Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy - ROK 2004

Zarządzenie nr Or.I.0152/1/2004 Burmistrza Miasta i Gminy w Praszce z dnia 14 stycznia 2004 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego - PDFZarządzenie nr Or.I.0152/1/04

Zarządzenie nr Or.I.0152/2/2004 Burmistrza Miasta i Gminy w Praszce z dnia 22 stycznia 2004 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej dla przeprowadzenia przetargu nieograniczonego lokalnego w ramach Programu SAPARD - PDFZarządzenie nr Or.I.0152/2/04

Zarządzenie nr Or.I.0152/3/2004 Burmistrza Miasta i Gminy w Praszce z dnia 23 stycznia 2004 roku w sprawie przyjęcia darowizny w postaci obiektu składowania odpadów - mogilnika - PDFZarządzenie nr Or.I.0152/3/04

Zarządzenie nr Or.I.0152/4/2004 Burmistrza Miasta i Gminy w Praszce z dnia 3 lutego 2004 roku w sprawie układu wykonawczego budżetu miasta i gminy Praszka - PDFZarządzenie nr Or.I.0152/4/04

Zarządzenie nr Or.I.0152/5/2004 Burmistrza Miasta i Gminy w Praszce z dnia 5 marca 2004 roku w sprawie zmian do układu wykonawczego budżetu na 2004 rok - PDFZarządzenie nr Or.I.0152/5/04

Zarządzenie nr Or.I.0152/6/2004 Burmistrza Miasta i Gminy w Praszce z dnia 5 marca 2004 roku w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Praszce - PDFZarządzenie nr Or.I.0152/6/04, załącznik do zarządzenia - DOCZałącznik do zarządzenia Or.I.0152/6/2004, zalacznik nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego ze względu na dużą wielkość jest do wglądu w UMiG w Praszce

Zarządzenie nr Or.I.0152/7/2004 Burmistrza Miasta i Gminy w Praszce z dnia 16 marca 2004 roku w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu wykazu nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste, zabudowanych na cele mieszkaniowe lub stanowiących nieruchomości rolne, których użytkownicy wieczyści nabywają z mocy prawa prawo własności tych nieruchomości - PDFZarządzenie nr Or.I.0152/7/04

Zarządzenie nr Or.I.0152/8/2004 Burmistrza Miasta i Gminy w Praszce z dnia 22 marca 2004 roku w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2003 rok - PDFZarządzenie nr Or.I.0152/8/04. Załącznik do zarządzenia: DOCSprawozdanie z wykonania budzetu za 2003 r. wraz z załącznikami: DOCZałącznik nr 1 do sprawozdania z wykonania budzetu za 2003 r., DOCZałącznik nr 2 do sprawozdania z wykonania budzetu za 2003 r., DOCZałącznik nr 3 do sprawozdania z wykonania budzetu za 2003 r., DOCZałącznik nr 4 do sprawozdania z wykonania budzetu za 2003 r., DOCZałącznik nr 5 do sprawozdania z wykonania budzetu za 2003 r., RTFZałącznik nr 6 do sprawozdania z wykonania budzetu za 2003 r., DOCZałącznik nr 7 do sprawozdania z wykonania budzetu za 2003 r., DOCZałącznik nr 8 do sprawozdania z wykonania budzetu za 2003 r., DOCZałącznik nr 9 do sprawozdania z wykonania budzetu za 2003 r., DOCZałącznik nr 10 do sprawozdania z wykonania budzetu za 2003 r.

Zarządzenie nr Or.I.0152/9/2004 Burmistrza Miasta i Gminy w Praszce z dnia 22 marca 2004 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - PDFZarządzenie nr Or.I.0152/9/04

Zarządzenie nr Or.I.0152/10/2004 Burmistrza Miasta i Gminy w Praszce z dnia 31 marca 2004 roku w sprawie zmian do układu wykonawczego budżetu na 2004 rok - PDFZarządzenie nr Or.I.0152/10/04

Zarządzenie nr Or.I.0152/10-1/2004 Burmistrza Miasta i Gminy w Praszce z dnia 31 marca 2004 roku - PDFZarządzenie nr Or.I.0152/10-1/04

Zarządzenie nr Or.I.0152/11/2004 Burmistrza Miasta i Gminy w Praszce z dnia 2 kwietnia 2004 roku w sprawie wyznaczenia pełnomocnika oraz horyzontalnego zespołu zadaniowego ds. rozwoju lokalnego - PDFZarządzenie nr Or.I.0152/11/04

Zarządzenie nr Or.0152/12/2004 Burmistrza Miasta i Gminy w Praszce z dnia 15 kwietnia 2004 roku w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości - PDFZarządzenie nr Or.I.0152/12/04

Zarządzenie nr Or.0152/13/2004 Burmistrza Miasta i Gminy w Praszce z dnia 15 kwietnia 2004 roku w sprawie uchylenia Zarządzenia nr Or.I.0152/21/2003 z dnia 22 września 2003 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i regulaminu pracy tej komisji - PDFZarządzenie nr Or.I.0152/13/04

Zarządzenie nr Or.0152/14/2004 Burmistrza Miasta i Gminy w Praszce z dnia 15 kwietnia 2004 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla przetargu nieograniczonego na "Utrzymanie czystości i zieleni w mieście Praszka" - PDFZarządzenie nr Or.I.0152/14/04, załącznik do zarządzenia - DOCZałącznik do zarządzenia Or.I.0152/14/2004

Zarządzenie nr Or.I.0152/15/2004 Burmistrza Miasta i Gminy w Praszce z dnia 15 kwietnia 2004 roku - PDFZarządzenie nr Or.I.0152/15/04

Zarządzenie nr Or.0152/16/2004 Burmistrza Miasta i Gminy w Praszce z dnia 27 kwietnia 2004 roku w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości - PDFZarządzenie nr Or.I.0152/16/04

Zarządzenie nr Or.I.0152/17/2004 Burmistrza Miasta i Gminy w Praszce z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zmian do układu wykonawczego budżetu na 2004 rok - PDFZarządzenie nr Or.I.0152/17/04

Zarządzenie nr Or.0152/18/2004 Burmistrza Miasta i Gminy w Praszce z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia - PDFZarządzenie nr Or.I.0152/18/04

Zarządzenie nr Or.I.0152/19/2004 Burmistrza Miasta i Gminy w Praszce z dnia 19 maja 2004 roku w powołania Obwodowych Komisji Wyborczych - DOCZarządzenie nr Or.I.0152/19/04

Zarządzenie nr Or.0152/20/2004 Burmistrza Miasta i Gminy w Praszce z dnia 20 maja 2004 roku w sprawie zmian do budżetu miasta i gminy Praszka na 2004 rok - PDFZarządzenie nr Or.I.0152/20/04

Zarządzenie nr Or.0152/21/2004 Burmistrza Miasta i Gminy w Praszce z dnia 21 maja 2004 roku w sprawie zmian do układu wykonawczego budżetu na 2004 rok - PDFZarządzenie nr Or.I.0152/21/04

Zarządzenie nr Or.0152/22/2004 Burmistrza Miasta i Gminy w Praszce z dnia 26 maja 2004 roku w powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Wierzbiu - PDFZarządzenie nr Or.I.0152/22/04

Zarządzenie nr Or.0152/23/2004 Burmistrza Miasta i Gminy w Praszce z dnia 2 czerwca 2004 roku w sprawie wygaśniecia członkowstwa w Obwodowej Komisji Wyborczej - PDFZarządzenie nr Or.I.0152/23/04

Zarządzenie nr Or.0152/24/2004 Burmistrza Miasta i Gminy w Praszce z dnia 9 czerwca 2004 roku w sprawie zmian do układu wykonawczego budżetu na 2004 rok - PDFZarzadzenie Nr Or.I.0152/24/2004

Zarządzenie nr Or.0152/25/2004 Burmistrza Miasta i Gminy w Praszce z dnia 15 czerwca 2004 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia - PDFZarządzenie nr Or.I.0152/25/04

Zarządzenie nr Or.0152/26/2004 Burmistrza Miasta i Gminy Praszka z dnia 15 czerwca 2004 roku w sprawie: organizacji Gminnych Zawodów Sportowo-Pożarniczych - PDFZarzadzenie Nr Or.I.0152/26/2004

Zarządzenie nr Or.0152/27/2004 Burmistrza Miasta i Gminy w Praszce z dnia 15 czerwca 2004 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego - PDFZarzadzenie Nr Or.I.0152/27/2004

Zarządzenie nr Or.0152/28/2004 Burmistrza Miasta i Gminy w Praszce z dnia 24 czerwca 2004 roku w sprawie zmian do budżetu miasta i gminy Praszka na 2004 r. - PDFZarzadzenie Nr Or.0152/28/2004

Zarządzenie nr Or.0152/29/2004 Burmistrza Miasta i Gminy w Praszce z dnia 29 czerwca 2004 roku w sprawie zmian do budżetu miasta i gminy Praszka na 2004 r. - PDFZarzadzenie Nr Or.0152/29/2004

Zarządzenie nr Or.0152/30/2004 Burmistrza Miasta i Gminy w Praszce z dnia 29 czerwca 2004 roku w sprawie zmian do układu wykonawczego budżetu na 2004 rok - PDFZarzadzenie Nr Or.0152/30/2004

Zarządzenie nr Or.0152/31/2004 Burmistrza Miasta i Gminy w Praszce z dnia 30 czerwca 2004 roku w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Wierzbiu - PDFZarzadzenie Nr Or.0152/31/2004

Zarządzenie nr Or.0152/32/2004 Burmistrza Miasta i Gminy w Praszce z dnia 30 czerwca 2004 roku - PDFZarzadzenie Nr Or.0152/32/2004

Zarządzenie nr Or.0152/33/2004 Burmistrza Miasta i Gminy w Praszce z dnia 30 czerwca 2004 roku w sprawie powołania Komisji do spraw odbioru "kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przykanalikami i przepompowniami w m. Kowale" - PDFZarzadzenie Nr Or.0152/33/2004

Zarządzenie nr Or.0152/34/2004 Burmistrza Miasta i Gminy w Praszce z dnia 9 lipca 2004 roku w sprawie zmian do układu wykonawczego budżetu na 2004 rok - PDFZarzadzenie Nr Or.0152/34/2004

Zarządzenie nr Or.0152/35/2004 Burmistrza Miasta i Gminy w Praszce z dnia 13 lipca 2004 roku w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości - PDFZarzadzenie Nr Or.0152/35/2004

Zarządzenie nr Or.0152/36/2004 Burmistrza Miasta i Gminy w Praszce z dnia 19 sierpnia 2004 roku w sprawie ustalenia harmonogramu dochodów i wydatków budżetu miasta i gminy Praszka na 2004 rok - PDFZarządzenie nr Or.I.0152/36/04

Zarządzenie nr Or.0152/37/2004 Burmistrza Miasta i Gminy w Praszce z dnia 27 sierpnia 2004 roku w sprawie zmian do układu wykonawczego budżetu na 2004 rok - PDFZarządzenie nr Or.I.0152/37/04

Zarządzenie nr Or.0152/38/2004 Burmistrza Miasta i Gminy w Praszce z dnia 31 sierpnia 2004 roku w sprawie ustalenia zakładowego planu kont - PDFZarządzenie nr Or.I.0152/38/04; załącznik do zarządzenia dostępny jest w Urzędzie Miasta i Gminy

Zarządzenie nr Or.0152/39/2004 Burmistrza Miasta i Gminy w Praszce z dnia 17 września 2004 roku w sprawie zmian do układu wykonawczego budżetu na 2004 rok - PDFZarządzenie nr Or.I.0152/39/04

Zarządzenie nr Or.0152/40/2004 Burmistrza Miasta i Gminy w Praszce z dnia 27 września 2004 roku w sprawie zmian budżetu miasta i gminy Praszka na 2004 rok - PDFZarządzenie nr Or.I.0152/40/04

Zarządzenie nr Or.0152/41/2004 Burmistrza Miasta i Gminy w Praszce z dnia 28 września 2004 roku w sprawie zmian do układu wykonawczego budżetu na 2004 rok - PDFZarządzenie nr Or.I.0152/41/04

Zarządzenie nr Or.0152/42/2004 Burmistrza Miasta i Gminy w Praszce z dnia 30 września 2004 roku - PDFZarządzenie nr Or.I.0152/42/04

Zarządzenie nr Or.0152/43/2004 Burmistrza Miasta i Gminy w Praszce z dnia 30 września 2004 roku w sprawie powołania komisji przetargowej d/s przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości - PDFZarządzenie nr Or.I.0152/43/04

Zarządzenie nr Or.0152/44/2004 Burmistrza Miasta i Gminy w Praszce z dnia 30 września 2004 roku zmieniające regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla Urzędu Miasta i Gminy w Praszce - PDFZarządzenie nr Or.I.0152/44/04

Zarządzenie nr Or.0152/45/2004 Burmistrza Miasta i Gminy w Praszce z dnia 30 września 2004 roku w sprawie powołania komisji likwidacyjnej - PDFZarządzenie nr Or.I.0152/45/04

Zarządzenie nr Or.0152/46/2004 Burmistrza Miasta i Gminy w Praszce z dnia 12 października 2004 roku w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości - PDFZarządzenie nr Or.I.0152/46/04

Zarządzenie nr Or.0152/47/2004 Burmistrza Miasta i Gminy w Praszce z dnia 13 października 2004 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia - PDFZarządzenie nr Or.I.0152/47/04

Zarządzenie nr Or.0152/48/2004 Burmistrza Miasta i Gminy w Praszce z dnia 27 października 2004 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia - PDFZarządzenie nr Or.I.0152/48/04

Zarządzenie nr Or.0152/49/2004 Burmistrza Miasta i Gminy w Praszce z dnia 27 października 2004 roku w sprawie zmian budżetu miasta i gminy Praszka na 2004 rok - PDFZarządzenie nr Or.I.0152/49/04

Zarządzenie nr Or.0152/50/2004 Burmistrza Miasta i Gminy w Praszce z dnia 27 paździenika 2004 roku w sprawie zmian do układu wykonawczego budżetu na 2004 rok - PDFZarządzenie nr Or.I.0152/50/04

Zarządzenie nr Or.0152/51/2004 Burmistrza Miasta i Gminy w Praszce z dnia 28 paździenika 2004 roku w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta i Gminy w Praszce - PDFZarządzenie nr Or.0152/51/04

Zarządzenie nr Or.0152/52/2004 Burmistrza Miasta i Gminy w Praszce z dnia 12 listopada 2004 roku w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2005 rok - PDFZarządzenie nr Or.0152/52/04, załączniki do zarządzenia - ZIPZałączniki do zarządzenia nr Or.0152/52/04

Zarządzenie nr Or.0152/53/2004 Burmistrza Miasta i Gminy w Praszce z dnia 17 listopada 2004 roku w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości - PDFZarządzenie nr Or.0152/53/04

Zarządzenie nr Or.0152/54/2004 Burmistrza Miasta i Gminy w Praszce z dnia 22 listopada 2004 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia - PDFZarządzenie nr Or.0152/54/04

Zarządzenie nr Or.0152/55/2004 Burmistrza Miasta i Gminy w Praszce z dnia 26 listopada 2004 roku w sprawie określenia stawki czynszu za komunalne lokale mieszkalne - PDFZarządzenie nr Or.0152/55/04

Zarządzenie nr Or.0152/56/2004 Burmistrza Miasta i Gminy w Praszce z dnia 26 listopada 2004 roku w sprawie określenia stawki czynszu za lokale socjalne - PDFZarządzenie nr Or.0152/56/04

Zarządzenie nr Or.0152/57/2004 Burmistrza Miasta i Gminy w Praszce z dnia 26 listopada 2004 roku w sprawie zmian do budżetu miasta i gminy Praszka na 2004 rok - PDFZarządzenie nr Or.0152/57/04

Zarządzenie nr Or.0152/58/2004 Burmistrza Miasta i Gminy w Praszce z dnia 26 listopada 2004 roku w sprawie zmian do układu wykonawczego budżetu na 2004 rok - PDFZarządzenie nr Or.0152/58/04

Zarządzenie nr Or.0152/59/2004 Burmistrza Miasta i Gminy w Praszce z dnia 2 grudnia 2004 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnych dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego - PDFZarządzenie nr Or.0152/59/04

Zarządzenie nr Or.0152/60/2004 Burmistrza Miasta i Gminy w Praszce z dnia 9 grudnia 2004 roku w sprawie zmian do budżetu na 2004 rok - PDFZarządzenie nr Or.0152/60/04

Zarządzenie nr Or.0152/61/2004 Burmistrza Miasta i Gminy w Praszce z dnia 9 grudnia 2004 roku w sprawie zmian do układu wykonawczego budżetu na 2004 rok - PDFZarządzenie nr Or.0152/61/04

Zarządzenie nr Or.0152/62/2004 Burmistrza Miasta i Gminy w Praszce z dnia 14 grudnia 2004 roku w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości - PDFZarządzenie nr Or.0152/62/04

Zarządzenie nr Or.0152/63/2004 Burmistrza Miasta i Gminy w Praszce z dnia 20 grudnia 2004 roku w sprawie zmian do układu wykonawczego budżetu na 2004 rok - PDFZarządzenie nr Or.0152/63/04

Zarządzenie nr Or.0152/64/2004 Burmistrza Miasta i Gminy w Praszce z dnia 28 grudnia 2004 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia - PDFZarządzenie nr Or.0152/64/04

Zarządzenie nr Or.0152/65/2004 Burmistrza Miasta i Gminy w Praszce z dnia 28 grudnia 2004 roku w sprawie zmian do układu wykonawczego budżetu na 2004 rok - PDFZarządzenie nr Or.0152/65/04

Zarządzenie nr Or.0152/66/2004 Burmistrza Miasta i Gminy w Praszce z dnia 30 grudnia 2004 roku - PDFZarządzenie nr Or.0152/66/04

Zarządzenie nr Or.0152/68/2004 Burmistrza Miasta i Gminy w Praszce z dnia 31 grudnia 2004 roku w sprawie zatwierdzenia Reulaminu Organizacyjnego Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Praszce - PDFZarządzenie nr Or.0152/68/04