Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

43. Sesja XLIII z dnia 26 października 2006 roku

Uchwała nr 331/XLIII/2006 w sprawie zatwierdzenia bilansu skonsolidowanego Gminy Praszka za 2005 rok - DOCUchwała nr 331/XLIII/2006, załącznik do uchwały - PDFZałącznik do uchwały nr 331/XLIII/2006

Uchwała nr 332/XLIII/2006 w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy na 2006 rok - DOCUchwała nr 332/XLIII/2006

Uchwała nr 333/XLIII/2006 w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania, rozkładania na raty należności pieniężnych Gminy Praszka oraz jej jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa - DOCUchwała nr 333/XLIII/2006

Uchwała nr 334/XLIII/2006 w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami miejscowości Rozterk w sprawie zmiany określenia rodzaju miejscowości - DOCUchwała nr 334/XLIII/2006

Uchwała nr 335/XLIII/2006 w sprawie nabycia przez Gminę Praszka nieruchomości gruntowych z przeznaczeniem pod budowę osiedlowej kotłowni gazowej - DOCUchwała nr 335/XLIII/2006

Uchwała nr 336/XLIII/2006 w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Praszka do zawarcia porozumienia z Gminą Rudniki - DOCUchwała nr 336/XLIII/2006, , załącznik do uchwały - PDFZałącznik do uchwały nr 336/XLIII/2006

Uchwała nr 337/XLIII/2006 w sprawie przystąpienia Gminy Praszka do Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej - DOCUchwała nr 337/XLIII/2006