Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rok 2022

Nazwa inwestycji: Budowa do 5 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. 31 w obrębie Przedmość w Gminie Praszka

Data: Nazwa dokumentu: Plik dokumentu:
2022-02-09 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia PDFobw20220209.pdf (485,11KB)
2022-03-03 Obwieszczenie o zebranych dowodach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia PDFobw20220307.pdf (255,69KB)
2022-05-02 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia PDFobw20220502.pdf (37,57KB)

 


 Nazwa inwestycji: Prowadzenie punktu zbierania odpadów, w tym odpadów z metali żelaznych i nieżelaznych zlokalizowanego w Praszce, gmina Praszka, powiat oleski, województwo opolskie na działkach nr ewidencyjny 42/2, 43/9, 43/11 i 50

Data: Nazwa dokumentu: Plik dokumentu:
2022-03-21 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia PDFobw20220321.pdf (509,59KB)
2022-05-31 Obwieszczenie o ponownym wystąpieniu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu, o wydanie opinii w sprawie stwierdzenia (lub nie) obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko PDFobw20220531.pdf (309,55KB)
2022-07-04 Obwieszczenie - Zawiadomienie o zebranych dowodach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia PDFobw20220704.pdf (262,46KB)
2022-09-12 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia PDFobw20220912.pdf (374,54KB)

 


 Nazwa inwestycji: Budowa instalacji przeznaczonej do tlenowego kompostowania odpadów planowanego do realizacji na terenie działek o numerach ewidencyjnych 1355/1 oraz 1355/2 w gminie Praszka, obręb Przedmość

Data: Nazwa dokumentu: Plik dokumentu:
2022-10-12 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia PDFobw20221012.pdf (480,71KB)
2023-01-05 Obwieszczenia o wydłużeniu terminy załatwienia sprawy, o dopuszczeniu Stowarzyszenia „NOCEK" na Rzecz Praworządności i Ochrony Środowiska w Kowalach do udziału w postępowaniu administracyjnym, o odmowie zawieszenia postępowania administracyjnego PDFobw20230105.pdf (466,28KB)

 


 Nazwa inwestycji: Przebudowa drogi gminnej nr 100915 O Piculice - Skotnica w gminie Praszka

Data: Nazwa dokumentu: Plik dokumentu:
2022-10-24 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia PDFobw20221024.pdf (490,06KB)
2022-12-19 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia PDFobw20221219.pdf (354,67KB)

 


Nazwa inwestycji: Rozbudowa zakładu o halę produkcyjną, magazynową, budynek kotłowni, budynek myjni z warsztatem i akumulatorownią oraz budowę wolnostojących dwóch hal namiotowych, rozbudowę hali lakierni o nowe kontenerowe zaplecze socjalne, rozbudowę budynku nr 6 na potrzeby magazynowania folii i makulatury wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej, w Praszce ul. Kaliska 72 na wydzielonej części działek o nr ewid. 148/7, 148/32, 443/1, 511, 512 obręb Miasto Praszka, 115/9, 115/11 obręb Kowale, integralnie związanych z działkami 148/17, 148/5, 148/21, 148/8, 148/21, 148/22 obręb Miasto Praszka.

Data: Nazwa dokumentu: Plik dokumentu:
2022-12-22 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia PDFobw20221222.pdf (632,80KB)
2022-06-12 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach PDFobw20230612.pdf (427,52KB)