-2014 Zarządzenie w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej Gminy Praszka na 2014 rok PDFZ71-2014.pdf (492,96KB)
Or.0050.72.2014 21-07-2014 Zarządzenie w sprawie zmian w planach finansowych na 2014 rok PDFZ72-2014.pdf (902,90KB)
Or.0050.73.2014 24-07-2014 Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej PDFZ73-2014.pdf (461,32KB)
Or.0050.74.2014 27-07-2014 Zarządzenie w sprawie określenia wzoru wniosku o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Praszka na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z usuwaniem odpadów niebezpiecznych zawierających azbest PDFZ74-2014.pdf (1,57MB)
Or.0050.76.2014 18-08-2014 Zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Muzeum w Praszce PDFZ76-2014.pdf (1,60MB)