Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy - ROK 2005

Zarządzenie nr Or 0151/1/05 Burmistrza Miasta i Gminy w Praszce z dnia 3 stycznia 2005 roku w sprawie powołania Komisji inwentaryzacyjnej - PDFZarządzenie nr Or 0151/1/05

Zarządzenie nr Or 0151/2/05 Burmistrza Miasta i Gminy w Praszce z dnia 10 stycznia 2005 roku w sprawie układu wykonawczego budżetu miasta i gminy Praszka - PDFZarządzenie nr Or 0151/2/05

Zarządzenie nr Or 0151/3/2005 Burmistrza Miasta i Gminy w Praszce z dnia 11 stycznia 2005 roku w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy na 2005 rok - PDFZarządzenie nr Or 0151/3/05

Zarządzenie nr Or 0151/4/2005 Burmistrza Miasta i Gminy w Praszce z dnia 18 stycznia 2005 roku w sprawie przekazania sołectwu Aleksandrów w posiadanie nieruchomości - PDFZarządzenie nr Or 0151/4/05

Zarządzenie nr Or 0151/5/2005 Burmistrza Miasta i Gminy w Praszce z dnia 18 stycznia 2005 roku w sprawie przekazania sołectwu Brzeziny w posiadanie nieruchomości - PDFZarządzenie nr Or 0151/5/05

Zarządzenie nr Or 0151/6/2005 Burmistrza Miasta i Gminy w Praszce z dnia 18 stycznia 2005 roku w sprawie przekazania sołectwu Gana w posiadanie nieruchomości - PDFZarządzenie nr Or 0151/6/05

Zarządzenie nr Or 0151/7/2005 Burmistrza Miasta i Gminy w Praszce z dnia 18 stycznia 2005 roku w sprawie przekazania sołectwu Kowale w posiadanie nieruchomości - PDFZarządzenie nr Or 0151/7/05

Zarządzenie nr Or 0151/8/2005 Burmistrza Miasta i Gminy w Praszce z dnia 18 stycznia 2005 roku w sprawie przekazania sołectwu Lachowskie w posiadanie nieruchomości - PDFZarządzenie nr Or 0151/8/05

Zarządzenie nr Or 0151/9/2005 Burmistrza Miasta i Gminy w Praszce z dnia 18 stycznia 2005 roku w sprawie przekazania sołectwu Przedmość w posiadanie nieruchomości - PDFZarządzenie nr Or 0151/9/05

Zarządzenie nr Or 0151/10/2005 Burmistrza Miasta i Gminy w Praszce z dnia 18 stycznia 2005 roku w sprawie przekazania sołectwu Skotnica w posiadanie nieruchomości - PDFZarządzenie nr Or 0151/10/05

Zarządzenie nr Or 0151/11/2005 Burmistrza Miasta i Gminy w Praszce z dnia 18 stycznia 2005 roku w sprawie przekazania sołectwu Szyszków w posiadanie nieruchomości - PDFZarządzenie nr Or 0151/11/05

Zarządzenie nr Or 0151/12/2005 Burmistrza Miasta i Gminy w Praszce z dnia 18 stycznia 2005 roku w sprawie przekazania sołectwu Wierzbie w posiadanie nieruchomości - PDFZarządzenie nr Or 0151/12/05

Zarządzenie nr Or 0151/13/2005 Burmistrza Miasta i Gminy w Praszce z dnia 18 stycznia 2005 roku w sprawie przekazania sołectwu Wygiełdów w posiadanie nieruchomości - PDFZarządzenie nr Or 0151/13/05

Zarządzenie nr Or 0151/14/2005 Burmistrza Miasta i Gminy w Praszce z dnia 20 stycznia 2005 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia - PDFZarządzenie nr Or 0151/14/05

Zarządzenie nr Or 0151/15/05 Burmistrza Miasta i Gminy w Praszce z dnia 21 stycznia 2005 roku w sprawie zmian do układu wykonawczego budżetu na 2005 rok - PDFZarządzenie nr Or.0151/15/05

Zarządzenie nr Or 0151/16/05 Burmistrza Miasta i Gminy w Praszce z dnia 7 marca 2005 roku w sprawie zmian do układu wykonawczego budżetu na 2005 rok - PDFZarządzenie nr Or.0151/16/05

Zarządzenie nr Or 0151/17/05 Burmistrza Miasta i Gminy w Praszce z dnia 9 marca 2005 roku w sprawie zmian do układu wykonawczego budżetu na 2005 rok - PDFZarządzenie nr Or.0151/17/05

Zarządzenie nr Or I. 0151/18/05 Burmistrza Miasta i Gminy w Praszce z dnia 18 marca 2005 roku w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2004 rok - DOCZarządzenie nr Or.I.0151/18/2005, załączniki - ZIPZałączniki do zarządzenia nr Or.I.0151/18/2005

Zarządzenie nr Or 0151/19/05 Burmistrza Miasta i Gminy w Praszce z dnia 25 marca 2005 roku w sprawie zmian do budżetu miasta i gminy Praszka na 2005 r. - PDFZarządzenie nr Or.0151/19/2005

Zarządzenie nr Or 0151/20/05 Burmistrza Miasta i Gminy w Praszce z dnia 25 marca 2005 roku w sprawie zmian do układu wykonawczego budżetu na 2005 rok - PDFZarządzenie nr Or.0151/20/2005

Zarządzenie nr Or 0151/21/05 Burmistrza Miasta i Gminy w Praszce z dnia 30 marca 2005 roku - PDFZarządzenie nr Or.0151/21/2005

Zarządzenie nr Or 0151/22/05 Burmistrza Miasta i Gminy w Praszce z dnia 31 marca 2005 roku w sprawie nie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości - PDFZarządzenie nr Or.0151/22/2005

Zarządzenie nr Or 0151/23/05 Burmistrza Miasta i Gminy w Praszce z dnia 31 marca 2005 roku w sprawie zmian do budżetu miasta i gminy Praszka na 2005 r. - PDFZarządzenie nr Or.0151/23/2005

Zarządzenie nr Or 0151/24/05 Burmistrza Miasta i Gminy w Praszce z dnia 31 marca 2005 roku w sprawie zmian do układu wykonawczego budżetu na 2005 rok - PDFZarządzenie nr Or.0151/24/2005

Zarządzenie nr Or 0151/25/05 Burmistrza Miasta i Gminy w Praszce z dnia 1 kwietnia 2005 roku w sprawie zmian do układu wykonawczego budżetu na 2005 rok - PDFZarządzenie nr Or.0151/25/2005

Zarządzenie nr Or 0151/26/05 Burmistrza Miasta i Gminy w Praszce z dnia 28 kwietnia 2005 roku w sprawie zmian do układu wykonawczego budżetu na 2005 rok - PDFZarządzenie nr Or.0151/26/2005

Zarządzenie nr Or 0151/27/05 Burmistrza Miasta i Gminy w Praszce z dnia 28 kwietnia 2005 roku zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowywania i przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych - PDFZarządzenie nr Or.0151/27/2005

Zarządzenie nr Or 0151/28/05 Burmistrza Miasta i Gminy w Praszce z dnia 13 maja 2005 roku w sprawie zmian do układu wykonawczego budżetu na 2005 rok - PDFZarządzenie nr Or.0151/28/2005

Zarządzenie nr Or 0151/29/05 Burmistrza Miasta i Gminy w Praszce z dnia 24 maja 2005 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Praszce - PDFZarządzenie nr Or.0151/29/2005

Zarządzenie nr Or 0151/30/05 Burmistrza Miasta i Gminy w Praszce z dnia 30 maja 2005 roku w sprawie zmian do układu wykonawczego budżetu na 2005 rok - PDFZarządzenie nr Or.0151/30/2005

Zarządzenie nr Or 0151/31/05 Burmistrza Miasta i Gminy w Praszce z dnia 6 czerwca 2005 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej - PDFZarządzenie nr Or.0151/31/2005

Zarządzenie nr Or 0151/32/05 Burmistrza Miasta i Gminy w Praszce z dnia 16 czerwca 2005 roku w sprawie zmian do układu wykonawczego budżetu na 2005 rok - PDFZarządzenie nr Or.0151/32/2005

Zarządzenie nr Or 0151/33/05 Burmistrza Miasta i Gminy w Praszce z dnia 24 czerwca 2005 roku w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Praszce - PDFZarządzenie nr Or.0151/33/2005

Zarządzenie nr Or 0151/34/05 Burmistrza Miasta i Gminy w Praszce z dnia 24 czerwca 2005 roku - PDFZarządzenie nr Or.0151/34/2005

Zarządzenie nr Or 0151/35/05 Burmistrza Miasta i Gminy w Praszce z dnia 24 czerwca 2005 roku w sprawie kontroli jednostek organizacyjnych gminy - PDFZarządzenie nr Or.0151/35/2005

Zarządzenie nr Or 0151/36/05 Burmistrza Miasta i Gminy w Praszce z dnia 28 czerwca 2005 roku w sprawie zmian do układu wykonawczego budżetu na 2005 rok - PDFZarządzenie nr Or.0151/36/2005

Zarządzenie nr Or 0151/37/05 Burmistrza Miasta i Gminy w Praszce z dnia 28 czerwca 2005 roku - PDFZarządzenie nr Or.0151/37/2005

Zarządzenie nr Or 0151/38/05 Burmistrza Miasta i Gminy w Praszce z dnia 30 czerwca 2005 roku w sprawie zmian do budżetu miasta i gminy Praszka na 2005 r. - PDFZarządzenie nr Or.0151/38/2005

Zarządzenie nr Or 0151/39/05 Burmistrza Miasta i Gminy w Praszce z dnia 30 czerwca 2005 roku w sprawie zmian do układu wykonawczego budżetu na 2005 rok - PDFZarządzenie nr Or.0151/39/2005

Zarządzenie nr Or 0151/40/05 Burmistrza Miasta i Gminy w Praszce z dnia 30 czerwca 2005 roku w sprawie wyznaczenia kierownika kancelarii tajnej - PDFZarządzenie nr Or.0151/40/2005

Zarządzenie nr Or 0151/41/05 Burmistrza Miasta i Gminy w Praszce z dnia 28 lipca 2005 roku w sprawie zwołania zebrania wiejskiego dla wyboru sołtysa w sołectwie Kowale - PDFZarządzenie nr Or.0151/41/2005

Zarządzenie nr Or 0151/42/05 Burmistrza Miasta i Gminy w Praszce z dnia 29 lipca 2005 roku w sprawie zmian do układu wykonawczego budżetu na 2005 rok - PDFZarządzenie nr Or.0151/42/2005

Zarządzenie nr Or 0151/43/05 Burmistrza Miasta i Gminy w Praszce z dnia 1 sierpnia 2005 roku w sprawie niewykonania prawa pierwokupu - PDFZarządzenie nr Or.0151/43/2005

Zarządzenie nr Or 0151/44/05 Burmistrza Miasta i Gminy w Praszce z dnia 1 sierpnia 2005 roku w sprawie planu wykorzystania zasobu gruntów Gminy Praszka - PDFZarządzenie nr Or.0151/44/2005

Zarządzenie nr Or 0151/45/05 Burmistrza Miasta i Gminy w Praszce z dnia 9 sierpnia 2005 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego - PDFZarządzenie nr Or 0151/45/05

Zarządzenie nr Or 0151/46/05 Burmistrza Miasta i Gminy w Praszce z dnia 12 sierpnia 2005 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia - PDFZarządzenie nr Or. 0151/46/2005

Zarządzenie nr Or 0151/47/05 Burmistrza Miasta i Gminy w Praszce z dnia 22 sierpnia 2005 roku w sprawie powierzenia stanowiskoa Dyrektora Zespołu Placówek Specjalnych w Praszce - PDFZarządzenie nr Or 0151/47/2005

Zarządzenie nr Or 0151/48/05 Burmistrza Miasta i Gminy w Praszce z dnia 26 sierpnia 2005 roku zmieniające zarządzenie w sprawie instrukcji regulujących gospodarkę finansową gminy - PDFZarządzenie nr Or. 0151/48/2005

Zarządzenie nr Or 0151/49/05 Burmistrza Miasta i Gminy w Praszce z dnia 30 sierpnia 2005 roku w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych - PDFZarządzenie nr Or. 0151/49/2005, załączniki do zarządzenia - PDFZałączniki do zarządzenia nr Or. 0151/49/2005

Zarządzenie nr Or 0151/50/05 Burmistrza Miasta i Gminy w Praszce z dnia 30 sierpnia 2005 roku w sprawie zmian do układu wykonawczego budżetu na 2005 rok - PDFZarządzenie nr Or. 0151/50/2005

Zarządzenie nr Or 0151/51/05 Burmistrza Miasta i Gminy w Praszce z dnia 1 września 2005 roku zmianiające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowywania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych - PDFZarządzenie nr Or. 0151/51/2005

Zarządzenie nr Or 0151/52/05 Burmistrza Miasta i Gminy w Praszce z dnia 1 września 2005 roku zmianiające zarządzenie w sprawie ustalenia zakładowego planu kont dla Urzędu Miasta i Gminy w Praszce - PDFZarządzenie nr Or.0151/52/2005

Zarządzenie nr Or 0151/53/05 Burmistrza Miasta i Gminy w Praszce z dnia 1 września 2005 roku w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta i Gminy w Praszce - PDFZarządzenie nr Or.0151/53/2005

Zarządzenie nr Or 0151/54/05 Burmistrza Miasta i Gminy w Praszce z dnia 9 września 2005 roku w sprawie zmian do budżetu miasta i gminy Praszka na 2005 r. - PDFZarządzenie nr Or.0151/54/2005

Zarządzenie nr Or 0151/55/05 Burmistrza Miasta i Gminy w Praszce z dnia 9 września 2005 roku w sprawie zmian do układu wykonawczego budżetu na 2005 rok - PDFZarządzenie nr Or.0151/55/2005

Zarządzenie nr Or 0151/56/05 Burmistrza Miasta i Gminy w Praszce z dnia 13 września 2005 roku w sprawie nie wykonania prawa pierwokupu - PDFZarządzenie nr Or.0151/56/2005

Zarządzenie nr Or 0151/57/05 Burmistrza Miasta i Gminy w Praszce z dnia 14 września 2005 roku w sprawie powołania Komisji odbiorowej inwestycji pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przyłączami oraz kanalizacji deszczowej w m. Strojec" - PDFZarządzenie nr Or.0151/57/2005

Zarządzenie nr Or 0151/57a/05 Burmistrza Miasta i Gminy w Praszce z dnia 14 września 2005 roku w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych - PDFZarządzenie nr Or.0151/57a/2005

Zarządzenie nr Or 0151/58/05 Burmistrza Miasta i Gminy w Praszce z dnia 12 września 2005 roku w sprawie zmian do budżetu miasta i gminy Praszka na 2005 r. - PDFZarządzenie nr Or.0151/58/2005

Zarządzenie nr Or 0151/59/05 Burmistrza Miasta i Gminy w Praszce z dnia 12 września 2005 roku w sprawie zmian do układu wykonawczego budżetu na 2005 rok - PDFZarządzenie nr Or.0151/59/2005

Zarządzenie nr Or 0151/60/05 Burmistrza Miasta i Gminy w Praszce z dnia 22 września 2005 roku w sprawie zmian do budżetu miasta i gminy Praszka na 2005 r. - PDFZarządzenie nr Or.0151/60/2005

Zarządzenie nr Or 0151/61/05 Burmistrza Miasta i Gminy w Praszce z dnia 22 września 2005 roku w sprawie zmian do układu wykonawczego budżetu na 2005 rok - PDFZarządzenie nr Or.0151/61/2005

Zarządzenie nr Or 0151/62/05 Burmistrza Miasta i Gminy w Praszce z dnia 27 września 2005 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia - PDFZarządzenie nr Or.0151/62/2005

Zarządzenie nr Or 0151/63/05 Burmistrza Miasta i Gminy w Praszce z dnia 29 września 2005 roku w sprawie zmian do układu wykonawczego budżetu na 2005 rok - PDFZarządzenie nr Or.0151/63/2005

Zarządzenie nr Or 0151/64/05 Burmistrza Miasta i Gminy w Praszce z dnia 29 września 2005 roku - PDFZarządzenie nr Or.0151/64/2005

Zarządzenie nr Or 0151/65/05 Burmistrza Miasta i Gminy w Praszce z dnia 5 października 2005 roku w sprawie zmian do budżetu miasta i gminy Praszka na 2005 r. - PDFZarządzenie nr Or.0151/65/2005

Zarządzenie nr Or 0151/66/05 Burmistrza Miasta i Gminy w Praszce z dnia 5 października 2005 roku w sprawie zmian do układu wykonawczego budżetu na 2005 rok - PDFZarządzenie nr Or.0151/66/2005

Zarządzenie nr Or 0151/67/05 Burmistrza Miasta i Gminy w Praszce z dnia 10 października 2005 roku w sprawie zmian do układu wykonawczego budżetu na 2005 r. - PDFZarządzenie nr Or.0151/67/2005

Zarządzenie nr Or 0151/68/05 Burmistrza Miasta i Gminy w Praszce z dnia 19 października 2005 roku w sprawie zmian do budżetu miasta i gminy Praszka na 2005 r. - PDFZarządzenie nr Or.0151/68/2005

Zarządzenie nr Or 0151/69/05 Burmistrza Miasta i Gminy w Praszce z dnia 19 października 2005 roku w sprawie zmian do układu wykonawczego budżetu na 2005 r. - PDFZarządzenie nr Or.0151/69/2005

Zarządzenie nr Or 0151/70/05 Burmistrza Miasta i Gminy w Praszce z dnia 24 października 2005 roku w sprawie zmian do układu wykonawczego budżetu na 2005 r. - PDFZarządzenie nr Or.0151/70/2005

Zarządzenie nr Or 0151/71/05 Burmistrza Miasta i Gminy w Praszce z dnia 31 października 2005 roku w sprawie zmian do budżetu miasta i gminy Praszka na 2005 r. - PDFZarządzenie nr Or.0151/71/2005

Zarządzenie nr Or 0151/72/05 Burmistrza Miasta i Gminy w Praszce z dnia 31 października 2005 roku w sprawie zmian do układu wykonawczego budżetu na 2005 r. - PDFZarządzenie nr Or.0151/72/2005

Zarządzenie nr Or 0151/73/05 Burmistrza Miasta i Gminy w Praszce z dnia 31 października 2005 roku w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta i Gminy w Praszce - PDFZarządzenie nr Or.0151/73/2005

Zarządzenie nr Or 0151/74/05 Burmistrza Miasta i Gminy w Praszce z dnia 14 listopada 2005 roku w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2006 rok - PDFZarządzenie nr Or.0151/74/2005, załączniki do uchwały - ZIPZałącznik do Zarządzenia nr Or 0151/74/2005

Zarządzenie nr Or 0151/75/05 Burmistrza Miasta i Gminy w Praszce z dnia 15 listopada 2005 roku w sprawie zmian do budżetu na 2005 r. - PDFZarządzenie nr Or.0151/75/2005

Zarządzenie nr Or 0151/76/05 Burmistrza Miasta i Gminy w Praszce z dnia 15 listopada 2005 roku w sprawie zmian do układu wykonawczego budżetu na 2005 r. - PDFZarządzenie nr Or.0151/76/2005

Zarządzenie nr Or 0151/77/05 Burmistrza Miasta i Gminy w Praszce z dnia 21 listopada 2005 roku w sprawie określenia stwki czynszu za komunalne lokale mieszkalne - PDFZarządzenie nr Or.0151/77/2005

Zarządzenie nr Or 0151/78/05 Burmistrza Miasta i Gminy w Praszce z dnia 21 listopada 2005 roku w sprawie określenia stwki czynszu za lokale socjalne - PDFZarządzenie nr Or.0151/78/2005

Zarządzenie nr Or 0151/79/05 Burmistrza Miasta i Gminy w Praszce z dnia 24 listopada 2005 roku w sprawie zmian do układu wykonawczego budżetu na 2005 r. - PDFZarrządzenie nr Or.0151/79/2005

Zarządzenie nr Or 0151/80/05 Burmistrza Miasta i Gminy w Praszce z dnia 28 listopada 2005 roku w sprawie sporządzenia Planu Operacyjnego Funkcjonowania Gminy Praszka - PDFZarrządzenie nr Or.0151/80/2005

Zarządzenie nr Or 0151/81/05 Burmistrza Miasta i Gminy w Praszce z dnia 30 listopada 2005 roku w sprawie zmian do budżetu na 2005 r. - PDFZarrządzenie nr Or.0151/81/2005

Zarządzenie nr Or 0151/82/05 Burmistrza Miasta i Gminy w Praszce z dnia 30 listopada 2005 roku w sprawie zmian do układu wykonawczego budżetu na 2005 r. - PDFZarrządzenie nr Or.0151/82/2005

Zarządzenie nr Or 0151/83/05 Burmistrza Miasta i Gminy w Praszce z dnia 7 grudnia 2005 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego - PDFZarrządzenie nr Or.0151/83/2005

Zarządzenie nr Or 0151/84/05 Burmistrza Miasta i Gminy w Praszce z dnia 12 grudnia 2005 roku w sprawie zmian do układu wykonawczego budżetu na 2005 r. - PDFZarrządzenie nr Or.0151/84/2005

Zarządzenie nr Or 0151/85/05 Burmistrza Miasta i Gminy w Praszce z dnia 22 grudnia 2005 roku w sprawie zmian do układu wykonawczego budżetu na 2005 r. - PDFZarządzenie nr Or.0151/85/2005

Zarządzenie nr Or 0151/86/05 Burmistrza Miasta i Gminy w Praszce z dnia 28 grudnia 2005 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej - PDFZarządzenie nr Or.0151/86/2005

Zarządzenie nr Or 0151/87/05 Burmistrza Miasta i Gminy w Praszce z dnia 28 grudnia 2005 roku w sprawie zmian do układu wykonawczego budżetu na 2005 r. - PDFZarządzenie nr Or.0151/87/2005

Zarządzenie nr Or 0151/88/05 Burmistrza Miasta i Gminy w Praszce z dnia 29 grudnia 2005 roku - PDFZarządzenie nr Or.0151/88/2005

Zarządzenie nr Or 0151/89/05 Burmistrza Miasta i Gminy w Praszce z dnia 29 grudnia 2005 roku - PDFZarządzenie nr Or.0151/89/2005

Zarządzenie nr Or 0151/90/05 Burmistrza Miasta i Gminy w Praszce z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie zmian w projekcie uchwały budżetowej na 2006 rok - PDFZarządzenie nr Or.0151/90/2005