Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy - ROK 2006

Zarządzenie nr Or 0151/1/2006 Burmistrza Miasta i Gminy w Praszce z dnia 19 stycznia 2006 roku w sprawie zmian w projekcie uchwały budżetowej na 2006 rok - PDFZarządzenie nr Or.0151/1/2006

Zarządzenie nr Or 0151/2/2006 Burmistrza Miasta i Gminy w Praszce z dnia 20 stycznia 2006 roku w sprawie pobierania opłat za pozyskane drzewo użytkowe i drewno opałowe pochodzące z wycinki drzew w pasie drogowym - PDFZarządzenie nr Or.0151/2/2006

Zarządzenie nr Or 0151/3/2006 Burmistrza Miasta i Gminy w Praszce z dnia 27 stycznia 2006 roku w sprawie układu wykonawczego budżetu miasta i gminy Praszka na 2006 rok - PDFZarządzenie nr Or.0151/3/2006, załączniki - ZIPZałączniki do zarządzenia nr Or.0151/3/2006

Zarządzenie nr Or 0151/4/2006 Burmistrza Miasta i Gminy w Praszce z dnia 30 stycznia 2006 roku w sprawie ustalenia opłat za wynajęcie sal w placówkach oświatowych - PDFZarządzenie nr Or.0151/4/2006

Zarządzenie nr Or 0151/5/2006 Burmistrza Miasta i Gminy w Praszce z dnia 13 lutego 2006 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia - PDFZarządzenie nr Or.0151/5/2006

Zarządzenie nr Or 0151/6/2006 Burmistrza Miasta i Gminy w Praszce z dnia 28 lutego 2006 roku w sprawie zmian do układu wykonawczego budżetu miasta i gminy Praszka na 2006 rok - PDFZarządzenie Nr Or. 0151/6/2006

Zarządzenie nr Or 0151/7/2006 Burmistrza Miasta i Gminy w Praszce z dnia 28 lutego 2006 roku w sprawie Regulaminu przyznawania dotacji z budżetu gminy Praszka organizacjom pozarządowym na realizację zadań publicznych - PDFZarządzenie Nr Or. 0151/7/2006, załącznik - DOCZałącznik do zarządzenia Nr Or. 0151/7/2006

Zarządzenie nr Or 0151/8/2006 Burmistrza Miasta i Gminy w Praszce z dnia 10 marca 2006 roku w sprawie regulaminu organizacyjnego Biura Obsługi Oświaty Samorządowej w Praszce - PDFZarządzenie Nr Or. 0151/8/2006, załącznik - DOCZałącznik do zarządzenia Nr Or. 0151/8/2006

Zarządzenie nr Or 0151/9/2006 Burmistrza Miasta i Gminy w Praszce z dnia 13 marca 2006 roku w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2005 rok - PDFZarządzenie Nr Or. 0151/9/2006, załączniki - ZIPZałącznik do zarządzenia Nr Or. 0151/9/2006

Zarządzenie nr Or 0151/10/2006 Burmistrza Miasta i Gminy w Praszce z dnia 13 marca 2006 roku w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej - PDFZarządzenie Nr Or. 0151/10/2006

Zarządzenie nr Or 0151/11/2006 Burmistrza Miasta i Gminy w Praszce z dnia 29 marca 2006 roku w sprawie zmian do budżetu miasta i gminy Praszka na 2006 rok - PDFZarządzenie Nr Or. 0151/11/2006

Zarządzenie nr Or 0151/12/2006 Burmistrza Miasta i Gminy w Praszce z dnia 29 marca 2006 roku w sprawie zmian do układu wykonawczego budżetu miasta i gminy Praszka na 2006 rok - PDFZarządzenie Nr Or. 0151/12/2006

Zarządzenie nr Or 0151/13/2006 Burmistrza Miasta i Gminy w Praszce z dnia 30 marca 2006 roku - PDFZarządzenie Nr Or. 0151/13/2006

Zarządzenie nr Or 0151/14/2006 Burmistrza Miasta i Gminy w Praszce z dnia 31 marca 2006 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu - PDFZarządzenie Nr Or. 0151/14/2006

Zarządzenie nr Or 0151/15/2006 Burmistrza Miasta i Gminy w Praszce z dnia 31 marca 2006 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Praszce - PDFZarządzenie Nr Or. 0151/15/2006, załącznik do zarządzenia: DOCZałącznik do zarządzenia Nr Or. 0151/15/2006

Zarządzenie nr Or 0151/16/2006 Burmistrza Miasta i Gminy w Praszce z dnia 3 kwietnia 2006 roku w sprawie wymagań jakie powinny spełnić przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych - DOCZarządzenie Nr Or. 0151/16/2006

Zarządzenie nr Or 0151/17/2006 Burmistrza Miasta i Gminy w Praszce z dnia 3 kwietnia 2006 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Praszce - PDFZarządzenie Nr Or. 0151/17/2006, załącznik do zarządzenia: DOCZałącznik do zarządzenia Nr Or. 0151/17/2006

Zarządzenie nr Or 0151/18/2006 Burmistrza Miasta i Gminy w Praszce z dnia 3 kwietnia 2006 roku w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części - DOCZarządzenie Nr Or. 0151/18/2006

Zarządzenie nr Or 0151/19/2006 Burmistrza Miasta i Gminy w Praszce z dnia 25 kwietnia 2006 roku w sprawie zmian do układu wykonawczego budżetu miasta i gminy Praszka na 2006 rok - PDFZarządzenie Nr Or. 0151/19/2006

Zarządzenie nr Or 0151/20/2006 Burmistrza Miasta i Gminy w Praszce z dnia 26 kwietnia 2006 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Muzeum w Praszce - PDFZarządzenie Nr Or. 0151/20/2006

Zarządzenie nr Or 0151/21/2006 Burmistrza Miasta i Gminy w Praszce z dnia 26 kwietnia 2006 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Praszka - PDFZarządzenie Nr Or. 0151/21/2006

Zarządzenie nr Or 0151/22/2006 Burmistrza Miasta i Gminy w Praszce z dnia 26 kwietnia 2006 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Praszce - PDFZarządzenie Nr Or. 0151/22/2006

Zarządzenie nr Or 0151/23/2006 Burmistrza Miasta i Gminy w Praszce z dnia 15 maja 2006 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu - PDFZarządzenie Nr Or. 0151/23/2006

Zarządzenie nr Or 0151/24/2006 Burmistrza Miasta i Gminy w Praszce z dnia 25 maja 2006 roku w sprawie ustalenia dnia 26 maja 2006 roku dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Praszce oraz kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Praszka - PDFZarządzenie Nr Or. 0151/24/2006

Zarządzenie nr Or 0151/25/2006 Burmistrza Miasta i Gminy w Praszce z dnia 25 maja 2006 roku w sprawie niewykonania prawa pierwokupu - PDFZarządzenie Nr Or. 0151/25/2006

Zarządzenie nr Or 0151/26/2006 Burmistrza Miasta i Gminy w Praszce z dnia 25 maja 2006 roku w sprawie zmian do układu wykonawczego budżetu miasta i gminy Praszka na 2006 rok - PDFZarządzenie Nr Or. 0151/26/2006

Zarządzenie nr Or 0151/27/2006 Burmistrza Miasta i Gminy w Praszce z dnia 7 czerwca 2006 roku w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Henryka Sucharskiego w Strojcu - PDFZarządzenie Nr Or. 0151/27/2006

Zarządzenie nr Or 0151/28/2006 Burmistrza Miasta i Gminy w Praszce z dnia 7 czerwca 2006 roku w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Przedmościu - PDFZarządzenie Nr Or. 0151/28/2006

Zarządzenie nr Or 0151/29/2006 Burmistrza Miasta i Gminy w Praszce z dnia 7 czerwca 2006 roku w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Publicznego Przedszkola w Strojcu - PDFZarządzenie Nr Or. 0151/29/2006

Zarządzenie nr Or 0151/30/2006 Burmistrza Miasta i Gminy w Praszce z dnia 7 czerwca 2006 roku w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Publicznego Przedszkola nr 2 w Praszce - PDFZarządzenie Nr Or. 0151/30/2006

Zarządzenie nr Or 0151/31/2006 Burmistrza Miasta i Gminy w Praszce z dnia 7 czerwca 2006 roku w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Publicznego Gminazjum im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Praszce - PDFZarządzenie Nr Or. 0151/31/2006

Zarządzenie nr Or 0151/32/2006 Burmistrza Miasta i Gminy w Praszce z dnia 7 czerwca 2006 roku w sprawie zmian do układu wykonawczego budżetu na 2006 rok - PDFZarządzenie Nr Or. 0151/32/2006

Zarządzenie nr Or 0151/33/2006 Burmistrza Miasta i Gminy w Praszce z dnia 9 czerwca 2006 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu - PDFZarządzenie Nr Or. 0151/33/2006

Zarządzenie nr Or 0151/34/2006 Burmistrza Miasta i Gminy w Praszce z dnia 12 czerwca 2006 roku w sprawie zwołania zebrania wiejskiego dla wyboru sołtysa w sołectwie Rozterk - PDFZarządzenie Nr Or. 0151/34/2006

Zarządzenie nr Or 0151/35/2006 Burmistrza Miasta i Gminy w Praszce z dnia 12 czerwca 2006 roku w sprawie zmian do układu wykonawczego budżetu na 2006 rok - PDFZarządzenie Nr Or. 0151/35/2006

Zarządzenie nr Or 0151/36/2006 Burmistrza Miasta i Gminy w Praszce z dnia 29 czerwca 2006 roku - PDFZarządzenie Nr Or. 0151/36/2006

Zarządzenie nr Or 0151/37/2006 Burmistrza Miasta i Gminy w Praszce z dnia 29 czerwca 2006 roku w sprawie zmian do układu wykonawczego budżetu na 2006 rok - PDFZarządzenie Nr Or. 0151/37/2006

Zarządzenie nr Or 0151/38/2006 Burmistrza Miasta i Gminy w Praszce z dnia 6 lipca 2006 roku w sprawie zmian do układu wykonawczego budżetu na 2006 rok - PDFZarządzenie Nr Or. 0151/38/2006

Zarządzenie nr Or 0151/39/2006 Burmistrza Miasta i Gminy w Praszce z dnia 6 lipca 2006 roku w sprawie powołania w Urzędzie Miasta i Gminy w Praszce Komisji przetargowej do przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie ścieżki pieszo-rowerowej w miejscowości Strojec - PDFZarządzenie Nr Or. 0151/39/2006

Zarządzenie nr Or 0151/40/2006 Burmistrza Miasta i Gminy w Praszce z dnia 25 lipca 2006 roku w sprawie wyznaczenia pracownika do zespołu roboczego do lustracji i ustalenia szkód w gospodarstwach rolnych dotknietych klęską suszy w 2006 r. - PDFZarządzenie Nr Or. 0151/40/2006

Zarządzenie nr Or 0151/41/2006 Burmistrza Miasta i Gminy w Praszce z dnia 28 lipca 2006 roku w sprawie zmian do układu wykonawczego budżetu na 2006 rok - PDFZarządzenie Nr Or. 0151/41/2006

Zarządzenie nr Or 0151/42/2006 Burmistrza Miasta i Gminy w Praszce z dnia 4 sierpnia 2006 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego - PDFZarządzenie Nr Or. 0151/42/2006

Zarządzenie nr Or 0151/43/2006 Burmistrza Miasta i Gminy w Praszce z dnia 10 sierpnia 2006 roku w sprawie nie wykonania prawa pierwokupu - PDFZarządzenie Nr Or. 0151/43/2006

Zarządzenie nr Or 0151/44/2006 Burmistrza Miasta i Gminy w Praszce z dnia 10 sierpnia 2006 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego - PDFZarządzenie Nr Or. 0151/44/2006

Zarządzenie nr Or 0151/45/2006 Burmistrza Miasta i Gminy w Praszce z dnia 10 sierpnia 2006 roku zmieniające zarządzenie w sprawie powołania w Urzędzie Miasta i Gminy w Praszce stałej komisji przetargowej do przygotowywania i przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych - PDFZarządzenie Nr Or. 0151/45/2006

Zarządzenie nr Or 0151/45a/2006 Burmistrza Miasta i Gminy w Praszce z dnia 21 sierpnia 2006 roku w sprawie zmian do układu wykonawczego budżetu na 2006 rok - PDFZarządzenie Nr Or. 0151/45a/2006

Zarządzenie nr Or 0151/46/2006 Burmistrza Miasta i Gminy w Praszce z dnia 23 sierpnia 2006 roku w sprawie ogłoszenia wykaze nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu - PDFZarządzenie Nr Or. 0151/46/2006

Zarządzenie nr Or 0151/47/2006 Burmistrza Miasta i Gminy w Praszce z dnia 30 sierpnia 2006 roku w sprawie inwentaryzacji składników majątkowych - PDFZarządzenie Nr Or. 0151/47/2006

Zarządzenie nr Or 0151/48/2006 Burmistrza Miasta i Gminy w Praszce z dnia 28 sierpnia 2006 roku w sprawie powołania komisji przetargowej w postępowaniu o wartości powyżej 60 000 euro - PDFZarządzenie Nr Or. 0151/48/2006

Zarządzenie nr Or 0151/49/2006 Burmistrza Miasta i Gminy w Praszce z dnia 29 sierpnia 2006 roku w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Biura Obsługi Oświaty Samorządowej w Praszce - PDFZarządzenie Nr Or. 0151/49/2006

Zarządzenie nr Or 0151/50/2006 Burmistrza Miasta i Gminy w Praszce z dnia 30 sierpnia 2006 roku w sprawie zwołania zebrania wiejskiego dla wyboru sołtysa w sołectwie Rozterk - PDFZarządzenie Nr Or. 0151/50/2006

Zarządzenie nr Or 0151/51/2006 Burmistrza Miasta i Gminy w Praszce z dnia 30 sierpnia 2006 roku zmieniające zarządzenie w sprawie kontroli jednostek organizacyjnych gminy - PDFZarządzenie Nr Or. 0151/51/2006

Zarządzenie nr Or 0151/52/2006 Burmistrza Miasta i Gminy w Praszce z dnia 30 sierpnia 2006 roku w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający sie o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochorny przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części - PDFZarządzenie Nr Or. 0151/52/2006

Zarządzenie nr Or 0151/53/2006 Burmistrza Miasta i Gminy w Praszce z dnia 30 sierpnia 2006 roku w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający sie o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od włąścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych - PDFZarządzenie Nr Or. 0151/53/2006

Zarządzenie nr Or 0151/54/2006 Burmistrza Miasta i Gminy w Praszce z dnia 6 września 2006 roku zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej d/s przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości - PDFZarządzenie Nr Or. 0151/54/2006

Zarządzenie nr Or 0151/55/2006 Burmistrza Miasta i Gminy w Praszce z dnia 6 września 2006 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej - PDFZarządzenie Nr Or. 0151/55/2006

Zarządzenie nr Or 0151/56/2006 Burmistrza Miasta i Gminy w Praszce z dnia 7 września 2006 roku w sprawie ogłoszenia wykaze nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu - PDFZarządzenie Nr Or. 0151/56/2006

Zarządzenie nr Or 0151/57/2006 Burmistrza Miasta i Gminy w Praszce z dnia 15 września 2006 roku w sprawie zmian do układu wykonawczego budżetu na 2006 rok - PDFZarządzenie nr Or.0151/57/2006

Zarządzenie nr Or 0151/58/2006 Burmistrza Miasta i Gminy w Praszce z dnia 25 września 2006 roku w sprawie powołania komisji przetargowej w postępowaniu o wartości powyżej 60 000 euro - PDFZarządzenie nr Or.0151/58/2006

Zarządzenie nr Or 0151/59/2006 Burmistrza Miasta i Gminy w Praszce z dnia 25 września 2006 roku w sprawie zmian do budżetu na 2006 rok - PDFZarządzenie nr Or.0151/59/2006

Zarządzenie nr Or 0151/60/2006 Burmistrza Miasta i Gminy w Praszce z dnia 25 września 2006 roku w sprawie zmian do budżetu na 2006 rok - PDFZarządzenie nr Or.0151/60/2006

Zarządzenie nr Or 0151/61/2006 Burmistrza Miasta i Gminy w Praszce z dnia 29 września 2006 roku - PDFZarządzenie nr Or.0151/61/2006

Zarządzenie nr Or 0151/62/2006 Burmistrza Miasta i Gminy w Praszce z dnia 5 października 2006 roku w sprawie zmian do układu wykonawczego budżetu na 2006 rok - PDFZarządzenie nr Or.0151/62/2006

Zarządzenie nr Or 0151/63/2006 Burmistrza Miasta i Gminy w Praszce z dnia 16 października 2006 roku w sprawie ustalenia siedzib Obwodowych Komisji Wyborczych - PDFZarządzenie nr Or.0151/63/2006

Zarządzenie nr Or 0151/64/2006 Burmistrza Miasta i Gminy w Praszce z dnia 19 października 2006 roku w sprawie niewykonania prawa pierwokupu - PDFZarządzenie nr Or.0151/64/2006

Zarządzenie nr Or 0151/65/2006 Burmistrza Miasta i Gminy w Praszce z dnia 19 października 2006 roku w sprawie powołania komisji przetargowej w postępowaniu o wartości powyżej 60 000 euro - PDFZarządzenie nr Or.0151/65/2006

Zarządzenie nr Or 0151/66/2006 Burmistrza Miasta i Gminy w Praszce z dnia 26 października 2006 roku w sprawie zmian do układu wykonawczego budżetu na 2006 rok - PDFZarządzenie nr Or.0151/66/2006

Zarządzenie nr Or 0151/67/2006 Burmistrza Miasta i Gminy w Praszce z dnia 31 października 2006 roku w sprawie zasad organizacji i funkcjonowania stałego dyżuru Burmistrza Miasta i Gminy Praszka - PDFZarządzenie nr Or.0151/67/2006

Zarządzenie nr Or 0151/68/2006 Burmistrza Miasta i Gminy w Praszce z dnia 2 listopada 2006 roku w sprawie zmian do układu wykonawczego budżetu na 2006 rok - PDFZarządzenie nr Or.0151/68/2006

Zarządzenie nr Or 0151/69/2006 Burmistrza Miasta i Gminy w Praszce z dnia 8 listopada 2006 roku w sprawie zmian do budżetu na 2006 rok - PDFZarządzenie nr Or.0151/69/2006

Zarządzenie nr Or 0151/70/2006 Burmistrza Miasta i Gminy w Praszce z dnia 8 listopada 2006 roku w sprawie zmian do układu wykonawczego budżetu na 2006 rok - PDFZarządzenie nr Or.0151/70/2006

Zarządzenie nr Or 0151/71/2006 Burmistrza Miasta i Gminy w Praszce z dnia 14 listopada 2006 roku w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2007 rok - PDFZarządzenie nr Or.0151/71/2006, załączniki do zarządzenia - ZIPZałączniki do zarządzenia nr Or.0151/71/2006

Zarządzenie nr Or 0151/72/2006 Burmistrza Miasta i Gminy w Praszce z dnia 13 listopada 2006 roku w sprawie powołania komisji przetargowej w postępowaniu o wartości poniżej 60 000 euro - PDFZarządzenie nr Or.0151/72/2006

Zarządzenie nr Or 0151/73/2006 Burmistrza Miasta i Gminy w Praszce z dnia 13 listopada 2006 roku w sprawie powołania komisji przetargowej w postępowaniu o wartości powyżej 60 000 euro - PDFZarządzenie nr Or.0151/73/2006

Zarządzenie nr Or 0151/74/2006 Burmistrza Miasta i Gminy w Praszce z dnia 13 listopada 2006 roku w sprawie powołania komisji konkursowej - PDFZarządzenie nr Or.0151/74/2006

Zarządzenie nr Or 0151/75/2006 Burmistrza Miasta i Gminy w Praszce z dnia 14 listopada 2006 roku w sprawie zmian do budżetu na 2006 rok - PDFZarządzenie nr Or.0151/75/2006

Zarządzenie nr Or 0151/76/2006 Burmistrza Miasta i Gminy w Praszce z dnia 14 listopada 2006 roku w sprawie zmian do układu wykonawczego budżetu na 2006 rok - PDFZarządzenie nr Or.0151/76/2006

Zarządzenie nr Or 0151/77/2006 Burmistrza Miasta i Gminy w Praszce z dnia 30 listopada 2006 roku w sprawie zmian do układu wykonawczego budżetu na 2006 rok - PDFZarządzenie nr Or.0151/77/2006

Zarządzenie nr Or 0151/78/2006 Burmistrza Miasta i Gminy w Praszce z dnia 5 grudnia 2006 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego - PDFZarządzenie nr Or.0151/78/2006

Zarządzenie nr Or 0151/79/2006 Burmistrza Miasta i Gminy w Praszce z dnia 8 grudnia 2006 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia - PDFZarządzenie nr Or.0151/79/2006

Zarządzenie nr Or 0151/80/2006 Burmistrza Miasta i Gminy w Praszce z dnia 8 grudnia 2006 roku w sprawie określenia liczby Zastępców Burmistrza miasta i Gminy i powołania na to stanowisko - PDFZarządzenie nr Or.0151/80/2006

Zarządzenie nr Or 0151/81/2006 Burmistrza Miasta i Gminy w Praszce z dnia 8 grudnia 2006 roku w sprawie zmian do układu wykonawczego budżetu na 2006 rok - PDFZarządzenie nr Or.0151/81/2006

Zarządzenie nr Or 0151/82/2006 Burmistrza Miasta i Gminy w Praszce z dnia 11 grudnia 2006 roku w sprawie zwołania zebrania wiejskiego dla wyboru sołtysa w sołectwie Rozterk - PDFZarządzenie nr Or.0151/82/2006

Zarządzenie nr Or 0151/83/2006 Burmistrza Miasta i Gminy w Praszce z dnia 11 grudnia 2006 roku w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta i Gminy w Praszce - PDFZarządzenie nr Or.0151/83/2006

Zarządzenie nr Or 0151/84/2006 Burmistrza Miasta i Gminy w Praszce z dnia 11 grudnia 2006 roku w sprawie zmian upoważnienia Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Praszka do składania oświadczenia woli w imieniu gminy - PDFZarządzenie nr Or.0151/84/2006

Zarządzenie nr Or 0151/85/2006 Burmistrza Miasta i Gminy w Praszce z dnia 18 grudnia 2006 roku w sprawie zmian do układu wykonawczego budżetu na 2006 rok - PDFZarządzenie nr Or.051/85/06

Zarządzenie nr Or 0151/86/2006 Burmistrza Miasta i Gminy w Praszce z dnia 19 grudnia 2006 roku w sprawie inwentaryzacji składników majątkowych - PDFZarządzenie nr Or.0151/86/2006

Zarządzenie nr Or 0151/87/2006 Burmistrza Miasta i Gminy w Praszce z dnia 27 grudnia 2006 roku - PDFZarządzenie nr Or.0151/87/2006

Zarządzenie nr Or 0151/88/2006 Burmistrza Miasta i Gminy w Praszce z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie zmian do układu wykonawczego budżetu na 2006 rok - PDFZarządzenie nr Or.0151/88/2006