Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

31. Sesja XXXI z dnia 28 czerwca 2005 roku

Uchwała nr 230/XXXI/2005 w sprawie zmian do budżetu miasta i gminy na 2005 rok - DOCUchwała nr 230/XXXI/2005

Uchwała nr 231/XXXI/2005 w sprawie zmian do budżetu miasta i gminy na 2005 rok - DOCUchwała nr 231/XXXI/2005

Uchwała nr 232/XXXI/2005 zmieniająca uchwałę w sprawie oddania w drodze bezprzetargowej w wieczyste użytkowanie nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Praszka na podstawie decyzji Wojewody Częstochowskiego Nr GKG.IV.7228/XXIX/45/93 z dnia 25.05.1993 r. - DOCUchwała nr 232/XXXI/2005

Uchwała nr 233/XXXI/2005 w sprawie sprzedaży w formie bezprzetargowej nieruchomości gruntowej oznaczonej na karcie mapy 2-1 obrębu Praszka nr działki 159/12 o pow. 0,0087 ha, stanowiącej własność Gminy Praszka na podstawie decyzji Wojewody Częstochowskiego nr GKG.IV.7228/XXIX/45/93 z dnia 25.05.1993 r. - DOCUchwała nr 233/XXXI/2005

Uchwała nr 234/XXXI/2005 w sprawie zbycia działki niezabudowanej położonej w Kowalach, stanowiącej własność Gminy Praszka na podstawie decyzji Wojewody Częstochowskiego nr GKG.IV.7228/XXIX/6/98 z dnia 05.01.1998 r. - DOCUchwała nr 234/XXXI/2005

Uchwała nr 235/XXXI/2005 w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej. - DOCUchwała nr 235/XXXI/2005

Uchwała nr 236/XXXI/2005 w sprawie nadania imienia Publicznej Szkole Podstawowej Nr 4 w Praszce. - DOCUchwała nr 236/XXXI/2005