Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja

Poniżej publikujemy informację o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego polegającego na wprowadzeniu oczyszczonych ścieków bytowych z istniejącej przydomowej biologicznej oczyszczalni ścieków bytowych oraz odprowadzenia wód opadowych lub roztopowych ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych do ziemi w Praszce - Zawisna.

Szczegóły w załączniku:
PDFPO.ZUZ.2.4210.494.2023.SR informacja-1.pdf (160,43KB)
XADESPO.ZUZ.2.4210.494.2023.SR informacja.BES.pdf.xades (219,10KB)