Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

21. Sesja XXI z dnia 10 listopada 2004 roku

Uchwała nr 157/XXI/2004 w sprawie preferencji dla inwestorów tworzących nowe miejsca pracy na terenie gminy - DOCUchwała Nr 157/XXI/2004 (37,50KB)

Uchwała nr 158/XXI/2004 w sprawie określenia stawki za 1 km przebiegu samochodu osobowego nie będącego własnością gminy, używanego przez radnego /radną/ w podróży służbowej - DOCUchwała Nr 158/XXI/2004 (32,00KB)

Uchwała nr 159/XXI/2004 w sprawie zawarcia porozumienia z Powiatem Kluczborskim na organizację doskonalenia zawodowego i doradztwa metodycznego - DOCUchwała Nr 159/XXI/2004 (45,50KB)

Uchwała nr 160/XXI/2004 w sprawie trybu i kryteriów przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej, pracy opiekuńczo-wychowawczej oraz za realizację innych statutowych zadań szkoły (przedszkola) - DOCUchwała Nr 160/XXI/2004 (55,50KB)

Uchwała nr 161/XXI/2004 w sprawie zbycia działki niezabudowanej położonej w Praszce przy ul. Szosa Gańska, stanowiącej własność Gminy Praszka na podstawie decyzji Wojewody Częstochowskiego nr GKG-IV-7228/XXIX/23/94 z dnia 17 maja 1994 r. - DOCUchwała Nr 161/XXI/2004 (32,50KB)

Uchwała nr 162/XXI/2004 w sprawie zbycia działki niezabudowanej położonej w Przedmościu przy ul. Wrzosowej, stanowiącej własność Gminy Praszka na podstawie decyzji Wojewody Częstochowskiego nr GKG.IV.7228/XXIX/62/93 z dnia 28 lipca 1993 r. - DOCUchwała Nr 162/XXI/2004 (32,50KB)

Uchwała nr 163/XXI/2004 w sprawie zbycia działki niezabudowanej, położonej w Praszce przy ul. Szosa Gańska, stanowiącej własność Gminy Praszka na podstawie decyzji Wojewody Częstochowskiego nr GKG.IV.7228/XXIX/25/92 z dnia 10.09.1992 r. i decyzji nr GKG-IV-7228/XXIX/53/92 z dnia 05.12.1992 r. oraz nabytej przez Gminę Praszka aktem notarialnym Rep. A nr 323/93 z dnia 1.06.1993 r., aktem notarialnym Rep. A nr 2996/94 z dnia 16.09.1994 r. i aktem notarialnym Rep. A nr 3963/95 z dnia 14 lipca 1995 r. - DOCUchwała Nr 163/XXI/2004 (33,50KB)

Uchwała nr 164/XXI/2004 w sprawie zbycia działek niezabudowanych, położonych w Praszce przy ul. Warszawskiej, stanowiących własność Gminy Praszka podstawie decyzji Wojewody Opolskiego RR.IV.KS-7723K/82/2004 z dnia 9 czerwca 2004 r. i nabytych aktem notarialnym Rep. A nr 1842/94 z dnia 14 czerwca 1994 r. - DOCUchwała Nr 164/XXI/2004 (33,50KB)

Uchwała nr 165/XXI/2004 w sprawie zbycia działki niezabudowanej, położonej w Skotnicy, stanowiącej własność Gminy Praszka na podstawie decyzji Wojewody Częstochowskiego nr GKG.IV.7228/12/96 z dnia 16.01.1996 roku. - DOCUchwała Nr 165/XXI/2004 (32,50KB)

Uchwała nr 166/XXI/2004 w sprawie nabycia przez Gminę Praszka nieruchomości gruntowej z przeznaczeniem pod przepompownię ścieków - DOCUchwała Nr 166/XXI/2004 (32,50KB)