Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

08. Sesja VIII z dnia 19 czerwca 2007 roku

Uchwała nr 63/VIII/2007 w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy na 2007 rok - DOCUchwała nr 63/VIII/2007

Uchwała nr 64/VIII/2007 w sprawie zmian w uchwale budżetowej miasta i gminy Praszka na 2007 rok - DOCUchwała nr 64/VIII/2007

Uchwała nr 65/VIII/2007 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniego programu inwestycyjnego na lata 2007-2010 - DOCUchwała nr 65/VIII/2007

Uchwała nr 66/VIII/2007 w sprawie udzielenia pożyczki długoterminowej Fundacji Górna Prosna z siedzibą w Rudnikach - DOCUchwała nr 66/VIII/2007

Uchwała nr 67/VIII/2007 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki - DOCUchwała nr 67/VIII/2007

Uchwała nr 68/VIII/2007 w sprawie wyrażenia zgody dotyczącej wniesienia przez Burmistrza Miasta i Gminy Praszka aportu w formie nieruchomości - DOCUchwała nr 68/VIII/2007

Uchwała nr 69/VIII/2007 w sprawie nabycia przez Gminę Praszka nieruchomości gruntowej z przeznaczeniem pod drogę - DOCUchwała nr 69/VIII/2007

Uchwała nr 70/VIII/2007 w sprawie sprzedaży w formie bezprzetargowej nieruchomości gruntowej oznaczonej na karcie mapy 2 dod. 1 obrębu Praszka nr działki 465/4 o powierzchni 0,0885 ha, stanowiącej własność Gminy Praszka na podstawie decyzji Wojewody Częstochowskiego nr GKG.IV.7228/XXIX/19/96 z dnia 14 lutego 1996 r. - DOCUchwała nr 70/VIII/2007

Uchwała nr 71/VIII/2007 w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta i Gminy Praszka - DOCUchwała nr 71/VIII/2007

Uchwała nr 72/VIII/2007 w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta i Gminy Praszka - DOCUchwała nr 72/VIII/2007

Uchwała nr 73/VIII/2007 w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta i Gminy Praszka - DOCUchwała nr 73/VIII/2007

Uchwała nr 74/VIII/2007 w sprawie ustalenia regulaminu targowisk miejskich w Praszce - DOCUchwała nr 74/VIII/2007

Uchwała nr 75/VIII/2007 w sprawie wyrażenia poparcia dla Stanowiska Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie zachowania systemu finansowania ochrony środowiska w Polsce - DOCUchwała nr 75/VIII/2007

Uchwała nr 76/VIII/2007 w sprawie ustalenia opłat za świadczenia prowadzonych przez Gminę przedszkoli - DOCUchwała nr 76/VIII/2007

Uchwała nr 77/VIII/2007 w sprawie zamiaru przyjęcia flagi Gminy Praszka - DOCUchwała nr 77/VIII/2007

Uchwała nr 78/VIII/2007 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składu osobowego komisji stałych Rady Miejskiej w Praszce - DOCUchwała nr 78/VIII/2007