Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy - ROK 2008

Zarządzenie nr Or 0151/1/2008 Burmistrza Miasta i Gminy w Praszce z dnia 3 stycznia 2008 roku w sprawie Regulaminu przyznawania dotacji z budżetu gminy Praszka organizacjom pozarządowym na realizację zadań zawartych w Miejsko-Gminnym Programie Profilaktyki I Rozwiązywania Problemów Uzależnień  w Praszce - PDFZarządzenie Burmistrza nr Z0151/1/2008

Zarządzenie nr Or 0151/2/2008 Burmistrza Miasta i Gminy w Praszce z dnia 10 stycznia 2008 roku w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2008 rok - PDFZarządzenie Burmistrza nr Z0151/2/2008, załączniki - ZIPZałączniki do Zarządzenia nr Or.0151/2/2008

Zarządzenie nr Or 0151/3/2008 Burmistrza Miasta i Gminy w Praszce z dnia 15 stycznia 2008 roku w sprawie zmian do budżetu gminy na 2008 rok - PDFZarządzenie Burmistrza nr Z0151/3/2008

Zarządzenie nr Or 0151/4/2008 Burmistrza Miasta i Gminy w Praszce z dnia 15 stycznia 2008 roku w sprawie zmian do układu wykonawczego budżetu gminy na 2008 rok - PDFZarządzenie Burmistrza nr Z0151/4/2008

Zarządzenie nr Or 0151/5/2008 Burmistrza Miasta i Gminy w Praszce z dnia 15 stycznia 2008 roku w sprawie wprowadzenia zmian do zakładowego planu kont dla budżetu Gminy Praszka oraz zakładowym planie kont dla Urzędu Miasta i Gminy w Praszce - PDFZarządzenie Burmistrza nr Z0151/5/2008

Zarządzenie nr Or 0151/6/2008 Burmistrza Miasta i Gminy w Praszce z dnia 1 lutego 2008 roku w sprawie niewykonania prawa pierwokupu - PDFZarządzenie Burmistrza nr Z0151/6/2008

Zarządzenie nr Or 0151/7/2008 Burmistrza Miasta i Gminy w Praszce z dnia 1 lutego 2008 roku w sprawie  zmian do układu wykonawczego budżetu gminy na 2008 rok - PDFZarządzenie nr Or.0151/7/2008

Zarządzenie nr Or 0151/8/2008 Burmistrza Miasta i Gminy w Praszce z dnia 5lutego 2008 roku w sprawie ogłoszenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - PDFZarządzenie Burmistrza nr Z0151/8/2008

Zarządzenie nr Or 0151/9/2008 Burmistrza Miasta i Gminy w Praszce z dnia 12 marca 2008 roku w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2007 rok  - PDFZarządzenie nr Or.0151/9/2008, załączniki do zarządzenia - ZIPZałączniki do Zarządzenia nr Or.0151/9/2008

Zarządzenie nr Or 0151/10/2008 Burmistrza Miasta i Gminy w Praszce z dnia 15 marca 2008 roku w sprawie  zmian do układu wykonawczego budżetu gminy na 2008 rok - PDFZarządzenie Burmistrza nr Z0151/10/2008

Zarządzenie nr Or 0151/11/2008 Burmistrza Miasta i Gminy w Praszce z dnia 27 marca 2008 roku w sprawie  zmian do układu wykonawczego budżetu gminy na 2008 rok - PDFZarządzenie Burmistrza nr Z0151/11/2008

Zarządzenie nr Or 0151/12/2008 Burmistrza Miasta i Gminy w Praszce z dnia 28 marca 2008 roku - PDFZarządzenie nr Or.0151/12/2008

Zarządzenie nr Or 0151/13/2008 Burmistrza Miasta i Gminy w Praszce z dnia 31 marca 2008 roku w sprawie  zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Praszce - PDFZarządzenie nr Or.0151/13/2008

Zarządzenie nr Or 0151/14/2008 Burmistrza Miasta i Gminy w Praszce z dnia 31 marca 2008 roku w sprawie  zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Praszce - PDFZarządzenie nr Or.0151/14/2008

Zarządzenie nr Or 0151/15/2008 Burmistrza Miasta i Gminy w Praszce z dnia 31 marca 2008 roku w sprawie  zatwierdzenia sprawozdania finansowego Muzeum w Praszce - PDFZarządzenie nr Or.0151/15/2008

Zarządzenie nr Or 0151/16/2008 Burmistrza Miasta i Gminy w Praszce z dnia 31 marca 2008 roku w sprawie odwołania ze stanowiska Dyrektora Publicznego Przedszkola nr 2 w Praszce - PDFZarządzenie Burmistrza nr Z0151/16/2008

Zarządzenie nr Or 0151/17/2008 Burmistrza Miasta i Gminy w Praszce z dnia 4 kwietnia 2008 roku w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowisko Dyrektora: Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4 w Praszce i Publicznego Przedszkola nr 2 w Praszce - PDFZarządzenie Burmistrza nr Z0151/17/2008

Zarządzenie nr Or 0151/18/2008 Burmistrza Miasta i Gminy w Praszce z dnia 7 kwietnia 2008 roku w sprawie  zmian do układu wykonawczego budżetu gminy na 2008 rok - PDFZarządzenie nr Or.0151/18/2008

Zarządzenie nr Or 0151/19/2008 Burmistrza Miasta i Gminy w Praszce z dnia 7 kwietnia 2008 roku w sprawie dopłaty do okularów dla osób zatrudnionych na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe - PDFZarządzenie nr Or.0151/19/2008

Zarządzenie nr Or 0151/20/2008 Burmistrza Miasta i Gminy w Praszce z dnia 7 kwietnia 2008 roku w sprawie powołania Kapituły nagrody dla Szczególnie Zasłużonych w gminie Praszka - PDFZarządzenie nr Or.0151/20/2008

Zarządzenie nr Or 0151/21/2008 Burmistrza Miasta i Gminy w Praszce z dnia 7 kwietnia 2008 roku w sprawie: powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego - PDFZarządzenie nr Or.0151/21/2008

Zarządzenie nr Or 0151/22/2008 Burmistrza Miasta i Gminy w Praszce z dnia 18 kwietnia 2008 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursów na stanowisko DYREKTORA: Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4 w Praszce, Publicznego Przedszkola nr 2 w Praszce - PDFZarządzenie nr Or.0151/22/2008

Zarządzenie nr Or 0151/23/2008 Burmistrza Miasta i Gminy w Praszce z dnia 28 kwietnia 2008 roku w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2008 rok - PDFZarządzenie nr Or.0151/23/2008

Zarządzenie nr Or 0151/24/2008 Burmistrza Miasta i Gminy w Praszce z dnia 28 kwietnia 2008 roku w sprawie instrukcji gospodarki kasowej w Urzędzie Miasta i Gminy Praszka - PDFZarządzenie Nr Or. 0151/24/2008

Zarządzenie nr Or 0151/25/2008 Burmistrza Miasta i Gminy w Praszce z dnia 29 kwietnia 2008 roku w sprawie powołania w Urzędzie Miasta i GMiny w Praszce Komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej oraz przyłączy sanitarnych w miejscowościach Rozterk, Gana Dalachów położonych na terenach gmin Praszka i Rudniki - PDFZarządzenie nr Or.0151/25/2008

Zarządzenie nr Or 0151/26/2008 Burmistrza Miasta i Gminy w Praszce z dnia 5 maja 2008 roku w sprawie zmian do budżetu gminy na 2008 rok - PDFZarządzenie nr Or.0151/26/2008

Zarządzenie nr Or 0151/27/2008 Burmistrza Miasta i Gminy w Praszce z dnia 5 maja 2008 roku w sprawie zmian do układu wykonawczego budżetu gminy na 2008 rok - PDFZarządzenie nr Or.0151/27/2008

Zarządzenie nr Or 0151/28/2008 Burmistrza Miasta i Gminy w Praszce z dnia 5 maja 2008 roku w sprawie udzielenia pożyczki krótkoterminowej Fundacji Górna Prosna z siedzibą w Rudnikach - PDFZarządzenie nr Or.0151/28/2008

Zarządzenie nr Or 0151/29/2008 Burmistrza Miasta i Gminy w Praszce z dnia 15 maja 2008 roku w sprawie zmian do budżetu gminy na 2008 rok - PDFZarządzenie nr Or.0151/29/2008

Zarządzenie nr Or 0151/30/2008 Burmistrza Miasta i Gminy w Praszce z dnia 15 maja 2008 roku w sprawie zmian do układu wykonawczego budżetu gminy na 2008 rok - PDFZarządzenie nr Or.0151/30/2008

Zarządzenie nr Or 0151/31/2008 Burmistrza Miasta i Gminy w Praszce z dnia 29 maja 2008 roku w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2008 rok - PDFZarządzenie nr Or.0151/31/2008

Zarządzenie nr Or 0151/32/2008 Burmistrza Miasta i Gminy w Praszce z dnia 5 czerwca 2008 roku w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4 w Praszce - PDFZarządzenie nr Or.0151/32/2008

Zarządzenie nr Or 0151/33/2008 Burmistrza Miasta i Gminy w Praszce z dnia 9 czerwca 2008 roku w sprawie zmian do układzu wykonawczego budżetu gminy na 2008 rok - PDFZarządzenie nr Or.0151/33/2008

Zarządzenie nr Or 0151/34/2008 Burmistrza Miasta i Gminy w Praszce z dnia 10 czerwca 2008 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko DYREKTORA Publicznego Przedszkola nr 2 w Praszce - PDFZarządzenie nr Or.0151/34/2008

Zarządzenie nr Or 0151/35/2008 Burmistrza Miasta i Gminy w Praszce z dnia 10 czerwca 2008 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej - PDFZarządzenie nr Or 0151/35/2008

Zarządzenie nr Or 0151/36/2008 Burmistrza Miasta i Gminy w Praszce z dnia 26 czerwca 2008 roku w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2008 rok - PDFZarządzenie nr Or.0151/36/2008

Zarządzenie nr Or 0151/37/2008 Burmistrza Miasta i Gminy w Praszce z dnia 26 czerwca 2008 roku - PDFZarządzenie nr Or.0151/36/2008

Zarządzenie nr Or 0151/38/2008 Burmistrza Miasta i Gminy w Praszce z dnia 30 czerwca  2008 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko DYREKTORA Publicznego Przedszkola nr 2 w Praszce - PDFZarządzenie nr Or.0151/38/2008

Zarządzenie nr Or 0151/39/2008 Burmistrza Miasta i Gminy w Praszce z dnia 10 lipca 2008 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego - PDFZarządzenie Nr Or. 0151/39/2008

Zarządzenie nr Or 0151/40/2008 Burmistrza Miasta i Gminy w Praszce z dnia 15 lipca 2008 roku w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2008 rok - PDFZarządzenie Nr Or. 0151/40/2008

Zarządzenie nr Or 0151/41/2008 Burmistrza Miasta i Gminy w Praszce z dnia 30 lipca 2008 roku w sprawie zmian do układu wykonawczego budżetu gminy na 2008 rok - PDFZarządzenie Nr Or. 0151/41/2008

Zarządzenie nr Or 0151/43/2008 Burmistrza Miasta i Gminy w Praszce z dnia 18 sierpnia 2008 roku w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie w roku szkolnym 2008/2009 uczniom przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjalnych pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników - PDFZarządzenie Nr Or. 0151/43/2008

Zarządzenie nr Or 0151/44/2008 Burmistrza Miasta i Gminy w Praszce z dnia 18 sierpnia 2008 roku w sprawie zmian do układu wykonawczego budżetu gminy na 2008 rok - PDFZarządzenie Nr Or. 0151/44/2008

Zarządzenie nr Or 0151/45/2008 Burmistrza Miasta i Gminy w Praszce z dnia 27 sierpnia 2008 roku w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2008 rok - PDFZarządzenie Nr Or. 0151/45/2008

Zarządzenie nr Or 0151/46/2008 Burmistrza Miasta i Gminy w Praszce z dnia 29 sierpnia 2008 roku w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 2 w Praszce - PDFZarządzenie Nr Or. 0151/46/2008

Zarządzenie nr Or 0151/47/2008 Burmistrza Miasta i Gminy w Praszce z dnia 12 września 2008 roku w sprawie zmian do budżetu gminy na 2008 rok - PDFZarządzenie Nr Or. 0151/47/2008

Zarządzenie nr Or 0151/48/2008 Burmistrza Miasta i Gminy w Praszce z dnia 12 września 2008 roku w sprawie zmian do układu wykonawczego budżetu gminy na 2008 rok - PDFZarządzenie Nr Or. 0151/48/2008

Zarządzenie nr Or 0151/49/2008 Burmistrza Praszki z dnia 30 września 2008 roku - PDFZ0151-49-2008.pdf

Zarządzenie nr Or 0151/50/2008 Burmistrza Praszki z dnia 30 września 2008 roku w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2008 rok - PDFZ0151-50-2008.pdf

Zarządzenie nr Or 0151/51/2008 Burmistrza Praszki z dnia 29 września 2008 roku w sprawie akceptacji zasad korzystania ze stołówki szkolnej w Publicznym Gimnazjum w Praszce - PDFZ0151-51-2008.pdf

Zarządzenie nr Or 0151/52/2008 Burmistrza Praszki z dnia 29 września 2008 roku w sprawie akceptacji zasad korzystania ze stołówki szkolnej w Publicznej Szkole Podstawowej w Strojcu - PDFZ0151-52-2008.pdf

Zarządzenie nr Or 0151/53/2008 Burmistrza Praszki z dnia 29 września 2008 roku w sprawie akceptacji zasad korzystania ze stołówki szkolnej w Publicznej Szkole Podstawowej w Ganie - PDFZ0151-53-2008.pdf

Zarządzenie nr Or 0151/54/2008 Burmistrza Praszki z dnia 1 października 2008 roku w powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej - PDFZarządzenie Nr Or. 0151/54/2008

Zarządzenie nr Or 0151/55/2008 Burmistrza Praszki z dnia 6 października 2008 roku w sprawie zmian do układu wykonawczego budżetu gminy na 2008 rok - PDFZ0151-55-2008.pdf

Zarządzenie nr Or 0151/56/2008 Burmistrza Praszki z dnia 16 października 2008 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - PDFZ0151-56-2008.pdf

Zarządzenie nr Or 0151/57/2008 Burmistrza Praszki z dnia 16 października 2008 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji Konkursowej dla szkół podstawowych w roku szkolnym 2008/2009 - PDFZ0151-57-2008.pdf

Zarządzenie nr Or 0151/58/2008 Burmistrza Praszki z dnia 16 października 2008 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji Konkursowej dla uczniów gimnazjum w roku szkolnym 2008/2009 - PDFZ0151-58-2008.pdf

Zarządzenie nr Or 0151/59/2008 Burmistrza Praszki z dnia 28 października 2008 roku w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2008 rok - PDFZ0151-59-2008.pdf

Zarządzenie nr Or 0151/60/2008 Burmistrza Praszki z dnia 30 października 2008 roku w sprawie zmian do budżetu gminy na 2008 rok - PDFZ0151-60-2008.pdf

Zarządzenie nr Or 0151/61/2008 Burmistrza Praszki z dnia 30 października 2008 roku w sprawie zmian do układu wykonawczego budżetu gminy na 2008 rok - PDFZ0151-61-2008.pdf

Zarządzenie nr Or 0151/62/2008 Burmistrza Praszki z dnia 30 października 2008 roku w sprawie akceptacji zasad korzystania ze stołówki szkolnej w Publicznym Gimnazjum w Praszce - PDFZ0151-62-2008.pdf

Zarządzenie nr Or 0151/63/2008 Burmistrza Praszki z dnia 31 października 2008 roku w sprawie cennika usług krytej pływalni w Praszce - PDFZ0151-63-2008.pdf

Zarządzenie nr Or 0151/64/2008 Burmistrza Praszki z dnia 5 listopada 2008 roku w - PDFZ0151-64-2008.pdf

Zarządzenie nr Or 0151/65/2008 Burmistrza Praszki z dnia 31 października 2008 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystnia z Pływalni Krytej w Praszce - PDFZ0151-65-2008.pdf

Zarządzenie nr Or 0151/63/2008 Burmistrza Praszki z dnia 12 listopada 2008 roku w sprawie trybu wyłonienia kandydata na stanowisko ds. kadrowych i administracyjnych w Urzędzie Miejskim w Praszce - PDFZ0151-66-2008.pdf