Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

10. Sesja XI z dnia 24 listopada 2003 roku

Uchwała nr 83/XI/2003 w sprawie zmian do budżetu miasta i gminy na 2003 rok - DOCUchwała Nr 83/XI/2003

Uchwała nr 84/XI/2003 w sprawie zmian do budżetu miasta i gminy na 2003 rok - DOCUchwała Nr 84/XI/2003

Uchwała nr 85/XI/2003 w sprawie opłaty administracyjnej - DOCUchwała Nr 85/XI/2003

Uchwała nr 86/XI/2003 w sprawie warunków przyjęcia ścieków sanitarnych z Gminy Rudniki do systemu kanalizacji sanitarnej Gminy Praszka - DOCUchwała Nr 86/XI/2003

Uchwała nr 87/XI/2003 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniego programu inwestycyjnego - DOCUchwała Nr 87/XI/2003

Uchwała nr 88/XI/2003 w sprawie zmiany charakteru użytkowania gruntu z rolnego na leśny - DOCUchwała Nr 88/XI/2003

Uchwała nr 89/XI/2003 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki - DOCUchwała Nr 89/XI/2003

Uchwała nr 90/XI/2003 w sprawie zbycia działki zabudowanej budynkiem gospodarczym, przeznaczonej w planie zagospodarowanie przestrzennego gminy pod urządzenia zaopatrzenia i zbytu rolnictwa, stanowiącej własność Gminy Praszka na podstawie decyzji Wojewody Częstochowskiego nr GKG.IV.7228/XXIX/40/93 z dnia 25 maja 1993 r. - PDFUchwała Nr 90/XI/2003

Uchwała nr 91/XI/2003 w sprawie zbycia działki niezabudowanej przeznaczonej w planie zagospodarowanie przestrzennego gminy pod mieszkalnictwo rodzinne i usługi, stanowiącej własność Gminy Praszka na podstawie decyzji Wojewody Częstochowskiego nr GKG.IV.7228/XXIX/395/92 z dnia 03 stycznia 1992 r. - PDFUchwała Nr 91/XI/2003

Uchwała nr 92/XI/2003 w sprawie zbycia działki niezabudowanej przeznaczonej w planie zagospodarowanie przestrzennego gminy pod koncentrację usług stanowiącej własność Gminy Praszka na podstawie decyzji Wojewody Częstochowskiego nr GKG.IV.7228/XXIX/15/92 z dnia 10 września 1992 r. - PDFUchwała Nr 92/XI/2003

Uchwała nr 93/XI/2003 w sprawie przyjęcia zadań z zakresu kształcenia specjalnego - DOCUchwała Nr 93/XI/2003

Uchwała nr 94/XI/2003 w sprawie współdziałania z gminami w zakresie utrzymania Zespołu Placówek Specjalnych w Praszce - DOCUchwała Nr 94/XI/2003

Uchwała nr 95/XI/2003 w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia publicznych przedszkoli - DOCUchwała Nr 95/XI/2003