Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Za rok 2022

Oświadczenia majątkowe składane za rok 2022.
(oświadczenia składane w 2022 i 2023 roku)

Burmistrz Praszki
Jarosław Tkaczyński - PDFOM2022-JTkaczynski.pdf (141,62KB)

Pracownicy samorządowi:

Danuta Janikowska Z-ca Burmistrza PDFOM2022-DJanikowska.pdf (138,55KB)
Krzysztof Pietrzyński Sekretarz Gmina PDFOM2022-KPietrzynski.pdf (132,40KB)
Ilona Pondel Skarbnik Gminy PDFOM2022-IPondel.pdf (133,54KB)
Ewa Polak Z-ca Skarbnika Gminy PDFOM2022-EPolak.pdf (131,10KB)


Jednostki organizacyjne:

Sylwia Pietras Dyrektor Biblioteki Publicznej MiG Praszka PDFOM2022-SPietras.pdf (159,31KB)
Leszek Krzyżanowski Kierownik OPS w Praszce PDFOM2022-LKrzyzanowski.pdf (142,46KB)
Magdalena Kaczmarek Z-ca kierownika OPS w Praszce PDFOM2022-MKaczmarek.pdf (96,83KB)
Joanna Dendewicz Kierownik działu świadczeń rodzinnych w OPS w Praszce PDFOM2022-JDendewicz.pdf (108,84KB)
Maria Feliks Dyrektor Muzeum w Praszce PDFOM2022-MFeliks.pdf (127,30KB)
Jacek Pac Dyrektor M-GOKiS w Praszce PDFOM2022-JPac.pdf (135,44KB)
Grzegorz Derengowski Dyrektor ŚDS w Ganie PDFOM2022-GDerengowski.pdf (147,27KB)


Żłobek:

Grażyna Dorynek Dyrektor Publicznego Żłobka w Praszce PDFOM2022-GDorynek.pdf (131,78KB)


Przedszkola:

Aneta Matląg-Konieczna Dyrektor PP nr 1 w Praszce PDFOM2022-AMatlagKonieczna.pdf (129,93KB)
Magdalena Król Dyrektor PP nr 2 w Praszce PDFOM2022-MKról.pdf (133,56KB)
Anna Wiktorek Dyrektor PP w Ganie PDFOM2022-AWiktorek.pdf (150,50KB)


Szkoły:

Karolina Kryściak Dyrektor PSP w Kowalach PDFOM2022-KKrysiak.pdf (121,17KB)
Jolanta Galant Dyrektor PSP w Przedmościu PDFOM2022-JGalant.pdf (136,83KB)
Iwona Ignaczak Dyrektor PSP nr 2 w Praszce PDFOM2022-IIgnaczak.pdf (105,65KB)
Patrycja Belka Dyrektor PSP nr 3 w Praszce PDFOM2022-PBelka.pdf (142,18KB)
Emilia Olszowa Dyrektor PSP nr 4 w Praszce PDFOM2022-EOlszowa.pdf (156,18KB)
Halina Kowalczyk Dyrektor ZS-P w Strojcu PDFOM2022-HKowalczyk.pdf (146,89KB)
Agnieszka Soberka Dyrektor ZPS w Praszce PDFOM2022-ASoberka.pdf (116,77KB)


Inne:

Aneta Bugajska-Majka Prezes Zarządu "OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW PRASZKA" Sp. z o.o. PDFOM2022-ABugajskaMajka.pdf (138,47KB)
Kamil Kowalczyk Prezes Zarządu PPU "GOSKOM" Sp. z o.o. PDFOM2022-KKowalczyk.pdf (171,78KB)
Anna Ujma Prokurent PPU "GOSKOM" Sp. z o.o. PDFOM2022-AUjma.pdf (67,66KB)Oświadczenia na koniec i początek sprawowania funkcji:

Przedszkola:

Aurelia Popławska Dyrektor PP nr 1 w Praszce - PDFOM2022k-APoplawska.pdf (1,17MB) - koniec sprawowania funkcji
Aneta Matląg-Konieczna Dyrektor PP nr 1 w Praszce - PDFOM2022p-AMatlag-Konieczna.pdf (1,33MB) - początek sprawowania funkcji


Szkoły:

Lidia Kowalska-Owczarek Dyrektor PSP w Kowalach - PDFOM2022k-LKowalska-Owczarek.pdf (1,71MB) - koniec sprawowania funkcji
Karolina Kryściak-Czyż Dyrektor PSP w Kowalach - PDFOM2022p-KKrysciak-Czyz.pdf (1,61MB) - początek sprawowania funkcji


Inne:

Anna Ujma - Prokurent PPU "GOSKOM" Sp. z o.o. - PDFOM2022p-AUjma.pdf (168,38KB) - początek sprawowania funkcji
Franciszek Ratajski - Likwidator - Energia Praszka Sp. z o.o. w likwidacji - PDFOM2022k-FRatajski.pdf (133,19KB) - koniec sprawowania funkcji

 

Objaśnienia skrótów:
M-GOKiS - Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
PP - Publiczne Przedszkole
PSP - Publiczna Szkoła Podstawowa
ZPS - Zespół Placówek Specjalnych
ZS-P Zespół Szkolno-Przedszkolny
ŚDS - Środowiskowy Dom Samopomocy