Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

ROK 2024

Sesja Nr LXI z dnia 18-01-2024 r.

Nr uchwały: Temat: Plik uchwały:
428/LXI/2024 Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy Praszka na 2024 rok PDFU428.LXI.2024.pdf (253,94KB)
429/LXI/2024 Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Praszka na lata 2024-2034 PDFU429.LXI.2024.pdf (957,28KB)
430/LXI/2024 Uchwała w sprawie emisji obligacji Gminy Praszka oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu PDFU430.LXI.2024.pdf (290,73KB)
431/LXI/2024 Uchwała w sprawie zaliczenia dróg w Kowalach i w Praszce do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu PDFU431.LXI.2024.pdf (534,55KB)
432/LXI/2024 Uchwała w sprawie zmiany uchwały NR 373/LII/2023 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków, sposobu jej rozliczania oraz sposobów kontroli w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków PDFU432.LXI.2024.pdf (205,57KB)
433/LXI/2024 Uchwała w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady Miejskiej w Praszce na 2024 rok PDFU433.LXI.2024.pdf (1,24MB)
434/LXI/2024 Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza jako zarządcy drogi gminnej stanowiącej dojazd do działki położonej w Tokarach PDFU434.LXI.2024.pdf (286,82KB)
435/LXI/2024 Uchwała w sprawie rozpatrzenia wniosku dotyczącego budowy dróg gminnych nr 100905 O oraz 100906 O i pokrycia ich asfaltem PDFU435.LXI.2024.pdf (348,92KB)


Sesja Nr LXII z dnia 29-02-2024 r.

Nr uchwały: Temat: Plik uchwały:
436/LXII/2024 Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy Praszka na 2024 rok PDFU436.LXII.2024.pdf (279,11KB)
437/LXII/2024 Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Praszka na lata 2024-2034 PDFU437.LXII.2024.pdf (962,98KB)
438/LXII/2024 Uchwała w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla strażaka ratownika ochotniczej straży pożarnej PDFU438.LXII.2024.pdf (193,07KB)
439/LXII/2024 Uchwała w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej zaprojektowania i wykonania oświetlenia miejsc publicznych, znajdujących się na osiedlu Kopernika w Praszce PDFU439.LXII.2024.pdf (343,00KB)
440/LXII/2024 Uchwała w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej utwardzenia nawierzchni ulicy Dojazdowej w miejscowości Przedmość PDFU440.LXII.2024.pdf (343,36KB)
441/LXII/2024 Uchwała w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej remontu drogi gminnej – ul. Główna 87/89 w Przedmościu PDFU441.LXII.2024.pdf (347,64KB)
442/LXII/2024 Uchwała w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej PDFU442.LXII.2024.pdf (345,60KB)
443/LXII/2024 Uchwała w sprawie rozpatrzenia wniosku dotyczącego naprawy nawierzchni drogi gminnej Brzeziny- Strojec PDFU443.LXII.2024.pdf (189,45KB)


Sesja Nr LXIII z dnia 26-03-2024 r.

Nr uchwały: Temat: Plik uchwały:
444/LXIII/2024 Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy Praszka na 2024 rok PDFU444.LXIII.2024.pdf (277,83KB)
445/LXIII/2024 Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Praszka na lata 2024-2034 PDFU445.LXIII.2024.pdf (964,19KB)
446/LXIII/2024 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla strażaka ratownika ochotniczej straży pożarnej PDFU446.LXIII.2024.pdf (192,17KB)
447/LXIII/2024 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Praszka PDFU447.LXIII.2024.pdf (195,00KB)
448/LXIII/2024 Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzania planu ogólnego Gminy Praszka PDFU448.LXIII.2024.pdf (189,80KB)


Sesja Nr LXIV z dnia 26-04-2024 r.

Nr uchwały: Temat: Plik uchwały:
449/LXIV/2024 Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy Praszka na 2024 rok PDFU449.LXIV.2024.pdf (273,03KB)
450/LXIV/2024 Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Praszka na lata 2024-2034 PDFU450.LXIV.2024.pdf (3,82MB)
451/LXIV/2024 Uchwała w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Praszka na rok 2024 PDFU451.LXIV.2024.pdf (441,83KB)
452/LXIV/2024 Uchwała w sprawie programu osłonowego Gminy Praszka na rok 2024 „Wsparcie dla Seniora” PDFU452.LXIV.2024.pdf (419,58KB)

 
Sesja Nr I z dnia 07-05-2024 r.

Nr uchwały: Temat: Plik uchwały:
1/I/2024 Uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Praszce PDFU1.I.2024.pdf (189,58KB)
2/I/2024 Uchwała w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Praszce PDFU2.I.2024.pdf (190,28KB)
3/I/2024 Uchwała w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Praszce PDFU3.I.2024.pdf (189,79KB)
4/I/2024 Uchwała w sprawie wyboru Przewodniczących Komisji Stałych Rady Miejskiej w Praszce PDFU4.I.2024.pdf (214,23KB)
5/I/2024 Uchwała w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Stałych Rady Miejskiej w Praszce PDFU5.I.2024.pdf (218,95KB)


Sesja Nr II z dnia 21-05-2024 r.

Nr uchwały: Temat: Plik uchwały:
6/II/2024 Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy Praszka na 2024 rok PDFU6.II.2024.pdf (237,16KB)
7/II/2024 Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Praszka na lata 2024-2034 PDFU7.II.2024.pdf (4,17MB)
8/II/2024 Uchwała w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Praszki PDFU8.II.2024.pdf (192,44KB)
9/II/2024 Uchwała w sprawie zatwierdzenia Rocznego raportu monitoringowego o stanie realizacji Strategii Rozwoju Gminy Praszka na lata 2015-2025 za rok 2023 PDFU9.II.2024.pdf (674,08KB)
10/II/2024 Uchwała w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady Miejskiej w Praszce na 2024 rok PDFU10.II.2024.pdf (548,47KB)