Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

LIII/2023 Sesja Rady Miejskiej w Praszce

W dniu 29.05.2023 r., o godz. 11:00 w Muzeum w Praszce odbędzie się LII/2023 Sesja Rady Miejskiej w Praszce.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej LII sesji Rady Miejskiej.
 4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Informacja Burmistrza Praszki.
 6. Zapoznanie się z oceną zasobów pomocy społecznej za 2022 r.
  PDFOCENA ZASOBÓW 2022 R.pdf (1,98MB)
 7. Przyjęcie sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej za 2022 r.
  PDFSPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PRASZCE ZA 2022 R.pdf (2,82MB)
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Praszka na 2023 rok.
  PDFUchwała.Projekt.LIII.2023.2023.05.29 - zmiany w budzecie.pdf (242,55KB)
 9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Praszka.
  PDFUchwała.Projekt.LIII.2023.2023.05.29- górne stawki opłat.pdf (176,37KB)
 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Praszka.
  PDFUchwała.Projekt.LIII.2023.2023.05.29- ws. ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego.pdf (180,60KB)
 11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Praszka a Gminą Pątnów w przedmiocie przyjęcia do realizacji przez Gminę Praszka zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej dotyczącego objęcia mieszkańców Gminy Pątnów, osób z zaburzeniami psychicznymi, opieką i usługami świadczonymi przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Ganie.
  PDFUchwała.Projekt.LIII.2023.2023.05.29- zmieniające uchwałe ws. porozumienia pomiędzy Gminą Praszka i Gminą Pątnów.pdf (172,90KB)
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Rocznego raportu monitoringowego o stanie realizacji Strategii Rozwoju Gminy Praszka na lata 2015-2025 za rok 2022.
  PDFUchwała.Projekt.LIII.2023.2023.05.29- ws. Strategii Rozwoju Gminy Praszka na lata 2015-2025.pdf (167,91KB)
 13. Zapytania i wolne wnioski.
 14. Sprawy różne.
 15. Zakończenie obrad.