Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

LVII/2023 sesja Rady Miejskiej w Praszce

W dniu 27.09.2023 r., o godz. 10:00 w Muzeum w Praszce odbędzie się LVII/2023 Sesja Rady Miejskiej w Praszce.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Ustalenie porządku obrad
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej LVI sesji Rady Miejskiej.
 4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Informacja Burmistrza Praszki.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Praszka na 2023 rok.
  PDFUchwała.Projekt.LVI.2023.2023.09.27- ws. zmian w budżecie Gminy Praszka.pdf (296,37KB)
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
  PDFUchwała.Projekt.LVI.2023.2023.09.27- ws. okreslenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.pdf (181,60KB)
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu dla celów obliczania wysokości zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców.
  PDFUchwała.Projekt.LVI.2023.2023.09.27- ws. okreslenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu.pdf (176,53KB)
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
  PDFUchwała.Projekt.LVI.2023.2023.09.27- ws. udzielenia dotacji- prace konserwatorskie.pdf (175,33KB)
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie p-rzez Gminę Praszka działki nr 281/8 km. 1 obręb Miasto Praszka
  PDFUchwała.Projekt.LVI.2023.2023.09.27- ws. wyrażenia zgody na zbycie działki przez Gminę Praszka.pdf (173,30KB)
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Praszka działki nr 452/2 oraz części działki 360/5 km. 1 obręb Miasto Praszka.
  PDFUchwała.Projekt.LVI.2023.2023.09.27- ws. wyrażenia zgody na nabycie działki przez Gminę Praszka.pdf (174,31KB)
 13. Zapytania i wolne wnioski.
 14. Sprawy różne.
 15. Zakończenie obrad.