Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

34. Sesja XXXIV z dnia 24 października 2005 roku

Uchwała nr 243/XXXIV/2005 w sprawie zmian do budżetu miasta i gminy na 2005 rok - DOCUchwała nr 243/XXXIV/2005

Uchwała nr 244/XXXIV/2005 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki zwykłej i kaucyjnej na nieruchomości objętej księgą wieczystą nr KW 49 007 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Oleśnie na rzecz Banku Spółdzielczego w Namysłowie w związku z udzieleniem kredytu inwestycyjnego do kwoty 2.300.000,00 zł - DOCUchwała nr 244/XXXIV/2005

Uchwała nr 245/XXXIV/2005 w sprawie zbycia działki z zabudowaniami położonej w Praszce przy ul. J. Piłsudskiego, stanowiącej własność Gminy Praszka na podstawie decyzji Wojewody Częstochowskiego nr GKG-IV-7228/XXIX/26/91 z dnia 12.04.1991 r. - DOCUchwała nr 245/XXXIV/2005

Uchwała nr 246/XXXIV/2005 w sprawie zbycia działki niezabudowanej położonej w Wygiełdowie, stanowiącej własność Gminy Praszka na podstawie decyzji Wojewody Częstochowskiego nr GKG. IV-7228/XXIX/5/95 z dnia 21.03.1995 r. - DOCUchwała nr 246/XXXIV/2005

Uchwała nr 247/XXXIV/2005 w sprawie nabycia przez Gminę Praszka nieruchomości gruntowej z przeznaczeniem na poszerzenie ul. Pod Kowalami w Kowalach - DOCUchwała nr 247/XXXIV/2005

Uchwała nr 248/XXXIV/2005 w sprawie nabycia przez Gminę Praszka nieruchomości gruntowych z przeznaczeniem pod przepompownie ścieków - DOCUchwała nr 248/XXXIV/2005

Uchwała nr 249/XXXIV/2005 w sprawie uznania za użytek ekologiczny zbiorników wodnych - DOCUchwała nr 249/XXXIV/2005

Uchwała nr 250/XXXIV/2005 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ul. Mickiewicza i Kolorowej w Praszce - DOCUchwała nr 250/XXXIV/2005, załącznik do uchwały - PDFZałącznik do uchwały nr 250/XXXIV/2005

Uchwała nr 251/XXXIV/2005 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie zabudowy jednorodzinnej w Wierzbiu - DOCUchwała nr 251/XXXIV/2005, załącznik do uchwały - PDFZałącznik do uchwały nr 251/XXXIV/2005

Uchwała nr 252/XXXIV/2005 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ul. Głównej i Projektowanej w Przedmościu - DOCUchwała nr 252/XXXIV/2005, załącznik do uchwały - PDFZałącznik do uchwały nr 252/XXXIV/2005

Uchwała nr 253/XXXIV/2005 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ul. Skłodowskiej w Praszce - DOCUchwała nr 253/XXXIV/2005, załącznik do uchwały - PDFZałącznik do uchwały nr 253/XXXIV/2005

Uchwała nr 254/XXXIV/2005 w sprawie utworzenia Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Praszce - DOCUchwała nr 254/XXXIV/2005

Uchwała nr 255/XXXIV/2005 w sprawie ustalenia opłat za świadczenia prowadzonych przez Gminę przedszkoli - DOCUchwała nr 255/XXXIV/2005

Uchwała nr 256/XXXIV/2005 w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin - DOCUchwała nr 256/XXXIV/2005

Uchwała nr 257/XXXIV/2005 w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga szkolnego, logopedy i psychologa szkolnego - DOCUchwała nr 257/XXXIV/2005