Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

XLII Sesja Rady Miejskiej w Praszce

Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce informuje, że w dniu 31 maja 2022 r. o godz. 10:00 w Muzeum w Praszce odbędzie się XLII/2022 sesja Rady Miejskiej w Praszce.

Proponowany porządek obrad:

 1. 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej XLI sesji Rady Miejskiej.
 4. 4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. 5. Informacja Burmistrza Praszki.
 6. 6. Zapoznanie się z oceną zasobów pomocy społecznej za 2021 r.

  PDFOcena zasobów pomocy społecznej .pdf

 7. 7. Przyjęcie sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej za 2021 r.

  DOCXSprawozdanie z działalności OPS w Praszce 2021.docx

 8. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Praszka na 2022 rok.

  PDFUchwała.Projekt.XLII.2022.2022-05-31 - zmiany w budżecie gminy Praszka na 2022 rok.pdf

 9. 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Oleskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu w celu przewozu osób niepełnosprawnych na warsztaty terapii zajęciowej.

  PDFUchwała.Projekt.XLII.2022.2022-05-31 - dotacja dla Powiatu Oleskiego.pdf

 10. 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Rocznego raportu monitoringowego o stanie realizacji Strategii Rozwoju Gminy Praszka na lata 2015-2025 za rok 2021.

  PDFUchwała.Projekt.XLII.2022.2022-05-31 - roczny Raport monitoringowy za 2021 rok.pdf

 11. 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Raportu z ewaluacji Strategii Rozwoju Gminy Praszka na lata 2015 – 2025.

  PDFUchwała.Projekt.XLII.2022.2022-05-31 - zatwierdzenie Raportu z ewaluacji.pdf

 12. 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Strategii Rozwoju Gminy Praszka na lata 2015 – 2025.

  PDFUchwała.Projekt.XLII.2022.2022-05-31 - zmiany w Strategii Rozwoju.pdf

 13. 13. Podjęcie uchwały w sprawie petycji dotyczącej drogi asfaltowej przy ulicy Powstańców Śląskich w Praszce.

  PDFUchwała.Projekt.XLII.2022.2022-05-31 - petycja droga ul. Powstańców Śl..pdf

 14. 14. Podjęcie uchwały w sprawie petycji dotyczącej budowy nawierzchni ulicy Kolorowej przy działkach od nr 1 do 7 w Praszce.

  PDFUchwała.Projekt.XLII.2022.2022-05-31 - petycja budowa nawierzchni ul. Kolorowej w Praszce.pdf

 15. 15. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Burmistrza Praszki.
 16. 16. Zapytania i wolne wnioski.
 17. 17. Sprawy różne.
 18. 18. Zakończenie obrad.