Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie - Konsultacje społeczne

Zapraszamy organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące dzialalnosc pożytku publicznego do czynnego udzialu w konsultacjach.
Konsultacje potrwają do dnia 09 listopada 2010 roku.

Wszelkie propozycje, uwagi lub opinie w odniesieniu do zakresu i form współpracy na 2011 r. należy zglaszac drogą elektroniczną na adres:

lub listownie na adres:

Urząd Miejski w Praszce
Plac Grunwaldzki 13
46-320 Praszka,
z dopiskiem "PROGRAM WSPOLPRACY"

Projekt Programu współpracy, oraz zasady i tryb przeprowadzania konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3. ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalnosci pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących dzialalnosci statutowej tych organizacji do pobrania ponizej:

Zarządzenie w sprawie konsultacji
DOCProgram wspólpracy - projekt.doc
 

Burmistrz
/-/ Jarosław Tkaczyński