Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Praszce  w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji dla Gminy Praszka

Burmistrz Praszki zaprasza do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji dla Gminy Praszka.

Termin konsultacji: 26.04.2024 r. - 30.05.2024 r

Konsultacje będą prowadzone w następujących formach:

  1. Zbieranie uwag w postaci papierowej i elektronicznej na zamieszczonym w Biuletynie Informacji Publicznej formularzu. Uwagi na formularzu mogą być składane w Urzędzie Miejskim w Praszce, Plac Grunwaldzki 13, 46-320 Praszka, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu oraz mogą być przesyłane na adres e-mail:
  2. Zbieranie uwag ustnych w Urzędzie Miejskim w Praszce, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu.
  3. Spotkanie, które odbędzie w dniu 09.05.2024 o godz. 12.00 w Muzeum w Praszce, Plac Grunwaldzki 15, 46-320 Praszka.

Konsultacjom społecznym podlega:

  1. Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji dla Gminy Praszka.
  2. Załączniki do projektu uchwały, tj. mapy przedstawiające granice obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji dla Gminy Praszka.

Ponadto można zapoznać się z Diagnozą służącą wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji dla Gminy Praszka.

Uwagi zgłoszone po terminie konsultacji nie podlegają rozpatrzeniu.

Po zakończeniu konsultacji zostanie opracowany raport podsumowujący ich przebieg, zawierający wykaz zgłoszonych uwag wraz z propozycją ich rozpatrzenia i uzasadnieniem.

Załączniki:
PDFProjekt uchwały OZ i OR z uzasadnieniem do konsultacji_.pdf (117,97KB)
PDFArkusz A Przedmość.pdf (4,08MB)
PDFArkusz B Jednostka 4.pdf (8,54MB)
PDFArkusz C Jednostka 3.pdf (5,44MB)
PDFArkusz D Wygiełdów.pdf (1,01MB)
PDFArkusz E Lachowskie.pdf (873,80KB)
PDFArkusz F Skotnica.pdf (3,06MB)
PDF20240410 Diagnoza OZ i OR Praszka.pdf (926,91KB)
PDFFormularz zgłaszania uwag - wersja do druku (108,79KB)
DOCXFormularz zgłaszania uwag - wersja edytowalna (16,09KB)