Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenia Burmistrza - ROK 2013

Nr: Data: Temat: Załącznik:
Or.0151.1.2013 03-01-2013 Zarządzenie w sprawie przyjęcia planów finansowych na 2013 rok PDFZ0151-1-2013.pdf (447,02KB)
ZIPZZ0151-1-2013.zip (461,09KB)
Or.0151.2.2013 03-01-2013 Zarządzenie w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy PDFZ0151-2-2013.pdf (516,82KB)
Or.0151.3.2013 15-01-2013 Zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2013 r. pn. "Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców gminy Praszka" PDFZ0151-3-2013.pdf (437,91KB)
Or.0151.4.2013 15-01-2013 Zarządzenie w sprawie zmian w planach finansowych na 2013 rok PDFZ0151-4-2013.pdf (597,87KB)
Or.0151.6.2013 21-01-2013 Zarządzenie zmieniające zarządzenie w  sprawie powołania Gminnej Komisji Konkursowej dla szkół podstawowych w roku szkolnym 2012/2013 PDFZ0151-6-2013.pdf (418,89KB)
Or.0151.7.2013 21-01-2013 Zarządzenie w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących w 2013 roku PDFZ0151-7-2013.pdf (549,85KB)
Or.0151.8.2013 23-01-2013 Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży PDFZ0151-8-2013.pdf (413,14KB)
Or.0151.9.2013 25-01-2013 Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej PDFZ0151-9-2013.pdf (552,03KB)
Or.0151.10.2013 04-02-2013 Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Praszka PDFZ0151-10-2013.pdf (578,33KB)
Or.0151.11.2013 19-02-2013 Zarządzenie w sprawie zmian w planach finansowych na 2013 rok PDFZ0151-11-2013.pdf (1,56MB)
Or.0151.12.2013 20-02-2013 Zarządzenie w sprawie zmian w planach finansowych na 2013 rok PDFZ0151-12-2013.pdf (990,53KB)
Or.0151.13.2013 06-03-2013 Zarządzenie w sprawiezasad współpracy w ramach systemu ratowniczo-gaśniczego. PDFZ0151-13-2013.pdf (436,33KB)
Or.0151.14.2013 06-03-2013 Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwał dotyczących gospodarki odpadami na terenie Gminy Praszka Z0151-14-2013.pdf
Or.0151.15.2013 08-03-2013 Zarządzenie w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko Dyrektora Środowiskowego Domu Samopomocy w Ganie PDFZ0151-15-2013.pdf (2,25MB)
Or.0151.16.2013 08-03-2013 Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko Dyrektora Środowiskowego Domu Samopomocy w Ganie PDFZ0151-16-2013.pdf (460,80KB)
Or.0151.17.2013 13-03-2013 Zarządzenie w sprawie zmian w planach finansowych na 2013 rok PDFZ0151-17-2013.pdf (2,27MB)
Or.0151.18.2013 19-03-2013 Zarządzenie w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok PDFZ0151-18-2013.pdf (389,42KB)
Or.0151.19.2013 29-03-2013 Zarządzenie Burmistrza Praszki PDFZ0151-19-2013.pdf (333,25KB)
Or.0151.20.2013 04-04-2013 Zarządzenie w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko Dyrektora Środowiskowego Domu Samopomocy w Ganie PDFZ0151-20-2013.pdf (2,26MB)
Or.0151.21.2013 05-04-2013 Zarządzenie w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym PDFZ0151-21-2013.pdf (272,88KB)
Or.0151.22.2013 05-04-2013 Zarządzenie w sprawie "Regulaminu organizacyjnego na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny w Urzędzie Miejskim w Praszce" PDFZ0151-22-2013.pdf (375,37KB)
Or.0151.23.2013 11-04-2013 Zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4 im. Wandy Chotomskiej w Praszce PDFZ0151-23-2013.pdf (359,44KB)
Or.0151.24.2013 12-04-2013 Zarządzenie w sprawie zmian w planach finansowych na 2013 rok PDFZ0151-24-2013.pdf (824,38KB)
Or.0151.25.2013 12-04-2013 Zarządzenie w sprawie zatwierdzenie sprawozdania finansowego Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Praszce PDFZ0151-25-2013.pdf (291,94KB)
Or.0151.26.2013 12-04-2013 Zarządzenie w sprawie zatwierdzenie sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Praszce PDFZ0151-26-2013.pdf (285,55KB)
Or.0151.27.2013 12-04-2013 Zarządzenie w sprawie zatwierdzenie sprawozdania finansowego Muzeum w Praszce PDFZ0151-27-2013.pdf (269,35KB)
Or.0151.28.2013 22-04-2013 Zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4 im. Wandy Chotomskiej w Praszce PDFZ0151-28-2013.pdf (572,01KB)
Or.0151.29.2013 25-04-2013 Zarządzenie w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko Dyrektora Środowiskowego Domu Samopomocy w Ganie PDFZ0151-29-2013.pdf (2,26MB)
Or.0151.31.2013 25-04-2013 Zarządzenie w sprawie zmian w planach finansowych na 2013 rok PDFZ0151-31-2013.pdf (1,56MB)
Or.0151.32.2013 29-04-2013 Zarządzenie w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej Gminy Praszka na 2013 rok PDFZ0151-32-2013.pdf (919,87KB)
Or.0151.33.2013 29-04-2013 Zarządzenie w sprawie zmian w planach finansowych na 2013 rok PDFZ0151-33-2013.pdf (1,54MB)
Or.0151.33a.2013 29-04-2013 Zarządzenie w sprawie przekazania materiałów dydaktycznych i wyposażenia do sal dla klas I-VI szkół podstawowych z terenu Gminy Praszka zakupionych w ramach Projektu IX, Działania 9.1, Poddziałania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki PDFZ0151-33a-2013.pdf (4,30MB)
Or.0151.35.2013 09-05-2013 Zarządzenie w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4 im. Wandy Chotomskiej w Praszce PDFZ0151-35-2013.pdf (269,40KB)
Or.0151.36.2013   Zarządzenie w sprawie powołania komisji ds. brakowania dokumentacji niearchiwalnej w zasobach Archiwum Zakładowego Urzędu Miejskiego w Praszce PDFZ0151-36-2013.pdf (501,99KB)
Or.0151.38.2013 03-06-2013 Zarządzenie w sprawie zmian w planach finansowych na 2013 rok PDFZ0151-38-2013.pdf (614,41KB)
Or.0151.39.2013 10-06-2013 Zarządzenie w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej Gminy Praszka na 2013 rok PDFZ0151-39-2013.pdf (555,60KB)
Or.0151.40a.2013 10-06-2013 Zarządzenie w sprawie zmian w planach finansowych na 2013 rok PDFZ0151-40a-2013.pdf (1,11MB)
Or.0151.40.2013 26-06-2013 Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Środowiskowego Domu Samopomocy w Ganie PDFZ0151-40-2013.pdf (7,33MB)
Or.0151.41.2013 28-06-2013 Zarządzenie w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej PDFZ0151-41-2013.pdf (2,85MB)
Or.0151.42.2013 28-06-2013 Zarządzenie w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego PDFZ0151-42-2013.pdf (2,20MB)
Or.0151.43.2013 01-07-2013 Zarządzenie w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej Gminy Praszka na 2013 rok PDFZ0151-43-2013.pdf (443,58KB)
Or.0151.44.2013 01-07-2013 Zarządzenie w sprawie zmian w planach finansowych na 2013 rok PDFZ0151-44-2013.pdf (1,73MB)
Or.0151.45.2013 08-07-2013 Zarządzenie w sprawie powołania w Urzędzie Miejskim w Praszce Komisji przetargowej do przygotowywania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych PDFZ0151-45-2013.pdf (604,60KB)
PDFZZ0151-45-2013.pdf (1,77MB)
Or.0151.46.2013 08-07-2013

Zarządzenie w sprawie powołania w Urzędzie Miejskim w Praszce Komisji przetargowej do przygotowywania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych:
1. Przebudowa drogi gminnej Kowale ul. Ożarowska i Szkolna - Aleksandrów - Kozieł - Przedmość w gminie Praszka
2. Zagospodarowanie terenu rekreacyjno - sportowo - wypoczynkowego w miejscowości Strojec

PDFZ0151-46-2013.pdf (489,00KB)
Or.0151.47.2013 08-07-2013 Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko ds. wynagrodzeń w Referacie Oświaty Urzędu Miejskiego w Praszce PDFZ0151-47-2013.pdf (497,97KB)
Or.0151.48.2013 11-07-2013 Zarządzenie zmieniające w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego PDFZ0151-48-2013.pdf (299,43KB)
Or.0151.49.2013 15-07-2013 Zarządzenie w sprawie ustalenia planu wykorzystania zasobu gruntów Gminy Praszka PDFZ0151-49-2013.pdf (1,63MB)
Or.0151.50.2013 15-07-2013 Zarządzenie w sprawie wyznaczenia osoby do wykonywania czynności z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza PDFZ0151-50-2013.pdf (349,43KB)
Or.0151.51.2013 24-07-2013 Zarządzenie w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej Gminy Praszka na 2013 rok PDFZ0151-51-2013.pdf (490,63KB)
Or.0151.52.2013 24-07-2013 Zarządzenie w sprawie zmian w planach finansowych na 2013 rok PDFZ0151-52-2013.pdf (890,22KB)
Or.0151.53.2013 24-07-2013 Zarządzenie w sprawie przekazania rzeczy do Środowiskowego Domu Samopomocy w Ganie PDFZ0151-53-2013.pdf (274,09KB)
Or.0151.54.2013 30-07-2013 Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia programu działalności oraz planu pracy Środowiskowego Domu Samopomocy w Ganie PDFZ0151-54-2013.pdf (408,14KB)
Or.0151.55.2013 01-08-2013 Zarządzenie w sprawie zmian w planach finansowych na 2013 rok PDFZ0151-55-2013.pdf (903,47KB)
Or.0151.56.2013 01-08-2013 Zarządzenie w sprawie zmian w planach finansowych na 2013 rok PDFZ0151-56-2013.pdf (1,06MB)
Or.0151.59.2013 26-08-2013 Zarządzenie w sprawie powołania w Urzędzie Miejskim w Praszce Komisji przetargowej na realizację zadania pn.: Przebudowa ul. Mickiewicza wraz z łącznikiem ul. 3-go Maja i ul. Mickiewicza w Praszce PDFZ0151-59-2013.pdf (408,08KB)
Or.0151.60.2013 27-08-2013 Zarządzenie w sprawie zmian w planach finansowych na 2013 rok PDFZ0151-60-2013.pdf (2,73MB)
Or.0151.61.2013 02-09-2013 Zarządzenie w sprawie zmian w planach finansowych na 2013 rok PDFZ0151-61-2013.pdf (1,19MB)
Or.0151.62.2013 02-09-2013 Zarządzenie w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących w 2013 roku PDFZ0151-62-2013.pdf (378,42KB)
Or.0151.63.2013 03-09-2013 Zarządzenie w sprawie użyczenia rzeczy PDFZ0151-63-2013.pdf (390,18KB)
Or.0151.64.2013 11-09-2013 Zarządzenie w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej Gminy Praszka na 2013 rok PDFZ0151-64-2013.pdf (1,07MB)
Or.0151.65.2013 11-09-2013 Zarządzenie w sprawie zmian w planach finansowych na 2013 rok PDFZ0151-65-2013.pdf (1,76MB)
Or.0151.66.2013 11-09-2013 Zarządzenie w sprawie niewykonania prawa pierwokupu PDFZ0151-66-2013.pdf (297,64KB)
Or.0151.68.2013 26-09-2013 Zarządzenie w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej Gminy Praszka na 2013 rok PDFZ0151-68-2013.pdf (405,34KB)
Or.0151.69.2013 26-09-2013 Zarządzenie w sprawie zmian w planach finansowych na 2013 rok PDFZ0151-69-2013.pdf (756,20KB)
Or.0151.70.2013 27-09-2013 Zarządzenie w sprawie niewykonania prawa pierwokupu PDFZ0151-70-2013.pdf (339,50KB)
Or.0151.71.2013 02-10-2013 Zarządzenie w sprawie zmian w planach finansowych na 2013 rok PDFZ0151-71-2013.pdf (1,87MB)
Or.0151.71A.2013 03-10-2013 Zarządzenie w sprawie powołania Gminnej Komisji Konkursowej dla szkół podstawowych w roku szkolnym 2013/2014 PDFZ0151-71A-2013.pdf (1,44MB)
Or.0151.71B.2013 03-10-2013 Zarządzenie w sprawie powołania Gminnej Komisji Konkursowej dla gimnazjum w roku szkolnym 2013/2014 PDFZ0151-71B-2013.pdf (1,58MB)
Or.0151.72.2013 02-10-2013 Zarządzenie w sprawie ustalenia zasad używania samochodów niebędących własnością pracodawcy do celów służbowych PDFZ0151-72-2013.pdf (3,34MB)
Or.0151.73.2013 21-10-2013 Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych PROJEKTU ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY PRASZKA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2014. PDFZ0151-73-2013.pdf (2,97MB)
Or.0151.74.2013 22-10-2013 Zarządzenie w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej Gminy Praszka na 2013 rok PDFZ0151-74-2013.pdf (1,88MB)
Or.0151.75.2013 22-10-2013 Zarządzenie w sprawie zmian w planach finansowych na 2013 rok PDFZ0151-75-2013.pdf (2,26MB)
Or.0151.76.2013 22-10-2013 Zarządzenie w sprawie wprowadzenia zmian w zasadach (polityki) rachunkowości PDFZ0151-76-2013.pdf (427,94KB)
Or.0151.77.2013 25-10-2013 Zarządzenie w sprawie akceptacji zasad korzystnia ze stołówki szkolnej w Publicznym Gimnazjum im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Praszce PDFZ0151-77-2013.pdf (708,50KB)
Or.0151.78.2013 25-10-2013 Zarządzenie w sprawie zmian w planach finansowych na 2013 rok PDFZ0151-78-2013.pdf (1,87MB)
Or.0151.79.2013 25-11-2013 Zarządzenie w sprawie uruchomienia nowego rachunku bankowego PDFZ0151-79-2013.pdf (230,50KB)
Or.0151.80.2013 08-11-2013 Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej PDFZ0151-80-2013.pdf (395,95KB)
Or.0151.82.2013 12-11-2013 Zarządzenie w sprawie przedłożenia projektu budżetu na 2014 rok oraz wieloletniej prognozy finansowej PDFZ0151-82-2013.pdf (292,13KB)
Or.0151.83.2013 19-11-2013 Zarządzenie w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego PDFZ0151-83-2013.pdf (619,53KB)
Or.0151.84.2013 20-11-2013 Zarządzenie w sprawie zmian w planach finansowych na 2013 rok PDFZ0151-84-2013.pdf (2,09MB)
Or.0151.85.2013 21-11-2013 Zarządzenie w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej Gminy Praszka na 2013 rok PDFZ0151-85-2013.pdf (1,01MB)
Or.0151.86.2013 21-11-2013 Zarządzenie w sprawie zmian w planach finansowych na 2013 rok PDFZ0151-86-2013.pdf (1,84MB)
Or.0151.88.2013 25-11-2013 Zarządzenie w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej Gminy Praszka na 2013 rok PDFZ0151-88-2013.pdf (751,51KB)
Or.0151.89.2013 25-11-2013 Zarządzenie w sprawie zmian w planach finansowych na 2013 rok PDFZ0151-89-2013.pdf (1,06MB)
Or.0151.93.2013 02-12-2013 Zarządzenie w sprawie zmian w planach finansowych na 2013 rok PDFZ0151-93-2013.pdf (1,40MB)
Or.0151.96.2013 17-12-2013 Zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawieoddania w użytkowanie nieruchomości zabudowanej PDFZ0151-96-2013.pdf (292,37KB)
Or.0151.97.2013 19-12-2013 Zarządzenie w sprawie zmian w planach finansowych na 2013 rok PDFZ0151-97-2013.pdf (2,66MB)
Or.0151.98.2013 30-12-2013 Zarządzenie Burmistrza Praszki PDFZ0151-98-2013.pdf (362,91KB)
Or.0151.99.2013 31-12-2013 Zarządzenie w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej Gminy Praszka na 2013 rok PDFZ0151-99-2013.pdf (364,35KB)
Or.0151.100.2013 31-12-2013 Zarządzenie w sprawie zmian w planach finansowych na 2013 rok PDFZ0151-100-2013.pdf (649,39KB)