Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenia Burmistrza - ROK 2023

Nr: Data: Temat: Plik zarządzenia:
Or.0050.1.2023 02-01-2023 Zarządzenie w sprawie przyjęcia planów finansowych na 2023 rok PDFZ1-2023.pdf (1,27MB)
Or.0050.2.2023 02-01-2023 Zarządzenie w sprawie przekazania uprawnień kierownikowi jednostki organizacyjnej gminy PDFZ2-2023.pdf (39,07KB)
Or.0050.3.2023 02-01-2023 Zarządzenie w sprawie przekazania uprawnień kierownikowi jednostki organizacyjnej gminy PDFZ3-2023.pdf (48,47KB)
Or.0050.4.2023 02-01-2023 Zarządzenie w sprawie zmian w planach finansowych na 2023 rok PDFZ4-2023.pdf (131,57KB)
Or.0050.5.2023 20-01-2023 Zarządzenie w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej Gminy Praszka na 2023 rok PDFZ5-2023.pdf (87,33KB)
Or.0050.6.2023 20-01-2023 Zarządzenie w sprawie zmian w planach finansowych na 2023 rok PDFZ6-2023.pdf (131,67KB)
Or.0050.7.2023 25-01-2023 Zarządzenie w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Praszka PDFZ7-2023.pdf (204,69KB)
Or.0050.8.2023 26-01-2023 Zarządzenie w sprawie postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do pierwszej klasy szkoły podstawowej PDFZ8-2023.pdf (65,51KB)
Or.0050.9.2023 26-01-2023 Zarządzenie w sprawie postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej na terenie gminy Praszka PDFZ9-2023.pdf (74,27KB)
Or.0050.10.2023 27-01-2023 Zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2023 r. pn. „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców gminy Praszka” PDFZ10-2023.pdf (420,99KB)
Or.0050.11.2023 31-01-2023 Zarządzenie w sprawie powołania Dyrektora Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Praszka PDFZ11-2023.pdf (23,90KB)
Or.0050.12.2022 31-01-2023 Zarządzenie w sprawie zmian w planach finansowych na 2023 rok PDFZ12-2023.pdf (279,62KB)
Or.0050.13.2023 01-02-2023 Zarządzenie w sprawie zmian w planach finansowych na 2023 rok PDFZ13-2023.pdf (108,46KB)
Or.0050.14.2023 08-02-2023 Zarządzenie w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej Gminy Praszka na 2023 rok PDFZ14-2023.pdf (589,39KB)
Or.0050.15.2023 08-02-2023 Zarządzenie w sprawie zmian w planach finansowych na 2023 rok PDFZ15-2023.pdf (888,98KB)
Or.0050.16.2023 24-02-2023 Zarządzenie w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej Gminy Praszka na 2023 rok PDFZ16-2023.pdf (568,07KB)
Or.0050.17.2023 24-02-2023 Zarządzenie w sprawie zmian w planach finansowych na 2023 rok PDFZ17-2023.pdf (156,71KB)
Or.0050.18.2023 01-03-2023 Zarządzenie w sprawie zmian w planach finansowych na 2023 rok PDFZ18-2023.pdf (205,74KB)
Or.0050.19.2023 09-03-2023 Zarządzenie w sprawie zmian w planach finansowych na 2023 rok PDFZ19-2023.pdf (427,43KB)
Or.0050.20.2023 10-03-2023 Zarządzenie w sprawie powołania komisji ds. oceny i wyboru wniosków do dofinansowania w formie dotacji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków oraz nadania jej Regulaminu pracy PDFZ20-2023.pdf (81,21KB)
Or.0050.21.2023 13-03-2023 Zarządzenie w sprawie powołania komisji do oceny przydatności składników majątku ruchomego do dalszego wykorzystania znajdującego się w Urzędzie Miejskim w Praszce PDFZ21-2023.pdf (24,54KB)
Or.0050.22.2023 13-03-2023 Zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Wandy Chotomskiej w Praszce PDFZ22-2023.pdf (221,13KB)
Or.0050.23.2023 13-03-2023 Zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 2 w Praszce PDFZ23-2023.pdf (217,64KB)
Or.0050.24.2023 14-03-2023 Zarządzenie w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej Gminy Praszka na 2023 rok PDFZ24-2023.pdf (819,58KB)
Or.0050.25.2023 14-03-2023 Zarządzenie w sprawie zmian w planach finansowych na 2023 rok PDFZ25-2023.pdf (379,31KB)
Or.0050.26.2023 24-03-2023 Zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Wandy Chotomskiej w Praszce PDFZ26-2023.pdf (35,68KB)
Or.0050.27.2023 24-03-2023 Zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 2 w Praszce PDFZ27-2023.pdf (35,10KB)
Or.0050.28.2023 30-03-2023 Zarządzenie w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2022 rok PDFZ28-2023.pdf (25,36KB)
Or.0050.29.2023 30-03-2023 Zarządzenie w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej Gminy Praszka na 2023 rok PDFZ29-2023.pdf (779,57KB)
Or.0050.30.2023 30-03-2023 Zarządzenie w sprawie zmian w planach finansowych na 2023 rok PDFZ30-2023.pdf (420,13KB)
Or.0050.31.2023 31-03-2023 Zarządzenie w sprawie powołania Dyrektora Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Praszce PDFZ31-2023.pdf (25,97KB)
Or.0050.32.2023 03-04-2023 Zarządzenie w sprawie wykorzystania dnia wolnego od pracy przez pracowników Urzędu Miejskiego w Praszce za święto przypadające w dniu 11 listopad 2023 r. PDFZ32-2023.pdf (22,01KB)
Or.0050.35.2023 03-04-2023 Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Praszce
PDFZ35-2023.pdf (21,19KB)
Or.0050.35a.2023 03-04-2023 Zarządzenie w sprawie zmian w planach finansowych na 2023 rok PDFZ35a-2023.pdf (67,54KB)
Or.0050.36.2023 03-04-2023 Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Praszce
PDFZ36-2023.pdf (21,50KB)
Or.0050.37.2023 03-04-2023 Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Muzeum w Praszce PDFZ37-2023.pdf (19,66KB)
Or.0050.38.2023 17-04-2023 Zarządzenie w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej Gminy Praszka na 2023 rok PDFZ38-2023.pdf (581,42KB)
Or.0050.39.2023 17-04-2023 Zarządzenie w sprawie zmian w planach finansowych na 2023 rok PDFZ39-2023.pdf (165,68KB)
Or.0050.40.2023 18-04-2023 Zarządzenie w sprawie niewykonania prawa pierwokupu PDFZ40-2023.pdf (21,29KB)
Or.0050.43.2023 27-04-2023 Zarządzenie w sprawie zmian w planach finansowych na 2023 rok PDFZ43-2023.pdf (234,23KB)
Or.0050.44.2023 28-04-2023 Zarządzenie w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej Gminy Praszka na 2023 rok PDFZ44-2023.pdf (574,14KB)
Or.0050.45.2023 28-04-2023 Zarządzenie w sprawie zmian w planach finansowych na 2023 rok PDFZ45-2023.pdf (89,12KB)
Or.0050.46.2023 05-05-2023 Zarządzenie w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Praszka PDFZ46-2023.pdf (442,34KB)
Or.0050.47.2023 05-05-2023 Zarządzenie w sprawie zmian w planach finansowych na 2023 rok PDFZ47-2023.pdf (104,96KB)
Or.0050.49.2023 11-05-2023 Zarządzenie w sprawie przedłożenia sprawozdania z realizacji Programu współpracy Gminy Praszka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2022 rok PDFZ49-2023.pdf (53,46KB)
Or.0050.50.2023 15-05-2023 Zarządzenie w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej Gminy Praszka na 2023 rok PDFZ50-2023.pdf (587,91KB)
Or.0050.51.2023 15-05-2023 Zarządzenie w sprawie zmian w planach finansowych na 2023 rok PDFZ51-2023.pdf (180,21KB)
Or.0050.53.2023 25-05-2023 Zarządzenie w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Praszce PDFZ53-2023.pdf (238,01KB)
Or.0050.55.2023 29-05-2023 Zarządzenie w sprawie zmian w planach finansowych na 2023 rok PDFZ55-2023.pdf (166,10KB)
Or.0050.56.2023 31-05-2023 Zarządzenie w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej Gminy Praszka na 2023 rok PDFZ56-2023.pdf (778,74KB)
Or.0050.57.2023 31-05-2023 Zarządzenie w sprawie zmian w planach finansowych na 2023 rok PDFZ57-2023.pdf (193,66KB)
Or.0050.58.2023 01-06-2023 Zarządzenie w sprawie zmian w planach finansowych na 2023 rok PDFZ58-2023.pdf (92,14KB)
Or.0050.59.2023 01-06-2023 Zarządzenie w sprawie przekazania do użytkowania samochodu osobowego PDFZ59-2023.pdf (17,93KB)
Or.0050.60.2023 14-06-2023 Zarządzenie w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej Gminy Praszka na 2023 rok PDFZ60-2023.pdf (773,33KB)
Or.0050.61.2023 14-06-2023 Zarządzenie w sprawie zmian w planach finansowych na 2023 rok PDFZ61-2023.pdf (98,55KB)
Or.0050.62.2023 16-06-2023 Zarządzenie w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 4 im, Wandy Chotomskiej w Praszce PDFZ62-2023.pdf (20,02KB)
Or.0050.63.2023 20-06-2023 Zarządzenie w sprawie utworzenia nowego rachunku bankowego PDFZ63-2023.pdf (14,53KB)
Or.0050.64.2023 21-06-2023 Zarządzenie w sprawie zmian w planach finansowych na 2023 rok PDFZ64-2023.pdf (157,92KB)
Or.0050.65.2023 21-06-2023 Zarządzenie w sprawie ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia PDFZ65-2023.pdf (60,50KB)
Or.0050.66.2023 28-06-2023 Zarządzenie w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Praszka PDFZ66-2023.pdf (326,73KB)
Or.0050.69.2023 30-06-2023 Zarządzenie w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej Gminy Praszka na 2023 rok PDFZ69-2023.pdf (806,82KB)
Or.0050.70.2023 30-06-2023 Zarządzenie w sprawie zmian w planach finansowych na 2023 rok PDFZ70-2023.pdf (478,90KB)
Or.0050.71.2023 03-07-2023 Zarządzenie w sprawie zmian w planach finansowych na 2023 rok PDFZ71-2023.pdf (139,83KB)
Or.0050.72.2023 17-07-2023 Zarządzenie w sprawie udzielenia pożyczki krótkoterminowej dla OSP Skotnica na realizację zadania „Modernizacja dachu na budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Skotnicy” PDFZ72-2023.pdf (32,74KB)
Or.0050.74.2023 21-07-2023 Zarządzenie w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej Gminy Praszka na 2023 rok PDFZ74-2023.pdf (776,82KB)
Or.0050.75.2023 21-07-2023 Zarządzenie w sprawie zmian w planach finansowych na 2023 rok PDFZ75-2023.pdf (118,68KB)
Or.0050.77.2023 28-07-2023 Zarządzenie w sprawie utworzenia nowych rachunków bankowych PDFZ77-2023.pdf (13,84KB)
Or.0050.78.2023 28-07-2023 Zarządzenie w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej Gminy Praszka na 2023 rok PDFZ78-2023.pdf (579,22KB)
Or.0050.79.2023 28-07-2023 Zarządzenie w sprawie zmian w planach finansowych na 2023 rok PDFZ79-2023.pdf (139,89KB)
Or.0050.81.2023 01-08-2023 Zarządzenie w sprawie zmian w planach finansowych na 2023 rok PDFZ81-2023.pdf (94,51KB)
Or.0050.82.2023 02-08-2023 Zarządzenie w sprawie wskazania osób do komisji szacującej szkody w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne warunki atmosferyczne PDFZ82-2023.pdf (37,34KB)
Or.0050.83.2023 02-08-2023 Zarządzenie w sprawie utworzenia nowego rachunku bankowego PDFZ83-2023.pdf (15,94KB)
Or.0050.84.2023 07-08-2023 Zarządzenie w sprawie udzielenia pożyczki krótkoterminowej dla OSP w Wygiełdowie na realizację operacji „Ocieplenie budynku OSP w Wygiełdowie” PDFZ84-2023.pdf (39,16KB)
Or.0050.85.2023 07-08-2023 Zarządzenie w sprawie przyjęcia diagnozy potrzeb w zakresie edukacji przedszkolnej w Gminie Praszka PDFZ85-2023.pdf (22,18KB)
Or.0050.85.2023 08-08-2023 Zarządzenie w sprawie ustalenia planu wykorzystania zasobu Gminy Praszka PDFZ85-2023.pdf (72,32KB)
Or.0050.86.2023 10-08-2023 Zarządzenie w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej Gminy Praszka na 2023 rok PDFZ86-2023.pdf (801,95KB)
Or.0050.87.2023 10-08-2023 Zarządzenie w sprawie zmian w planach finansowych na 2023 rok PDFZ87-2023.pdf (183,76KB)
Or.0050.88.2023 14-08-2023 Zarządzenie w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze do spraw działalności gospodarczej w Urzędzie Miejskim w Praszce PDFZ88-2023.pdf (1,41MB)
Or.0050.89.2023 29-08-2023 Zarządzenie w sprawie zmian w planach finansowych na 2023 rok PDFZ89-2023.pdf (409,92KB)
Or.0050.89A.2023 29-08-2023 Zarządzenie w sprawie akceptacji zasad korzystania ze stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 3 im. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Praszce PDFZ89A-2023.pdf (44,13KB)
Or.0050.90.2023 31-08-2023 Zarządzenie w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej Gminy Praszka na 2023 rok PDFZ90-2023.pdf (584,74KB)
Or.0050.91.2023 31-08-2023 Zarządzenie w sprawie zmian w planach finansowych na 2023 rok PDFZ91-2023.pdf (140,16KB)
Or.0050.92.2023 01-09-2023 Zarządzenie w sprawie zmian w planach finansowych na 2023 rok PDFZ92-2023.pdf (208,92KB)
Or.0050.93.2023 31-08-2023 Zarządzenie w sprawie przekazania węgla niesprzedanego mieszkańcom w ramach sprzedaży po preferencyjnych cenach, dla placówek z terenu gminy Praszka PDFZ93-2023.pdf (50,07KB)
Or.0050.93A.2023 01-09-2023 Zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze do spraw działalności gospodarczej w Urzędzie Miejskim w Praszce PDFZ93A-2023.pdf (36,53KB)
Or.0050.94.2023 04-09-2023 Zarządzenie w sprawie inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Praszka PDFZ94-2023.pdf (25,79KB)
Or.0050.95.2023 05-09-2023 Zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu trybu pracy komisji konkursowej PDFZ95-2023.pdf (101,27KB)
Or.0050.96.2023 07-09-2023 Zarządzenie w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej Gminy Praszka na 2023 rok PDFZ96-2023.pdf (593,12KB)
Or.0050.97.2023 07-09-2023 Zarządzenie w sprawie zmian w planach finansowych na 2023 rok PDFZ97-2023.pdf (117,37KB)
Or.0050.98.2023 14-09-2023 Zarządzenie w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej Gminy Praszka na 2023 rok PDFZ98-2023.pdf (216,93KB)
Or.0050.99.2023 14-09-2023 Zarządzenie w sprawie zmian w planach finansowych na 2023 rok PDFZ99-2023.pdf (49,50KB)
Or.0050.100.2023 15-09-2023 Zarządzenie w sprawie zmian w planach finansowych na 2023 rok PDFZ100-2023.pdf (120,99KB)
Or.0050.101.2023 20-09-2023 Zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie wykonywania zadań publicznych w obszarze działalności na rzecz osób niepełnosprawnych wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji w 2023 roku PDFZ101-2023.pdf (224,45KB)
Or.0050.102.2023 27-09-2023 Zarządzenie w sprawie zmian w planach finansowych na 2023 rok PDFZ103-2023.pdf (727,99KB)
Or.0050.103.2023 29-09-2023 Zarządzenie w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej Gminy Praszka na 2023 rok PDFZ103-2023.pdf (727,99KB)
Or.0050.104.2023 29-09-2023 Zarządzenie w sprawie zmian w planach finansowych na 2023 rok PDFZ104-2023.pdf (76,23KB)
Or.0050.105.2023 02-10-2023 Zarządzenie w sprawie zmian w planach finansowych na 2023 rok PDFZ105-2023.pdf (177,30KB)
Or.0050.105.2023 05-10-2023 Zarządzenie w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Praszka PDFZ105-2023.pdf (95,01KB)
Or.0050.107a.2023 10-10-2023 Zarządzenie w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej Gminy Praszka na 2023 rok PDFZ107a-2023.pdf (823,54KB)
Or.0050.108a.2023 10-10-2023 Zarządzenie w sprawie zmian w planach finansowych na 2023 rok PDFZ108a-2023.pdf (286,54KB)
Or.0050.109.2023 12-10-2023 Zarządzenie w sprawie zmian w planach finansowych na 2023 rok PDFZ109-2023.pdf (34,38KB)
Or.0050.112.2023 19-10-2023 Zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wspieranie wykonywania zadań publicznych w obszarze działalności na rzecz osób niepełnosprawnych wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji w 2023 roku PDFZ112-2023.pdf (348,84KB)
Or.0050.114.2023 20-10-2023 Zarządzenie w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej Gminy Praszka na 2023 rok PDFZ114-2023.pdf (820,40KB)
Or.0050.115.2023 20-10-2023 Zarządzenie w sprawie zmian w planach finansowych na 2023 rok PDFZ115-2023.pdf (235,26KB)
Or.0050.116.2023 26-10-2023 Zarządzenie w sprawie zmian w planach finansowych na 2023 rok PDFZ116-2023.pdf (270,46KB)
Or.0050.117.2023 31-10-2023 Zarządzenie w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej Gminy Praszka na 2023 rok PDFZ117-2023.pdf (140,46KB)
Or.0050.118.2023 31-10-2023 Zarządzenie w sprawie powołania zespołu interdyscyplinarnego do spraw przemocy w rodzinie PDFZ118-2023.pdf (42,19KB)
Or.0050.118.2023 31-10-2023 Zarządzenie w sprawie zmian w planach finansowych na 2023 rok PDFZ118-2023.pdf (79,95KB)
Or.0050.119.2023 02-11-2023 Zarządzenie w sprawie zmian w planach finansowych na 2023 rok PDFZ119-2023.pdf (227,85KB)
Or.0050.120.2023 03-11-2023 Zarządzenie w sprawie przyjęcia Planu pracy Opiekuńczo-Wychowawczo-Edukacyjnego Publicznego Żłobka w Praszce PDFZ120-2023.pdf (1,41MB)
Or.0050.121.2023 07-11-2023 Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych PROJEKTU ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY PRASZKA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2024. PDFZ121-2023.pdf (256,78KB)
Or.0050.122.2023 08-11-2023 Zarządzenie w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Praszka PDFZ122-2023.pdf (105,80KB)
Or.0050.124.2023 15-11-2023 Zarządzenie w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej Gminy Praszka na 2024 rok oraz projektu uchwały wieloletniej prognozy finansowej PDFZ124-2023.pdf (24,74KB)
Or.0050.125.2023 20-11-2023 Zarządzenie w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej Gminy Praszka na 2023 rok PDFZ125-2023.pdf (186,54KB)
Or.0050.126.2023 20-11-2023 Zarządzenie w sprawie zmian w planach finansowych na 2023 rok PDFZ126-2023.pdf (166,72KB)
Or.0050.127.2023 30-11-2023 Zarządzenie w sprawie zmian w planach finansowych na 2023 rok PDFZ127-2023.pdf (142,31KB)
Or.0050.128.2023 04-12-2023 Zarządzenie w sprawie zmian w planach finansowych na 2023 rok PDFZ128-2023.pdf (386,95KB)
Or.0050.129.2023 04-12-2023 Zarządzenie w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej Gminy Praszka na 2023 rok PDFZ129-2023.pdf (138,12KB)
Or.0050.130.2023 04-12-2023 w sprawie zmian w planach finansowych na 2023 rok PDFZ130-2023.pdf (266,35KB)
Or.0050.131.2023 06-12-2023 Zarządzenie w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości gruntoywch stanowiących własność Gminy Praszka PDFZ131-2023.pdf (480,00KB)
Or.0050.132.2023 06-12-2023 Zarządzenie w sprawie utworzenia nowego rachunku bankowego PDFZ132-2023.pdf (13,55KB)
Or.0050.133.2023 12-12-2023 Zarządzenie w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Praszce do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenia postępowań i wydawania w tych sprawach decyzji PDFZ133-2023.pdf (22,75KB)
Or.0050.134.2023 12-12-2023 Zarządzenie w sprawie oroszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze do spraw wynagrodzeń w referacie oświaty Urzędu Miejskiego w Praszce PDFZ134-2023.pdf (188,15KB)
Or.0050.135.2023 19-12-2023 Zarządzenie w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych gminy Praszka PDFZ135-2023.pdf (361,56KB)
Or.0050.136.2023 21-12-2023 Zarządzenie w sprawie zmian w planach finansowych na 2023 rok PDFZ136-2023.pdf (221,42KB)
Or.0050.137.2023 27-12-2023 Zarządzenie w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej Gminy Praszka na 2023 rok PDFZ137-2023.pdf (79,36KB)
Or.0050.137A.2023 27-12-2023 Zarządzenie w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej Gminy Praszka na 2023 rok PDFZ137A-2023.pdf (100,36KB)
Or.0050.138.2023 27-12-2023 Zarządzenie w sprawie zmian w planach finansowych na 2023 rok PDFZ138-2023.pdf (114,16KB)
Or.0050.138A.2023 27-12-2023 Zarządzenie w sprawie zmian w planach finansowych na 2023 rok PDFZ138A-2023.pdf (252,21KB)
Or.0050.142.2023 29-12-2023 Zarządzenie w sprawie maksymalnego miesięcznego ^nagrodzenia kierowników/dyrektorów i zastępców kierowników/dyrektorów samorządowych jednostek organizacyjnych PDFZ142-2023.pdf (26,17KB)