Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

11. Sesja XI z dnia 30 października 2007 roku

Uchwała nr 104/XI/2007 zmieniająca uchwałę sprawie uchwalenia Miejsko – Gminnego Programu Profilaktyki Uzależnień w Praszce na 2007 rok - DOCUchwała nr 104/XI/2007

Uchwała nr 105/XI/2007 w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy na 2007 rok - DOCUchwała nr 105/XI/2007

Uchwała nr 106/XI/2007 w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej położonej w Praszce przy ul. Senatorskiej nr 24 - DOCUchwała nr 106/XI/2007

Uchwała nr 107XI/2007 w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej położonej w Brzezinach nr 88 - DOCUchwała nr 107/XI/2007

Uchwała nr 108/XI/2007 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia zadań z zakresu kształcenia specjalnego - DOCUchwała nr 108/XI/2007

Uchwała nr 109/XI/2007 w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej upoważnienia Dyrektora Biura Obsługi Oświaty Samorządowej do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu udzielania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym - DOCUchwała nr 109/XI/2007

Uchwała nr 110/XI/2007 w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej upoważnienia Dyrektora Biura Obsługi Oświaty Samorządowej w Praszce do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej - DOCUchwała nr 110/XI/2007

Uchwała nr 111/XI/2007 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu określającego zasady udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych w Gminie Praszka - DOCUchwała nr 111/XI/2007

Uchwała nr 112/XI/2007 w sprawie uchylenia uchwały o utworzeniu rachunku dochodów własnych przy Biurze Obsługi Oświaty Samorządowej w Praszce - DOCUchwała nr 112/XI/2007

Uchwała nr 113/XI/2007 w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych przy jednostkach organizacyjnych gminy - DOCUchwała nr 113/XI/2007

Uchwała nr 114/XI/2007 w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego - DOCUchwała nr 114/XI/2007

Uchwała nr 115/XI/2007 w sprawie obowiązku złożenia oświadczenia o pracy lub służbie w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi w okresie od dnia 22 lipca 1944r. do dnia 31 lipca 1990r. przez Skarbnika Miasta i Gminy Praszka oraz
Sekretarza Miasta i Gminy Praszka - DOCUchwała nr 115/XI/2007