Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

20. Sesja XX z dnia 27 sierpnia 2008 roku

Uchwała nr 180/XX/2008 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2008 rok - DOCUchwała nr 180/XX/2008

Uchwała nr 181/XX/2008 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniego programu inwestycyjnego na lata 2008-2011 - DOCUchwała nr 181/XX/2008

Uchwała nr 182/XX/2008 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oleskiemu na remont kanalizacji deszczowej i chodnika w miejscowości Strojec w ciągu drogi powiatowej nr 1918 O Strojec - Kościeliska - DOCUchwała nr 182/XX/2008

Uchwała nr 183/XX/2008 w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pn. „ Aktywność, nauka, zabawa – program zajęć dodatkowych realizowanych w szkołach podstawowych na terenie Gminy Praszka” w ramach priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki -DOCUchwała nr 183/XX/2008