Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Skład komisji:

  1. Tadeusz Patyk - Przewodniczący
  2. Marian Hombek
  3. Grzegorz Jabłoński
  4. Sławomir Trawiński

Zadania komisji:
1. Komisja zbiera się przed sesją Rady Miejskiej w celu zaopiniowania materiałów na sesję.
2. Komisja zbiera się w innym terminie w celu rozpatrzenia spraw związanych z:
a) Modernizacją i remontami dróg,
b) Zagospodarowaniem odpadów stałych i odprowadzaniem ścieków,
c) Melioracją i nawadnianiem pól i łąk,
d) Gospodarką gruntami i przekształceniem gruntów rolnych na nierolnicze,
e) Rozwojem infrastruktury gospodarstw wiejskich i handlu,
f) Zagospodarowaniem płodów rolnych, organizacją skupu.
3. Komisja współpracuje ze Służbą Rolną i organizacjami rolniczymi oraz z Funduszami Ochrony Środowiska w celu pozyskiwania środków.

Zadania komisji zostały uchwalone Uchwałą Rady Miejskiej w Praszce Nr 15/II/2002 z dnia 5 grudnia 2002 r. i stanowią załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.