Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

16. Sesja XVI z dnia 28 kwietnia 2008 roku

Uchwała nr 155/XVI/2008 w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu za 2007 rok i udzielenia absolutorium Burmistrzowi z tego tytułu - DOCU155-XVI-2008.doc

Uchwała nr 156/XVI/2008 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ul. Głównej i ul. Projektowanej w Przedmościu - DOCU156-XVI-2008.doc PDFZ1U156-XVI-2008.pdf

Uchwała nr 157/XVI/2008 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ul. Mickiewicza i Kolorowej w Praszce - DOCU157-XVI-2008.doc PDFZ1U157-XVI-2008.pdf

Uchwała nr 158/XVI/2008 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ul. Skłodowskiej w Praszce - DOCU158-XVI-2008.doc PDFZ1U158-XVI-2008.pdf

Uchwała nr 159/XVI/2008 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie zabudowy jednorodzinnej w Wierzbiu - DOCU159-XVI-2008.doc PDFZ1U159-XVI-2008.pdf

Uchwała nr 160/XVI/2008 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2008 rok - DOCU160-XVI-2008.doc

Uchwała nr 161/XVI/2008 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniego programu inwestycyjnego na lata 2008-2011 - DOCU161-XVI-2008.doc

Uchwała nr 162/XVI/2008 w sprawie: zawarcia porozumienia z Powiatem Oleskim w sprawie wspólnej realizacji inwestycji „Przebudowa chodnika przy ul. Kościuszki w Praszce” - DOCU162-XVI-2008.doc

Uchwała nr 163/XVI/2008 w sprawie założenia Publicznej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy - DOCU163-XVI-2008.doc

Uchwała nr 164/XVI/2008 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga szkolnego, logopedy i psychologa szkolnego - DOCU164-XVI-2008.doc

Uchwała nr 165/XVI/2008 w sprawie uchylenia uchwały o powołaniu Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego - DOCU165-XVI-2008.doc

Uchwała nr 166/XVI/2008 w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Oleśnie – Sądu Pracy - DOCU166-XVI-2008.doc