Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

23. Sesja XXIII z dnia 8 grudnia 2004 roku

Uchwała nr 168/XXIII/2004 w sprawie zmian do budżetu miasta i gminy na 2004 rok - DOCUchwała Nr 168/XXIII/2004

Uchwała nr 169/XXIII/2004 zmieniająca uchwałę w sprawie procedury uchwalania budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu - DOCUchwała Nr 169/XXIII/2004

Uchwała nr 170/XXIII/2004 w sprawie opłat administracyjnych - DOCUchwała Nr 170/XXIII/2004

Uchwała nr 171/XXIII/2004 w sprawie podatku od środków transportowych - DOCUchwała Nr 171/XXIII/2004

Uchwała nr 172/XXIII/2004 w sprawie określenia wysokości opłaty targowej i zasad jej pobierania oraz określenie inkasenta i wysokość wynagrodzenia za inkaso - DOCUchwała Nr 172/XXIII/2004

Uchwała nr 173/XXIII/2004 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku od nieruchomości - DOCUchwała Nr 173/XXIII/2004

Uchwała nr 174/XXIII/2004 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego - DOCUchwała Nr 174/XXIII/2004, załączniki do uchwały - DOCZałącznik nr 1 do uchwały Nr 174/XXIII/2004, DOCZałączniki nr 2 i 3 do uchwały Nr 174/XXIII/2004

Uchwała nr 175/XXIII/2004 w sprawie określenia stawki podatku od posiadania psów, zasad ustalania poboru i terminu płatności podatku oraz zwolnień w tym podatku - DOCUchwała Nr 175/XXIII/2004

Uchwała nr 176/XXIII/2004 w sprawie obniżenia średniej ceny żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2004 roku przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego za 2005 rok - DOCUchwała Nr 176/XXIII/2004

Uchwała nr 177/XXIII/2004 w sprawie deklaracji zabezpieczającej środki własne spółki Energia Praszka - DOCUchwała Nr 177/XXIII/2004

Uchwała nr 178/XXIII/2004 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniego programu inwestycyjnego - DOCUchwała Nr 178/XXIII/2004

Uchwała nr 179/XXIII/2004 w sprawie uchwalenia Miejsko – Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2005 rok - DOCUchwała Nr 179/XXIII/2004, załącznik do uchwały - ZIPZałącznik do uchwały Nr 179/XXIII/2004

Uchwała nr 180/XXIII/2004 w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również tryb ich pobierania - DOCUchwała Nr 180/XXIII/2004

Uchwała nr 181/XXIII/2004 w sprawie wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie - DOCUchwała Nr 181/XXIII/2004