Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

39. Sesja XXXIX z dnia 25 kwietnia 2006 roku

Uchwała nr 288/XXXIX/2006 w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu za 2005 rok i udzielenia absolutorium Burmistrzowi z tego tytułu - DOCUchwała nr 288/XXXIX/2006

Uchwała nr 289/XXXIX/2006 w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu i informacji o przebiegu wykonania planu finansowego przez samorządowe instytucje kultury za I półrocze - DOCUchwała nr 289/XXXIX/2006

Uchwała nr 290/XXXIX/2006 w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy na 2006 rok - DOCUchwała nr 290/XXXIX/2006

Uchwała nr 291/XXXIX/2006 zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie - DOCUchwała nr 291/XXXIX/2006

Uchwała nr 292/XXXIX/2006 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniego programu inwestycyjnego na lata 2006-2009 - DOCUchwała nr 292/XXXIX/2006

Uchwała nr 293/XXXIX/2006 w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta i Gminy Praszka - DOCUchwała nr 293/XXXIX/2006

Uchwała nr 294/XXXIX/2006 w sprawie wyrażenia zgody dotyczącej wniesienia przez Burmistrza Miasta i Gminy aportu w postaci nieruchomości gruntowych do Przedsiębiorstwa Produkcyjno – Usługowego "GOSKOM" Spółka z o.o. w Praszce - DOCUchwała nr 294/XXXIX/2006

Uchwała nr 295/XXXIX/2006 w sprawie nabycia przez Gminę Praszka nieruchomości gruntowych z przeznaczeniem pod przepompownie ścieków - DOCUchwała nr 295/XXXIX/2006

Uchwała nr 296/XXXIX/2006 w sprawie nabycia przez Gminę Praszka nieruchomości gruntowej z przeznaczeniem pod przepompownię ścieków - DOCUchwała nr 296/XXXIX/2006

Uchwała nr 297/XXXIX/2006 w sprawie nabycia przez Gminę Praszka nieruchomości gruntowych z przeznaczeniem pod drogę Praszka - Rosochy - DOCUchwała nr 297/XXXIX/2006

Uchwała nr 298/XXXIX/2006 w sprawie zbycia działki niezabudowanej położonej w Praszce , stanowiącej własność Gminy Praszka na podstawie umowy przeniesienia własności w celu zwolnienia się ze zobowiązań zawartej aktem notarialnym Rep.A nr 1855/95 z dnia 28.12.1995 r. - DOCUchwała nr 298/XXXIX/2006

Uchwała nr 299/XXXIX/2006 w sprawie zbycia działki niezabudowanej położonej w Praszce przy ul. Byczyńskiej , stanowiącej własność Gminy Praszka na podstawie decyzji Wojewody Częstochowskiego nr GKG – IV – 7228/XXIX/12/94 z dnia 26.04.1994 r. - DOCUchwała nr 299/XXXIX/2006

Uchwała nr 300/XXXIX/2006 w sprawie zbycia działki położonej we wsi Lachowskie , stanowiącej własność Gminy Praszka na podstawie decyzji Wojewody Częstochowskiego nr GKG.IV.7228/XXIX/5/94 z dnia 25.04.1994 r. - DOCUchwała nr 300/XXXIX/2006

Uchwała nr 301/XXXIX/2006 w sprawie zbycia działki niezabudowanej położonej w Praszce przy ul. Kaliskiej , stanowiącej własność Gminy Praszka na podstawie umowy zawartej aktem notarialnym Rep. A nr 1947/2002 z dnia 22.03.2002 r. - DOCUchwała nr 301/XXXIX/2006

Uchwała nr 302/XXXIX/2006 w sprawie zbycia prawa użytkowania wieczystego działki stanowiącej własność Skarbu Państwa wraz z budynkiem położonym w Praszce przy ul. Kaliskiej 61 , nabytego przez Gminę Praszka na podstawie aktu notarialnego Rep. A nr 1947/2002 z dnia 22.03.2002 r. - DOCUchwała nr 302/XXXIX/2006

Uchwała nr 303/XXXIX/2006 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ul. Listopadowej w Praszce. - DOCUchwała nr 303/XXXIX/2006

Uchwała nr 304/XXXIX/2006 - DOCUchwała nr 304/XXXIX/2006

Uchwała nr 305/XXXIX/2006 - DOCUchwała nr 305/XXXIX/2006