Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Za rok 2023

Oświadczenia majątkowe składane za rok 2023.
(oświadczenia składane w 2023 i 2024 roku)

Burmistrz Praszki
Jarosław Tkaczyński - PDFOM2023-JTkaczynski.pdf (1,69MB)

Pracownicy samorządowi:

Danuta Janikowska Z-ca Burmistrza PDFOM2023-DJanikowska.pdf (1,63MB)
Krzysztof Pietrzyński Sekretarz Gminy PDFOM2023-KPietrzynski.pdf (1,55MB)
Ilona Pondel Skarbnik Gminy PDFOM2023-IPondel.pdf (1,76MB)
Ewa Polak Z-ca Skarbnika Gminy PDFOM2023-EPolak.pdf (1,57MB)

 

Jednostki organizacyjne:

Sylwia Pietras Dyrektor Biblioteki Publicznej MiG Praszka PDFOM2023-SPietras.pdf (1,76MB)
Leszek Krzyżanowski Kierownik OPS w Praszce PDFOM2023-LKrzyzanowski.pdf (1,65MB)
Magdalena Kaczmarek Z-ca kierownika OPS w Praszce PDFOM2023-MKaczmarek.pdf (1,08MB)
Joanna Dendewicz Kierownik działu świadczeń rodzinnych w OPS w Praszce PDFOM2023-JDendewicz.pdf (1,18MB)
Maria Feliks Dyrektor Muzeum w Praszce PDFOM2023-MFeliks.pdf (1,50MB)
Jacek Pac Dyrektor M-GOKiS w Praszce PDFOM2023-JPac.pdf (1,54MB)
Grzegorz Derengowski Dyrektor ŚDS w Ganie PDFOM2023-GDerengowski.pdf (1,70MB)


Żłobek:

Grażyna Dorynek Dyrektor Publicznego Żłobka w Praszce PDFOM2023-GDorynek.pdf (1,53MB)


Przedszkola:

Aneta Matląg-Konieczna Dyrektor PP nr 1 w Praszce PDFOM2023-AMatlag-Konieczna.pdf (1,09MB)
Magdalena Król Dyrektor PP nr 2 w Praszce PDFOM2023-MKrol.pdf (1,68MB)
Anna Wiktorek Dyrektor PP w Ganie PDFOM2023-AWiktorek.pdf (1,75MB)


Szkoły:

Karolina Kryściak Dyrektor PSP w Kowalach PDFOM2023-KKrysciak.pdf (1,53MB)
Jolanta Galant Dyrektor PSP w Przedmościu PDFOM2023-JGalant.pdf (1,75MB)
Iwona Ignaczak Dyrektor PSP nr 2 w Praszce PDFOM2023-IIgnaczak.pdf (1,09MB)
Patrycja Belka Dyrektor PSP nr 3 w Praszce PDFOM2023-PBelka.pdf (1,68MB)
Emilia Olszowa Dyrektor PSP nr 4 w Praszce PDFOM2023-EOlszowa.pdf (1,78MB)
Halina Kowalczyk Dyrektor ZS-P w Strojcu PDFOM2023-HKowalczyk.pdf (1,60MB)
Agnieszka Soberka Dyrektor ZPS w Praszce PDFOM2023-ASoberka.pdf (1,22MB)


Inne:

Aneta Bugajska-Majka Prezes Zarządu "OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW PRASZKA" Sp. z o.o. PDFOM2023-ABugajska-Majka.pdf (1,72MB)
Kamil Kowalczyk Prezes Zarządu PPU "GOSKOM" Sp. z o.o. PDFOM2023-KKowalczyk.pdf (1,80MB)
Agnieszka Gońda Prokurent PPU "GOSKOM" Sp. z o.o. PDFOM2023-AGonda.pdf (1,58MB)


Oświadczenia na koniec i początek sprawowania funkcji:

Burmistrz Praszki
Jarosław Tkaczyński - PDFOM2024k-JTkaczynski.pdf (3,33MB) - na koniec sprawowania funkcji

Pracownicy samorządowi:
Danuta Janikowska - Z-ca Burmistrza - PDFOM2024k-DJanikowska.pdf (148,58KB) - na koniec sprawowania funkcji
Maciej Kaczor - Z-ca Burmistrza - PDFOM2024p-MKaczor.pdf (142,87KB) - na początek sprawowania funkcji

Inne:
Anna Ujma - Prokurent PPU "GOSKOM" Sp. z o.o.- PDFOM2024k-AUjma.pdf (143,71KB) - na koniec sprawowania funkcji

Objaśnienia skrótów:
M-GOKiS - Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
PP - Publiczne Przedszkole
PSP - Publiczna Szkoła Podstawowa
ZPS - Zespół Placówek Specjalnych
ZS-P Zespół Szkolno-Przedszkolny
ŚDS - Środowiskowy Dom Samopomocy