Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

38. Sesja XXXVIII z dnia 28 lutego 2006 roku

Uchwała nr 276/XXXVIII/2006 w sprawie zmian w uchwale budżetowej miasta i gminy Praszka na 2006 rok - DOCUchwała nr 276/XXXVIII/2006

Uchwała nr 277/XXXVIII/2006 w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości pożyczek udzielanych przez Burmistrza Miasta i Gminy Praszka w 2006 roku - DOCUchwała nr 277/XXXVIII/2006

Uchwała nr 278/XXXVIII/2006 w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy na 2006 rok - DOCUchwała nr U278/XXXVIII/2006

Uchwała nr 279/XXXVIII/2006 w sprawie uchwalenia wieloletniego programu inwestycyjnego na lata 2006-2009 - DOCUchwała nr U279/XXXVIII/2006

Uchwała nr 280/XXXVIII/2006 w sprawie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków - DOCUchwała nr 280/XXXVIII/2006
Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Opolskiego do uchwały nr 280/XXXVIII/2006 - PDFRozstrzygnięcie nadzorcze do uchwały nr 280/XXXVIII/2006

Uchwała nr 281/XXXVIII/2006 w sprawie dopłaty do ścieków dla grupy I  - DOCUchwała nr 281/XXXVIII/2006

Uchwała nr 282/XXXVIII/2006 w sprawie przystąpienia do Spółki z o.o. „EKO-REGION” Bełchatów - DOCUchwała nr 282/XXXVIII/2006

Uchwała nr 283/XXXVIII/2006 w sprawie zbycia działki niezabudowanej położonej w Praszce, stanowiącej własność Gminy Praszka na podstawie decyzji Wojewody Częstochowskiego nr GKG.IV.7228/A / XXIX/15/92 z dnia 10.09.1992 r. - DOCUchwała nr 283/XXXVIII/2006

Uchwała nr 284/XXXVIII/2006 w sprawie zbycia działki położonej w Kowalach, stanowiącej własność Gminy Praszka na podstawie decyzji Wojewody Częstochowskiego nr GKG.IV.7228/XXIX/23/92 z dnia 10 września 1992 r. - DOCUchwała nr 284/XXXVIII/2006

Uchwała nr 285/XXXVIII/2006 zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Biuro Obsługi Oświaty Samorządowej i nadania statutu - DOCUchwała nr 285/XXXVIII/2006

Uchwała nr 286/XXXVIII/2006 w sprawie stanowiska protestacyjnego Rady Miejskiej w Praszce przeciwko decyzji Rządu Rzeczpospolitej Polskiej - DOCUchwała nr 286/XXXVIII/2006

Uchwała nr 287/XXXVIII/2006 w sprawie wyboru przedstawiciela do składu Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oleśnie - DOCUchwała nr 287/XXXVIII/2006