Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenia Burmistrza - ROK 2024

Nr: Data: Temat: Plik zarządzenia:
Or.0050.1.2024 02-01-2024 Zarządzenie w sprawie przyjęcia planów finansowych na 2024 rok PDFZ1-2024.pdf (1,15MB)
Or.0050.2.2024 02-01-2024 Zarządzenie w sprawie przekazania uprawnień kierownikowi jednostki organizacyjnej gminy PDFZ2-2024.pdf (35,05KB)
Or.0050.3.2024 02-01-2024 Zarządzenie w sprawie przekazania uprawnień kierownikowi jednostki organizacyjnej gminy PDFZ3-2024.pdf (35,90KB)
Or.0050.4.2024 02-01-2024 Zarządzenie w sprawie zmian w planach finansowych na 2024 rok PDFZ4-2024.pdf (78,22KB)
Or.0050.5.2024 05-01-2024 Zarządzenie w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko stanowisko urzędnicze do spraw wynagrodzeń w referacie oświaty Urzędu Miejskiego w Praszce PDFZ5.2024.pdf (28,80KB)
Or.0050.6.2024 08-01-2024 Zarządzenie w sprawie udzielenia pożyczki krótkoterminowej dla OSP w Wygiełdowie na realizację operacji „Ocieplenie budynku OSP w Wygiełdowie PDFZ6-2024.pdf (33,25KB)
Or.0050.6A.2024 18-01-2024 Zarządzenie w sprawie zmian w planach finansowych na 2024 rok PDFZ6a-2024.pdf (170,71KB)
Or.0050.7.2024 22-01-2024 Zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2024 r. pn. „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców gminy Praszka” PDFZ7-2024.pdf (514,69KB)
Or.0050.8.2024 22-01-2024 Zarządzenie w sprawie postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do pierwszej klasy szkoły podstawowej PDFZ8-2024.pdf (78,09KB)
Or.0050.9.2024 22-01-2024 Zarządzenie w sprawie postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej na terenie gminy Praszka PDFZ9-2024.pdf (92,93KB)
Or.0050.11.2024 29-01-2024 Zarządzenie w sprawie powołania Gminnej Komisji Konkursowej dla uczniów szkół podstawowych w roku szkolnym 2023/2024 PDFZ11-2024.pdf (93,50KB)
Or.0050.11.2024 01-02-2024 Zarządzenie w sprawie zmian w planach finansowych na 2024 rok PDFZ11-2024.pdf (87,38KB)
Or.0050.12.2024 05-02-2024 Zarządzenie w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze
do spraw kancelaryjno-organizacyjnych w Urzędzie Miejskim w Praszce.
PDFZ12-2024.pdf (121,00KB)
Or.0050.13.2024 07-02-2024 Zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Gminnej Komisji Konkursowej dla uczniów szkól podstawowych w roku szkolnym 2023/2024 PDFZ13-2024.pdf (24,72KB)
Or.0050.15.2024 15-02-2024 Zarządzenie w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej Gminy Praszka na 2024 rok PDFZ15-2024.pdf (819,98KB)
Or.0050.16.2024 15-02-2024 Zarządzenie w sprawie zmian w planach finansowych na 2024 rok PDFZ16-2024.pdf (292,56KB)
Or.0050.17.2024 19-02-2024 Zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze do spraw kancelaryjno-organizacyjnych w Urzędzie Miejskim w Praszce PDFZ17-2024.pdf (24,46KB)
Or.0050.18.2024 26-02-2024 Zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Przedmościu PDFZ18-2024.pdf (407,06KB)
Or.0050.18.2024 29-02-2024 Zarządzenie w sprawie zmian w planach finansowych na 2024 rok PDFZ18-2024.pdf (141,13KB)
Or.0050.19.2024 26-02-2024 Zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola w Ganie PDFZ19-2024.pdf (407,40KB)
Or.0050.19.2024 01-03-2024 Zarządzenie w sprawie zmian w planach finansowych na 2024 rok PDFZ19-2024.pdf (160,67KB)
Or.0050.22.2023 12-03-2024 Zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Przedmościu PDFZ22-2024.pdf (35,08KB)
Or.0050.23.2024 12-03-2024 Zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola w Ganie PDFZ23-2024.pdf (34,37KB)
Or.0050.24.2024 19-03-2024 Zarządzenie w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej Gminy Praszka na 2024 rok PDFZ24-2024.pdf (806,55KB)
Or.0050.25.2024 19-03-2024 Zarządzenie w sprawie zmian w planach finansowych na 2024 rok PDFZ25-2024.pdf (195,14KB)
Or.0050.26.2024 26-03-2024 Zarządzenie w sprawie zmian w planach finansowych na 2024 rok PDFZ26-2024.pdf (262,95KB)
Or.0050.27.2024 28-03-2024 Zarządzenie w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej Gminy Praszka na 2024 rok PDFZ27-2024.pdf (588,19KB)
Or.0050.27A.2024 28-03-2024 Zarządzenie w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej Gminy Praszka na 2024 rok PDFZ27A-2024.pdf (597,74KB)
Or.0050.28.2024 28-03-2024 Zarządzenie w sprawie zmian w planach finansowych na 2024 rok PDFZ28-2024.pdf (47,34KB)
Or.0050.29.2024 29-03-2024 Zarządzenie w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2023 rok PDFZ29-2024.pdf (85,14KB)
Or.0050.30.2024 02-04-2024 w sprawie zmian w planach finansowych na 2024 rok PDFZ30-2024.pdf (70,54KB)
Or.0050.31.2024 02-04-2024 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Praszce PDFZ31-2024.pdf (21,85KB)
Or.0050.32.2024 02-04-2024 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Muzeum w Praszce PDFZ32-2024.pdf (20,03KB)
Or.0050.33.2024 02-04-2024 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Praszce PDFZ33-2024.pdf (20,93KB)
Or.0050.35.2024 05-04-2024 w sprawie zmian w planach finansowych na 2024 rok PDFZ35-2024.pdf (66,03KB)
Or.0050.37.2024 05-04-2024 Zarządzenie w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Praszka PDFZ37-2024.pdf (925,62KB)
Or.0050.37.2024 12-04-2024 Zarządzenie w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej Gminy Praszka na 2024 rok PDFZ37-2024.pdf (811,26KB)
Or.0050.38.2024 12-04-2024 Zarządzenie w sprawie zmian w planach finansowych na 2024 rok PDFZ38-2024.pdf (162,89KB)
Or.0050.39.2024 19-04-2024 w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej Gminy Praszka na 2024 rok PDFZ39-2024.pdf (792,10KB)
Or.0050.39A.2024 19-04-2024 w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej Gminy Praszka na 2024 rok PDFZ39A-2024.pdf (796,94KB)
Or.0050.40.2024 19-04-2024 w sprawie zmian w planach finansowych na 2024 rok PDFZ40-2024.pdf (62,31KB)
Or.0050.40A.2024 19-04-2024 w sprawie zmian w planach finansowych na 2024 rok PDFZ40A-2024.pdf (73,28KB)
Or.0050.41.2024 23-04-2024 Zarządzenie w sprawie powołania w Urzędzie Miejskim w Praszce komisji przetargowej na realizację zadania pn.: Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Praszka PDFZ41-2024.pdf (91,25KB)
Or.0050.41.2024 26-04-2024 w sprawie zmian w planach finansowych na 2024 rok PDFZ41-2024.pdf (99,96KB)
Or.0050.43.2024 26-04-2024 Zarządzenie w sprawie wykorzystania dnia wolnego od pracy przez pracowników Urzędu Miejskiego w Praszce za święto przypadąjące w dniu 6 stycznia 2024 r. PDFZ43-2024.pdf (22,18KB)
Or.0050.44.2024 26-04-2024 Zarządzenie w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Publicznego Przedszkola w Ganie PDFZ44-2024.pdf (15,38KB)
Or.0050.45.2024 26-04-2024 Zarządzenie w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Przedmościu PDFZ45-2024.pdf (15,28KB)
Or.0050.45A.2024 30-04-2024 Zarządzenie w sprawie powołania Kapituły nagrody dla szczególnie zasłużonych w gminie Praszka. PDFZ45A-2024.pdf (24,14KB)
Or.0050.48.2024 13-05-2024 Zarządzenie w sprawie w sprawie wskazania osób do komisji szacującej szkody w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne warunki atmosferyczne PDFZ48-2024.pdf (37,34KB)
Or.0050.48.2024 13-05-2024 w sprawie przedłożenia sprawozdania z realizacji Programu współpracy Gminy Praszka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2023 rok PDFZ48-2024.pdf (68,72KB)
Or.0050.49.2024 14-05-2024 Zarządzenie w sprawie zwołania zebrań wiejskich dla wyboru sołtysów i rad sołeckich w sołectwach Gminy Praszka PDFZ49-2024.pdf (62,45KB)
Or.0050.50.2024 21-05-2024 Zarządzenie w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Praszka PDFZ50-2024.pdf (595,79KB)
Or.0050.55.2024 31-05-2024 Zarządzenie w sprawie odwołania Zastępcy Burmistrza Praszki PDFZ55-2024.pdf (18,10KB)
Or.0050.58.2024 03-06-2024 Zarządzenie w sprawie powołania Zastępcy Burmistrza Praszki PDFZ58-2024.pdf (23,92KB)
Or.0050.66.2024 28-06-2024 Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej do spraw przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości PDFZ66-2024.pdf (25,95KB)
Or.0050.69.2024 01-07-2024 Zarządzenie w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze do spraw księgowości budżetowej i wynagrodzeń w oświacie w Urzędzie Miejskim w Praszce. PDFZ69-2024.pdf (153,75KB)
Or.0050.72.2024 01-07-2024 Zarządzenie w sprawie upoważnienia do podpisywania sprawozdań budżetowych oraz sprawozdań w zakresie operacji finansowych PDFZ72-2024.pdf (22,75KB)
Or.0050.73.2024 10-07-2024 Zarządzenie w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Fraszka PDFZ73-2024.pdf (261,53KB)
Or.0050.74.2024 11-07-2024 Zarządzenie w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Praszce do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty bonu energetycznego PDFZ74-2024.pdf (21,92KB)
Or.0050.75.2024 12-07-2024 Zarządzenie w sprawie ogłoszenia naboru na wolne samodzielne stanowisko urzędnicze do spraw promocji w Urzędzie Miejskim w Praszce PDFZ75-2024.pdf (131,34KB)
Or.0050.79.2024 16-07-2024 Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanej przeznaczonej do zbycia PDFZ79-2024.pdf (89,13KB)