Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenia Burmistrza - ROK 2010

Nr: Data: Temat: Załącznik:
Or.0151/1/2010 04-01-2010 Zarządzenie w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2010 rok PDFZ0151-1-2010.pdf
ZIPZZ0151-1-2010.zip
Or.0151/2/2010 04-01-2010 Zarządzenie w sprawie wprowadzenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Miejskim w Praszce PDFZ0151-2-2010.pdf
Or.0151/3/2010 15-01-2010 Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej PDFZ0151-3-2010.pdf
Or.0151/4/2010 18-01-2010 Zarządzenie w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy na 2010 rok PDFZ0151-4-2010.pdf
Or.0151/5/2010 20-01-2010 Zarządzenie w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu PDFZ0151-5-2010.pdf
Or.0151/6/2010 28-01-2010 Zarządzenie w sprawie przekazania do użytkowania samochodu marki OPEL Vivaro Combi do Zespołu Placówek Specjalnych w Praszce PDFZ0151-6-2010.pdf
Or.0151/7/2010 19-02-2010 Zarządzenie w sprawie przekazania do użytkowania samochodu marki FORD TRANSIT do Publicznego Gminazjum w Praszce PDFZ0151-7-2010.pdf
Or.0151/7/2010 04-02-2010 Zarządzenie w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy na 2010 rok PDFZ0151-7-2010.pdf
Or.0151/9/2010 03-03-2010 Zarządzenie w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy na 2010 rok PDFZ0151-9-2010.pdf
Or.0151/10/2010 08-03-2010 Zarządzenie w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 rok PDFZ0151-10-2010.pdf
ZIPZZ0151-10-2010.zip
Or.0151/12/2010 11-03-2010 Zarządzenie w sprawie zmian w Regulaminie Orgniazacyjnym Urzędu PDFZ0151-12-2010.pdf
Or.0151/13/2010 30-03-2010 Zarządzenie Burmistrza PDFZ0151-13-2010.pdf
Or.0151/14/2010 30-03-2010 Zarządzenie w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy na 2010 rok PDFZ0151-14-2010.pdf
Or.0151/15/2010 01-04-2010 Zarządzenie w sprawie udzielenie poręczenie spłaty kredytu zaciągniętego przez Spółkę Energia Praszka z o.o. w Praszce na spłatę zobowiązań PDFZ0151-15-2010.pdf
Or.0151/16/2010 01-04-2010 Zarządzenie w sprawie zmian do uchwały budżetowej na 2010 rok PDFZ0151-16-2010.pdf
Or.0151/17/2010 01-04-2010 Zarządzenie w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy na 2010 rok PDFZ0151-17-2010.pdf
Or.0151/18/2010 06-04-2010 Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia sprawozdaia finansowego Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Praszce PDFZ0151-18-2010.pdf
Or.0151/19/2010 06-04-2010 Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia sprawozdaia finansowego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Praszce PDFZ0151-19-2010.pdf
Or.0151/20/2010 06-04-2010 Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia sprawozdaia finansowego Muzeum w Praszce PDFZ0151-20-2010.pdf
Or.0151/21/2010 06-04-2010 Zarządzenie w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy na 2010 rok PDFZ0151-21-2010.pdf
Or.0151/22/2010 12-04-2010 Zarządzenie w sprawie eyznaczenia terminu do składania wniosków o udzilenie dotacji celowej na dofinansowanie prac konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków znajdujących się na terenie gminy Praszka PDFZ0151-22-2010.pdf
Or.0151/23/2010 15-04-2010 Zarządzenie w sprawie powołania Kapituły nagrudy dla szczególnie zasłużonych w gminie Praszka PDFZ0151-23-2010.pdf
Or.0151/24/2010 19-04-2010 Zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Placówek Specjalnych w Praszce PDFZ0151-24-2010.pdf
Or.0151/25/2010 22-04-2010 Zarządzenie w sprawie zmiany adresu lokalu wyborczego, będącego siedzibą Obwodowej Komisji Wyborczej nr 6 PDFZ0151-25-2010.pdf
Or.0151/26/2010 22-04-2010 Zarządzenie w sprawie niewykonania prawa pierwokupu PDFZ0151-26-2010.pdf
Or.0151/27/2010 27-04-2010 Zarządzenie w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wyborczych PDFZ0151-27-2010.pdf
Or.0151/28/2010 29-04-2010 Zarządzenie w sprawie powołania Kapituły nagrudy dla szczególnie zasłużonych w gminie Praszka PDFZ0151-28-2010.pdf
Or.0151/29/2010 29-04-2010 Zarządzenie w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy na 2010 rok PDFZ0151-29-2010.pdf
Or.0151/30/2010 04-05-2010 Zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Placówek Specjalnych w Praszce PDFZ0151-30-2010.pdf
Or.0151/31/2010 05-05-2010 Zarządzenie w sprawie niewykonania prawa pierwokupu PDFZ0151-31-2010.pdf
Or.0151/32/2010 05-05-2010 Zarządzenie w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego odpowiedzialnego za wsparcie techniczne obsługi informatycznej wyborów PDFZ0151-32-2010.pdf
Or.0151/33/2010 14-05-2010 Zarządzenie w sprawie wskazania osób wchodzących z urzędu do obwodowych komisji wyborczych PDFZ0151-33-2010.pdf
Or.0151/34/2010 17-05-2010 Zarządzenie w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2010 rok PDFZ0151-34-2010.pdf
Or.0151/35/2010 17-05-2010 Zarządzenie w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy na 2010 rok PDFZ0151-35-2010.pdf
Or.0151/36/2010 19-05-2010 Zarządzenie w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Placówek Specjalnych w Praszce PDFZ0151-36-2010.pdf
Or.0151/37/2010 28-05-2010 Zarządzenie w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2010 rok PDFZ0151-37-2010.pdf
Or.0151/38/2010 28-05-2010 Zarządzenie w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy na 2010 rok PDFZ0151-38-2010.pdf
Or.0151/39/2010 01-06-2010 Zarządzenie w sprawie rozszerzenia jednolitego rzeczowego wykazu akt PDFZ0151-39-2010.pdf
Or.0151/40/2010 02-06-2010 Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży PDFZ0151-40-2010.pdf
Or.0151/41/2010 02-06-2010 Zarządzenie w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego do przeprowadzenia powszechnego spisu rolnego PDFZ0151-41-2010.pdf
Or.0151/42/2010 06-06-2010 Zarządzenie w sprawie powołania składów Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej PDFZ0151-42-2010.pdf
Or.0151/43/2010 17-06-2010 Zarządzenie w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2010 rok PDFZ0151-43-2010.pdf
Or.0151/44/2010 17-06-2010 Zarządzenie w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy na 2010 rok PDFZ0151-44-2010.pdf
Or.0151/45/2010 30-06-2010 Zarządzenie w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2010 rok PDFZ0151-45-2010.pdf
Or.0151/45a/2010 30-06-2010 Zarządzenie w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2010 rok PDFZ0151-45a-2010.pdf
Or.0151/46/2010 30-06-2010 Zarządzenie w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy na 2010 rok PDFZ0151-46-2010.pdf
Or.0151/47/2010 30-06-2010 Zarządzenie w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej PDFZ0151-47-2010.pdf
Or.0151/48/2010 30-06-2010 Zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składów Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej PDFZ0151-48-2010.pdf
Or.0151/49/2010 01-07-2010 Zarządzenie w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. PDFZ0151-49-2010.pdf
Or.0151/51/2010 09-07-2010 Zarządzenie w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2010 rok PDFZ0151-51-2010.pdf
Or.0151/51a/2010 12-07-2010 Zarządzenie w sprawie niewykonania prawa pierwokupu PDFZ0151-51a-2010.pdf
Or.0151/52/2010 12-07-2010 Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu PDFZ0151-52-2010.pdf
Or.0151/53/2010 04-08-2010 Zarządzenie w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2010 rok PDFZ0151-53-2010.pdf
Or.0151/54/2010 04-08-2010 Zarządzenie w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2010 rok PDFZ0151-54-2010.pdf
Or.0151/58/2010 22-09-2010 Zarządzenie w sprawie zmiany adresu lokalu wyborczego, będącego siedzibą Obwodowej Komisji Wyborczej nr 6 PDFZ0151-58-2010.pdf
Or.0151/60/2010 27-09-2010 Zarządzenie w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 roku PDFZ0151-60-2010.pdf
Or.0151/61/2010 27-09-2010 Zarządzenie w sprawie ustanowienia pełnomocnika do spraw wyborów - urzędnika wyborczego na obszarze Gminy Praszka PDFZ0151-61-2010.pdf
Or.0151/64/2010 01-10-2010 Zarządzenie w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego odpowiedzialnego za obsługę informatyczną wyborców do Rady Miejskiej w Praszce, Rady Powiatu w Oleśnie i Sejmiku Województwa Opolskiego oraz Burmistrza Praszki PDFZ0151-64-2010.pdf
Or.0151/65/2010 11-10-2010 Zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie oddania w użytkowanie nieruchomości zabudowanej PDFZ0151-65-2010.pdf
Or.0151/67/2010 14-10-2010 Zarządzenie w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy na 2010 rok PDFZ0151-67-2010.pdf
Or.0151/70/2010 28-10-2010 Zarządzenie w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy na 2010 rok PDFZ0151-70-2010.pdf
Or.0151/71/2010 04-11-2010 Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych PROJEKTU ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY PRASZKA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2011. PDFZ0151-71-2010.pdf
Or.0151/72/2010 10-11-2010 Zarządzenie w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy na 2010 rok PDFZ0151-72-2010.pdf
Or.0151/73/2010 12-11-2010 Zarządzenie w sprawie przedłożenia projektu budżetu na 2011 rok oraz wieloletniej prognozy finansowej PDFZ0151-73-2010.pdf
Or.0151/74/2010 15-11-2010 Zarządzenie w sprawie w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2010 rok PDFZ0151-74-2010.pdf
Or.0151/75/2010 15-11-2010 Zarządzenie w sprawie zbycia samochodu pożarniczego marki Star 25 P PDFZ0151-75-2010.pdf
Or.0151/76/2010 15-11-2010 Zarządzenie w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy na 2010 rok PDFZ0151-76-2010.pdf
Or.0151/77/2010 23-11-2010 Zarządzenie w sprawie powołania w Urzędzie Miejskim w Praszce Komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Udzielenie kredytu złotowego długoterminowego w kwocie 1 500 000 PLN PDFZ0151-77-2010.pdf
Or.0151/78/2010 03-12-2010 Zarządzenie w sprawie przekazania materiałów dydaktycznych i wyposażenia do sal dla klas I-III szkół podstawowych z terenu Gminy Praszka zakupionych w ramach realizacji projektu pn. "Program indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych" w ramach Priorytetu IX, Działania 9.1, Poddziałania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki PDFZ0151-78-2010.pdf
Or.0151/79/2010 06-12-2010 Zarządzenie w sprawie określenia czynszu dzierżawnego za stanowisko handlowe na placu targowym w Praszce przy ul. Piłsudskiego PDFZ0151-79-2010.pdf
Or.0151/80/2010 06-12-2010 Zarządzenie w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy na 2010 rok PDFZ0151-80-2010.pdf
Or.0151/81/2010 06-12-2010 Zarządzenie w sprawie inwentaryzacji składników majątkowych PDFZ0151-81-2010.pdf
Or.0151/82/2010 06-12-2010 Zarządzenie w sprawie utworzenia gminnego biura spisowego PDFZ0151-82-2010.pdf
Or.0151/83/2010 08-12-2010 Zarządzenie w sprawie Regulaminu przyznawania dotacji z budżetu gminy Praszka organizacjom pozarządowym na realizację zadań zawartych w Miejsko-Gminnym Programi Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień w Praszce PDFZ0151-83-2010.pdf
Or.0151/84/2010 08-12-2010 Zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Gminnej Komisji Konkursowej dla szkół podstawowych w roku szkolnym 2010/2011 PDFZ0151-84-2010.pdf
Or.0151/85/2010 09-12-2010 Zarządzenie w sprawie przekazania środków pieniężnych Ochotniczej Straży Pożarnej w Kowalach PDFZ0151-85-2010.pdf
Or.0151/86/2010 10-12-2010 Zarządzenie w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy na 2010 rok PDFZ0151-86-2010.pdf
Or.0151/87/2010 20-12-2010 Zarządzenie w sprawie ustalenia procedur kontroli zarządzczej w Urzędzie Miejskim w Praszce i jednostkach organizacyjnych Gminy Praszka PDFZ0151-87-2010.pdf
Or.0151/88/2010 20-12-2010 Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu PDFZ0151-88-2010.pdf
Or.0151/89/2010 20-12-2010 Zarządzenie w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy na 2010 rok PDFZ0151-89-2010.pdf
Or.0151/91/2010 29-12-2010 Zarządzenie w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy na 2010 rok PDFZ0151-91-2010.pdf
Or.0151/92/2010 29-12-2010 Zarządzenie Burmistrza Praszki PDFZ0151-92-2010.pdf
Or.0151/93/2010 29-12-2010 Zarządzenie w sprawie ustalania procedur kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim w Praszce i jednostkach organizacyjnych Gminy Praszka PDFZ0151-93-2010.pdf