Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenia Burmistrza - ROK 2011

Nr: Data: Temat: Załącznik:
Or.0151.1.2011 03-01-2011 Zarządzenie w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu budżetu PDFZ0151.1.2011.pdf (345,65KB)
Or.0151.3.2011 10-01-2011 Zarządzenie w sprawie ustalenia planów finansowych jednostek organizacyjnych gminy Praszka na 2011 rok ZIPZ0151.3.2011.zip (81,15KB)
Or.0151.4.2011 17-01-2011 Zarządzenie w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej PDFZ0151.4.2011.pdf (1,05MB)
Or.0151.6.2011 19-01-2011 Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na realizację zadań publicznych PDFZ0151.6.2011.pdf (368,67KB)
Or.0151.6.2011 19-01-2011 Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Praszce PDFZ0151.6.2011.pdf (315,98KB)
Or.0151.7.2011 19-01-2011 Zarządzenie w sprawie zmian w planach finansowych na 2011 rok PDFZ0151.7.2011.pdf (1,41MB)
Or.0151.9.2011 28-02-2011 Zarządzenie w sprawie powołania zespołu interdyscyplinarnego ds. przemocy w rodzinie PDFZ0151-9-2011.pdf (43,59KB)
Or.0151.10.2011 03-03-2011 Zarządzenie w sprawie zwołania Zebrania Wiejskiego dla wyboru sołtysa sołectwa Gana PDFZ0151.10.2011.pdf (316,76KB)
Or.0151.11.2011 03-03-2011 Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych PROJEKTU ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY PRASZKA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2011 PDFZ0151.11.2011.pdf (623,48KB)
Or.0151.12.2011 08-03-2011 Zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Praszce PDFZ0151.12.2011.pdf (1,28MB)
Or.0151.13.2011 17-03-2011 Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Praszce PDFZ0151.13.2011.pdf (31,27KB)
Or.0151.14.2011 22-03-2011 Zarządzenie w sprawie zmian w planach finansowych na 2011 rok PDFZ0151-14-2011.pdf (117,37KB)
Or.0151.16.2011 24-03-2011 Zarządzenie w sprawie likwidacji kancelarii tajnej w Urzędzie Miejskim w Praszce PDFZ0151-16-2011.pdf (25,51KB)
Or.0151.17.2011 25-03-2011 Zarządzenie w sprawie powołania Gminnego Komitetu Organizacyjnego konkursu - Ogólnopolski Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych i uczniów gimnazjum PDFZ0151-17-2011.pdf (39,53KB)
Or.0151.21.2011 06-04-2011 Zarządzenie w sprawieszczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi oraz określenie wzoru wniosku o przyznanie nagrody. PDFZ0151-21-2011.pdf (434,00KB)
Or.0151.22.2011 06-04-2011 Zarządzenie w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej Gminy Praszka na 2011 rok PDFZ0151-22-2011.pdf (25,26KB)
Or.0151.23.2011 06-04-2011 Zarządzenie w sprawie zmian w planach finansowych na 2011 rok PDFZ0151-23-2011.pdf (50,45KB)
Or.0151.24.2011 06-04-2011 Zarządzenie zmieniające wieloletnią prognozę finansową PDFZ0151-24-2011.pdf (41,02KB)
Or.0151.25.2011 06-04-2011 Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Praszce PDFZ0151-25-2011.pdf (16,17KB)
Or.0151.26.2011 06-04-2011 Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowegoBiblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Praszce PDFZ0151-26-2011.pdf (15,30KB)
Or.0151.27.2011 06-04-2011 Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Muzeum w Praszce PDFZ0151-27-2011.pdf (14,87KB)
Or.0151.29.2011 13-04-2011 Zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola nr 2 w Praszce oraz dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolanego w Strojcu PDFZ0151-29-2011.pdf (21,37KB)
Or.0151.34.2011 06-05-2011 Zarządzenie w sprawie zmian w planach finansowych na 2011 rok PDFZ0151-34-2011.pdf (132,99KB)
Or.0151.35.2011 11-05-2011 Zarządzenie w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Publicznego Przedszkola nr 2 w Praszce PDFZ0151-35-2011.pdf (13,46KB)
Or.0151.36.2011 11-05-2011 Zarządzenie w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Strojcu PDFZ0151-36-2011.pdf (14,03KB)
Or.0151.37a.2011 10-05-2011 Zarządzenie zmieniające wieloletnią prognozę finansową PDFZ0151-37a-2011.pdf (114,03KB)
Or.0151.38.2011 23-05-2011 Zarządzenie w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej Gminy Praszka na 2011 rok PDFZ0151-38-2011.pdf (48,34KB)
Or.0151.39.2011 23-05-2011 Zarządzenie w sprawie zmian w planach finansowych na 2011 rok PDFZ0151-39-2011.pdf (44,15KB)
Or.0151.40.2011 27-05-2011 Zarządzenie w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu PDFZ0151-40-2011.pdf (32,07KB)
Or.0151.43.2011 09-06-2011 Zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznego Gimnazjum w Praszce PDFZ0151-43-2011.pdf (79,51KB)
Or.0151.44.2011 13-06-2011 Zarządzenie w sprawie niewykonania prawa pierwokupu PDFZ0151-44-2011.pdf (18,22KB)
Or.0151.46.2011 13-06-2011 Zarządzenie w sprawie zmian w planach finansowych na 2011 rok PDFZ0151-46-2011.pdf (1,34MB)
Or.0151.47.2011 16-06-2011 Zarządzenie w sprawie zmian w planach finansowych na 2011 rok PDFZ0151-47-2011.pdf (1,46MB)
Or.0151.50.2011 06-07-2011 Zarządzenie zmieniające wieloletnią prognozę finansową PDFZ0151-50-2011.pdf (1,64MB)
Or.0151.51.2011 06-07-2011 Zarządzenie w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej Gminy Praszka na 2011 rok PDFZ0151-51-2011.pdf (452,41KB)
Or.0151.52.2011 06-07-2011 Zarządzenie w sprawie zmian w planach finansowych na 2011 rok PDFZ0151-52-2011.pdf (1,82MB)
Or.0151.53.2011 15-07-2011 Zarządzenie w sprawiepowołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego PDFZ0151-53-2011.pdf (1,28MB)
Or.0151.55.2011 26-07-2011 Zarządzenie w sprawie przekazania nieodpłatnie na stan i majątek Ochotniczej Straży Pożarnej w Wygiełdowie samochodu pożarniczego PDFZ0151-55-2011.pdf (315,30KB)
Or.0151.56.2011 29-07-2011 Zarządzenie zmieniające wieloletnią prognozę finansową PDFZ0151-56-2011.pdf (2,26MB)
Or.0151.57.2011 29-07-2011 Zarządzenie zmieniające wieloletnią prognozę finansową PDFZ0151-57-2011.pdf (1,86MB)
Or.0151.58.2011 01-08-2011 Zarządzenie uchylające zarządzenie nr Or.0151.57.2011 z dnia 29 lipca 2011 r. PDFZ0151-58-2011.pdf (267,16KB)
Or.0151.60.2011 16-08-2011 Zarządzenie uchylające zarządzenia nr: Or.0151.50.2011 z dnia 6 lipca 2011 r. oraz nr Or. 0151.56.2011 z dnia 26 lipca 2011 r. PDFZ0151-60-2011.pdf (277,49KB)
Or.0151.61.2011 16-08-2011 Zarządzenie w sprawie zmian w planach finansowych na 2011 rok PDFZ0151-61-2011.pdf (2,25MB)
Or.0151.62.2011 16-08-2011 Zarządzenie w sprawiepodania do publicznej wiadomości wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wyborczych PDFZ0151-62-2011.pdf (421,11KB)
Or.0151.63.2011 30-08-2011 Zarządzenie w sprawie zmian w planach finansowych na 2011 rok PDFZ0151-63-2011.pdf (3,04MB)
Or.0151.64.2011 31-08-2011 Zarządzenie w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej Gminy Praszka na 2011 rok PDFZ0151-64-2011.pdf (1,68MB)
Or.0151.65.2011 31-08-2011 Zarządzenie w sprawie zmian w planach finansowych na 2011 rok PDFZ0151-65-2011.pdf (1,49MB)
Or.0151.66.2011 07-09-2011 Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do zbycia w drodze bezprzetargowej PDFZ0151-66-2011.pdf (410,96KB)
Or.0151.69.2011 06-09-2011 Zarządzenie w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu PDFZ0151-69-2011.pdf (27,42KB)
Or.0151.70.2011 12-09-2011 Zarządzenie w sprawie powołania gminnego koordynatora odpowiedzialnego za obsługę informatyczną wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 r. PDFZ0151-70-2011.pdf (52,16KB)
Or.0151.71.2011 19-09-2011 Zarządzenie w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych. PDFZ0151-71-2011.pdf (85,64KB)
Or.0151.76.2011 06-10-2011 Zarządzenie w sprawie zmian w planach finansowych na 2011 rok PDFZ0151-76-2011.pdf (3,01MB)
Or.0151.78.2011 14-10-2011 Zarządzenie w sprawie powołania zespołu koordynującego realizację Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Gminy Praszka na lata 2011-2015 PDFZ0151-78-2011.pdf (797,88KB)
Or.0151.79.2011 14-10-2011 Zarządzenie w sprawie powołania Gminnej Komisji Konkursowej dla szkół podstawowych w roku szkolnym 2011/2012 PDFZ0151-79-2011.pdf (864,21KB)
Or.0151.80.2011 14-10-2011 Zarządzenie w sprawie powołania Gminnej Komisji Konkursowej dla gimnazjum w roku szkolnym 2011/2012 PDFZ0151-80-2011.pdf (1 021,33KB)
Or.0151.81.2011 04-11-2011 Zarządzenie w sprawie zmian w planach finansowych na 2011 rok PDFZ0151-81-2011.pdf (3,11MB)
Or.0151.82.2011 09-11-2011 Zarządzenie w sprawie przedłożenia projektu budżetu na 2012 rok oraz wieloletniej prognozy finansowej PDFZ0151-82-2011.pdf (307,26KB)
Or.0151.83.2011 17-11-2011 Zarządzenie w sprawie zmian w planach finansowych na 2011 rok PDFZ0151-83-2011.pdf (2,60MB)
Or.0151.85.2011 18-11-2011 Zarządzenie w sprawie zmian w planach finansowych na 2011 rok PDFZ0151-85-2011.pdf (874,28KB)
Or.0151.87.2011 23-11-2011 Zarządzenie w sprawie powołania w Urzędzie Miejskik w Praszce Komisji przetargowej PDFZ0151-87-2011.pdf (488,09KB)
Or.0151.88.2011 29-11-2011 Zarządzenie w sprawie określenia czynszu dzierżawnego za stanowisko handlowe na placu targowym w Praszce przy ul. Piłsudskiego PDFZ0151-88-2011.pdf (354,59KB)
Or.0151.89.2011 01-12-2011 Zarządzenie w sprawie zmian w planach finansowych na 2011 rok PDFZ0151-89-2011.pdf (4,05MB)
Or.0151.90.2011 05-12-2011 Zarządzenie w sprawie wprowadzania zmian do uchwały budżetowej Gminy Praszka na 2011 rok PDFZ0151-90-2011.pdf (500,10KB)
Or.0151.91.2011 05-12-2011 Zarządzenie w sprawie zmian w planach finansowych na 2011 rok PDFZ0151-91-2011.pdf (686,62KB)
Or.0151.92.2011 20-12-2011 Zarządzenie w sprawie zmian w planach finansowych na 2011 rok PDFZ0151-92-2011.pdf (3,88MB)
Or.0151.94.2011 29-12-2011 Zarządzenie w sprawie zmian w planach finansowych na 2011 rok PDFZ0151-94-2011.pdf (1,42MB)
Or.0151.95.2011 29-12-2011 Zarządzenie Burmistrza Praszki PDFZ0151-95-2011.pdf (325,26KB)