Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

05. Sesja V z dnia 17 lutego 2003 roku

Uchwała nr 36/V/2003 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków przeznaczonych na świadczenia przyznane w ramach zadań własnych w zakresie dożywiania uczniów - DOCUchwała nr 36/V/2002

Uchwała nr 37/V/2003 w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Praszka - DOCUchwała nr 37/V/2002

Uchwała nr 38/V/2003 w sprawie zbycia udziału wynoszącego 6/36 części nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym położonym w Praszce przy ul. Piłsudskiego 38, przeznaczonej w planie zagospodarowania przestrzennego miasta pod mieszkalnictwo niskie i usługi, stanowiącej własność Gminy Praszka na podstawie decyzji Wojewody Częstochowskiego nr GKG-IV-7228/XXIX/57/92 z dnia 5 grudnia 1992 r. - ZIPUchwała nr 38/V/2002

Uchwała nr 39/V/2003 w sprawie zbycia zabudowanych działek, przeznaczonych w planie zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Praszka pod oświatę i wychowanie , stanowiących własność Gminy Praszka na podstawie decyzji Wojewody Częstochowskiego nr GKG. IV. 7228/XXIX/96 z dnia 16.01.1996 r. - ZIPUchwała nr 39/V/2002

Uchwała nr 40/V/2003 w sprawie zbycia działek niezabudowanych, przeznaczonych w planie przestrzennego zagospodarowania miasta pod transport samochodowy, stanowiących własność Gminy Praszka na podstawie decyzji Wojewody Częstochowskiego nr GKG-IV-7228/XXIX/15/94 z dnia 26 kwietnia 1994 r. - ZIPUchwała nr 40/V/2002