Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

07. Sesja VII z dnia 24 kwietnia 2003 roku

Uchwała nr 44/VII/2003 w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu za 2002 rok i udzielenia absolutorium z tego tytułu - DOCUchwała nr 44/VII/2003

Uchwała nr 45/VII/2003 w sprawie zmian do budżetu miasta i gminy na 2003 rok - DOCUchwała nr 45/VII/2003

Uchwała nr 46/VII/2003 w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2003 rok w planie finansowym Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej na rok 2003 - DOCUchwała nr 46/VII/2003

Uchwała nr 47/VII/2003 w sprawie utworzenia Spółki „ENERGIA PRASZKA” z ograniczoną odpowiedzialnością z podmiotem gospodarczym – Jan Borkowski - DOCUchwała nr 47/VII/2003

Uchwała nr 48/VII/2003 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Praszce - DOCUchwała nr 48/VII/2003

Uchwała nr 49/VII/2003 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Praszka - DOCUchwała nr 49/VII/2003

Uchwała nr 50/VII/2003 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Muzeum w Praszce - DOCUchwała nr 50/VII/2003

Uchwała nr 51/VII/2003 w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy - DOCUchwała nr 51/VII/2003

Uchwała nr 52/VII/2003 w sprawie określenia stawki za 1 km przebiegu samochodu osobowego - DOCUchwała nr 52/VII/2003

Uchwała nr 53/VII/2003 w sprawie ustalenia opłat za świadczenie usług w Domu Przedpogrzebowym w Praszce przy ulicy Gańskiej - rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Opolskiego nr PN.III-PK-0911-1-86/2003 z dnia 29-05-2003 r.

Uchwała nr 54/VII/2003 zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Praszka na lata 2003 - 2007 - DOCUchwała nr 54/VII/2003

Uchwała nr 55/VII/2003 w sprawie zbycia działki niezabudowanej przeznaczonej w planie zagospodarowania przestrzennego gminy pod uprawy polowe, stanowiącej własność Gminy Praszka na podstawie decyzji Wojewody Częstochowskiego nr GKG.IV.7228/XXIX/11/97 z dnia 11.07.1997 r. - DOCUchwała nr 55/VII/2003

Uchwała nr 56/VII/2003 w sprawie: zmiany charakteru użytkowania gruntu z rolnego na leśny - DOCUchwała nr 56/VII/2003

Uchwała nr 57/VII/2003 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy PRASZKA (załączniki - mapy dostępne w biurze obsługi rady w Urzędzie Miasta i Gminy Praszka) - DOCUchwała nr 57/VII/2003

Uchwała nr 58/VII/2003 w sprawie odwołania ze stanowiska Sekretarza Miasta i Gminy - DOCUchwała nr 58/VII/2003

Uchwała nr 59/VII/2003 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Stałych Rady Miejskiej w Praszce - DOCUchwała nr 59/VII/2003