Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja

Poniżej publikujemy informację Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji stwierdzającej wygaśnięcie decyzji w części - pkt I. 1. pozwolenia wodnoprawnego z dnia 6 lutego 2020 znak: PO.ZUZ.2.421.501.2019.SR wydanego przez Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu na usługę wodną w zakresie odprowadzenia wód opadowych lub roztopowych ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych z drogi krajowej nr 42 na odcinku Praszka - Rudniki w od km 55+250 do km 65+700 istniejącymi wylotami kanalizacji deszczowej do urządzeń wodnych, czyli rowów przydrożnych

Szczegóły w załączniku:
PDFPO.ZUZ.2.4210.523.2023.JG_ informacja.pdf (425,20KB)
XADESPO.ZUZ.2.4210.523.2023.JG_ informacja.BES.pdf.xades (572,12KB)