Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy - ROK 2003

Zarządzenie nr Or.I.0152/1/2003 Burmistrza Miasta i Gminy w Praszce z dnia 07 lutego 2003 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych - PDFZarzadzenie Nr Or.I.0152/1/2003

Zarządzenie nr Or.I.0152/2/2003 Burmistrza Miasta i Gminy w Praszce z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej - PDFZarzadzenie Nr Or.I.0152/2/2003

Zarządzenie nr Or.I.0152/3/2003 Burmistrza Miasta i Gminy w Praszce z dnia 10 lutego 2003 roku - PDFZarzadzenie Nr Or.I.0152/3/2003

Zarządzenie nr Or.I.0152/4/2003 Burmistrza Miasta i Gminy w Praszce z dnia 27 marca 2003 roku w sprawie zwołania zebrań wiejskich dla wyboru sołtysów i rad sołeckich - PDFZarzadzenie Nr Or.I.0152/4/2003

Zarządzenie nr Or.I.0152/5/2003 Burmistrza Miasta i Gminy w Praszce z dnia 31 marca 2003 roku - PDFZarzadzenie Nr Or.I.0152/5/2003

Zarządzenie nr Or.I.0152/6/2003 Burmistrza Miasta i Gminy w Praszce z dnia 31 marca 2003 roku w sprawie rozliczania akcji ratowniczo-gaśniczych - PDFZarzadzenie Nr Or.I.0152/6/2003

Zarządzenie nr Or.I.0152/7/2003 Burmistrza Miasta i Gminy w Praszce z dnia 2 kwietnia 2003 roku w sprawie Regulaminu konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 4 w Praszce - PDFZarzadzenie Nr Or.I.0152/7/2003

Zarządzenie nr Or.I.0152/8/2003 Burmistrza Miasta i Gminy w Praszce z dnia 18 kwietnia 2003 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 4 w Praszce - PDFZarzadzenie Nr Or.I.0152/8/2003

Zarządzenie nr Or.I.0152/9/2003 Burmistrza Miasta i Gminy w Praszce z dnia 21 maja 2003 roku w sprawie powołania Obwodowych Komisji d/s Referendum - PDFZarzadzenie Nr Or.I.0152/9/2003

Zarządzenie nr Or.I.0152/10/2003 Burmistrza Miasta i Gminy w Praszce z dnia 26 maja 2003 roku w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 4 w Praszce - PDFZarzadzenie Nr Or.I.0152/10/2003

Zarządzenie nr Or.I.0152/11/2003 Burmistrza Miasta i Gminy w Praszce z dnia 17 czerwca 2003 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego - PDFZarzadzenie Nr Or.I.0152/11/2003

Zarządzenie nr Or.I.0152/12/2003 Burmistrza Miasta i Gminy w Praszce z dnia 30 czerwca 2003 roku - PDFZarzadzenie Nr Or.I.0152/12/2003

Zarządzenie nr Or.I.0152/13/2003 Burmistrza Miasta i Gminy w Praszce z dnia 1 lipca 2003 roku - PDFZarzadzenie Nr Or.I.0152/13/2003

Zarządzenie nr Or.I.0152/14/2003 Burmistrza Miasta i Gminy w Praszce z dnia 4 sierpnia 2003 roku w sprawie wyznaczenia kierownika kancelarii tajnej - PDFZarzadzenie Nr Or.I.0152/14/2003

Zarządzenie nr Or.I.0152/15/2003 Burmistrza Miasta i Gminy w Praszce z dnia 8 sierpnia 2003 roku w sprawie organizacji Gminnych Zawodów Sportowo-Pożarniczych - PDFZarzadzenie Nr Or.I.0152/15/2003

Zarządzenie nr Or.I.0152/16/2003 Burmistrza Miasta i Gminy w Praszce z dnia 26 sierpnia 2003 roku w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Strojcu - PDFZarzadzenie Nr Or.I.0152/16/2003

Zarządzenie nr Or.I.0152/17/2003 Burmistrza Miasta i Gminy w Praszce z dnia 29 sierpnia 2003 roku w sprawie ustalenia regulaminu pracy - PDFZarzadzenie Nr Or.I.0152/17/2003. Załącznik do zarządzenia - DOCZałącznik do zarzadzenia Nr Or.I.0152/17/2003

Zarządzenie nr Or.I.0152/18/2003 Burmistrza Miasta i Gminy w Praszce z dnia 29 sierpnia 2003 roku w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta i Gminy w Praszce - PDFZarzadzenie Nr Or.I.0152/18/2003

Zarządzenie nr Or.I.0152/19/2003 Burmistrza Miasta i Gminy w Praszce z dnia 5 września 2003 roku w sprawie wyznaczenia Koordynatora Programu - PDFZarzadzenie Nr Or.I.0152/19/2003

Zarządzenie nr Or.I.0152/20/2003 Burmistrza Miasta i Gminy w Praszce z dnia 12 września 2003 roku w sprawie niwykonania prawa pierwokupu - DOCZarządzenie nr Or.I.0152/20/2003

Zarządzenie nr Or.I.0152/21/2003 Burmistrza Miasta i Gminy w Praszce z dnia 22 września 2003 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i regulaminu pracy tej komisji - DOCZarządznie nr Or.I.0152/21/2003

Zarządzenie nr Or.I.0152/22/2003 Burmistrza Miasta i Gminy w Praszce z dnia 22 września 2003 roku w sprawie przeklasyfikowania sprzętu obrony cywilnej - DOCZarządznie nr Or.I.0152/22/2003

Zarządzenie nr Or.I.0152/23/2003 Burmistrza Miasta i Gminy w Praszce z dnia 30 września 2003 roku - DOCZarządznie nr Or.I.0152/23/2003

Zarządzenie nr Or.I.0152/24/2003 Burmistrza Miasta i Gminy w Praszce z dnia 22 września 2003 roku w sprawie ustanowienia nieodpłatnej służebności pojazdu i przechodu - DOCZarządzenie Or.I.0152/24/2003

Zarządzenie nr Or.I.0152/25/2003 Burmistrza Miasta i Gminy w Praszce z dnia 3 listopada 2003 roku w sprawie powołania obwodowej komisji wyborczej -PDFZarządzenie Or.I.0152/25/2003

Zarządzenie nr Or.I.0152/26/2003 Burmistrza Miasta i Gminy w Praszce z dnia 12 listopada 2003 roku w sprawie zwołania zebrań wiejskich dla przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących nadania statutu sołectwa - DOCZarządzenie nr Or.I.0152/26/2003

Zarządzenie nr Or.I.0152/27/2003 Burmistrza Miasta i Gminy w Praszce z dnia 25 listopada 2003 roku w sprawie nieodpłatnego przekazania składników majątkowych - DOCZarządzenie nr Or.I.0152/27/2003

Zarządzenie nr Or.I.0152/28/2003 Burmistrza Miasta i Gminy w Praszce z dnia 27 listopada 2003 roku w sprawie określenia stawki czynszu za lokale socjalne - DOCZarządzenie nr Or.I.0152/28/2003

Zarządzenie nr Or.I.0152/29/2003 Burmistrza Miasta i Gminy w Praszce z dnia 27 listopada 2003 roku w sprawie określenia stawki czynszu za komunalne lokale mieszkalne - DOCZarządzenie nr Or.I.0152/29/2003

Zarządzenie nr Or.I.0152/30/2003 Burmistrza Miasta i Gminy w Praszce z dnia 3 grudnia 2003 roku w sprawie określenia czynszu dzierżawnego za stanowisko na Placu targowym w Praszce przy ul. Piłsudskiego - DOCZarządzenie nr Or.I.0152/30/2003

Zarządzenie nr Or.I.0152/31/2003 Burmistrza Miasta i Gminy w Praszce z dnia 17 grudnia 2003 roku w sprawie powołania Gminnego Zespołu Reagowania - PDFZarządzenie nr Or.I.0152/31/03, załącznik do zarządzenia - DOCZałącznik do zarządzenia Or.I.0152/31/03

Zarządzenie nr Or.I.0152/32/2003 Burmistrza Miasta i Gminy w Praszce z dnia 19 grudnia 2003 roku zmieniające Zarządzenie w sprawie wprowadzenia w życie instrukcji inwentaryzacyjnej - PDFZarządzenie nr Or.I.0152/32/03

Zarządzenie nr Or.I.0152/33/2003 Burmistrza Miasta i Gminy w Praszce z dnia 31 grudnia 2003 roku - PDFZarządzenie nr Or.I.0152/33/03

Zarządzenie nr Or.I.0152/34/2003 Burmistrza Miasta i Gminy w Praszce z dnia 31 grudnia 2003 roku w sprawie inwentaryzacji składników majątkowych - PDFZarządzenie nr Or.I.0152/34/03

Zarządzenie nr Or.I.0152/35/2003 Burmistrza Miasta i Gminy w Praszce z dnia 31 grudnia 2003 roku w sprawie instrukcji regulujących gospodarkę finansową gminy - PDFZarządzenie nr Or.I.0152/35/03, załączniki do zarządzenia - PDFZałącznik nr 1 do zarządzenia Or.I.0152/35/03, DOCZałącznik nr 2 do zarządzenia Or.I.0152/35/03, DOCZałącznik nr 3 do zarządzenia Or.I.0152/35/03, DOCZałącznik nr 4 do zarządzenia Or.I.0152/35/03, DOCZałącznik nr 5 do zarządzenia Or.I.0152/35/03