Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenia Burmistrza - ROK 2022

Nr: Data: Temat: Plik zarządzenia:
Or.0050.1.2022 03-01-2022 Zarządzenie w sprawie przyjęcia planów finansowych na 2022 rok PDFZ1-2022.pdf
Or.0050.2.2022 03-01-2022 Zarządzenie w sprawie przekazania uprawnień kierownikowi jednostki organizacyjnej gminy PDFZ2-2022.pdf
Or.0050.3.2022 03-01-2022 Zarządzenie w sprawie przekazania uprawnień kierownikowi jednostki organizacyjnej gminy PDFZ3-2022.pdf
Or.0050.4.2022 03-01-2022 Zarządzenie w sprawie zmian w planach finansowych na 2022 rok PDFZ4-2022.pdf
Or.0050.7.2022 08-01-2022 Zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze do spraw inwestycji w Urzędzie Miejskim w Praszce. PDFZ7-2022.pdf
Or.0050.8.2022 10-01-2022 Zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Gminnej Komisji Konkursowej dla uczniów szkół podstawowych w roku szkolnym 2021/2022 PDFZ8-2022.pdf
Or.0050.9.2022 21-01-2022 Zarządzenie w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze do spraw inwestycji w Urzędzie Miejskim w Praszce. PDFZ9-2022.pdf
Or.0050.10.2022 22-01-2022 Zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze do spraw inwestycji w Urzędzie Miejskim w Praszce. PDFZ10-2022.pdf
Or.0050.11.2022 20-01-2022 Zarządzenie w sprawie zmian w planach finansowych na 2022 rok PDFZ11-2022.pdf
Or.0050.12.2022 21-01-2022 Zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2022 r. pn. „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców gminy Praszka” PDFZ12-2022.pdf
Or.0050.13.2022 24-01-2022 Zarządzenie w sprawie czasowego ograniczenia dostępu do Urzędu Miejskiego w Praszce w okresie od 24 stycznia 2022 r. do 28 lutego 2022 r. PDFZ13-2022.pdf
Or.0050.14.2022 24-01-2022 Zarządzenie w sprawie postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do pierwszej klasy szkoły podstawowej PDFZ14-2022.pdf
Or.0050.15.2022 24-01-2022 Zarządzenie w sprawie postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej terenie gminy Praszka PDFZ15-2022.pdf
Or.0050.18.2022 31-01-2022 Zarządzenie w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej Gminy Praszka na 2022 rok PDFZ18-2022.pdf
Or.0050.19.2022 31-03-2022 Zarządzenie w sprawie zmian w planach finansowych na 2022 rok PDFZ19-2022.pdf
Or.0050.19a.2022 01-02-2022 Zarządzenie w sprawie zmian w planach finansowych na 2022 rok PDFZ19a-2022.pdf
Or.0050.20.2022 03-02-2022 Zarządzenie w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Praszka oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę PDFZ20-2022.pdf
Or.0050.21.2022 15-02-2022 Zarządzenie w sprawie zniesienia czasowego ograniczenia dostępu do Urzędu Miejskiego w Praszce. PDFZ21-2022.pdf
Or.0050.22.2022 21-02-2022 Zarządzenie w sprawie oroszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze do spraw podatku od towarów i usług (VAT) w Urzędzie Miejskim w Praszce PDFZ22-2022.pdf
Or.0050.23.2022 21-02-2022 Zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Praszce PDFZ23-2022.pdf
Or.0050.24.2022 21-02-2022 Zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Praszce PDFZ24-2022.pdf
Or.0050.25.2022 21-02-2022 Zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Wincentego Witosa w Kowalach PDFZ25-2022.pdf
Or.0050.26.2022 21-02-2022 Zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 1 w Praszce PDFZ26-2022.pdf
Or.0050.27.2022 01-03-2022 Zarządzenie w sprawie zmian w planach finansowych na 2022 rok PDFZ27-2022.pdf
Or.0050.28.2022 10-03-2022 Zarządzenie w sprawie zmian w planach finansowych na 2022 rok PDFZ28-2022.pdf
Or.0050.29.2022 11-03-2022 Zarządzenie w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej Gminy Praszka na 2022 rok PDFZ29-2022.pdf
Or.0050.30.2022 11-03-2022 Zarządzenie w sprawie zmian w planach finansowych na 2022 rok PDFZ30-2022.pdf
Or.0050.31.2022 11-03-2022 Zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Praszce PDFZ31-2022.pdf
Or.0050.32.2022 11-03-2022 Zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Praszce PDFZ32-2022.pdf
Or.0050.33.2022 11-03-2022 Zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Wincentego Witosa w Kowalach PDFZ33-2022.pdf
Or.0050.34.2022 11-03-2022 Zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 1 w Praszce PDFZ34-2022.pdf
Or.0050.35.2022 17-03-2022 Zarządzenie w sprawie utworzenia nowego rachunku bankowego PDFZ35-2022.pdf
Or.0050.36.2022 25-03-2022 Zarządzenie w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej Gminy Praszka na 2022 rok PDFZ36-2022.pdf
Or.0050.37.2022 25-03-2022 Zarządzenie w sprawie zmian w pianach finansowych na 2022 rok PDFZ37-2022.pdf
Or.0050.38.2022 29-03-2022 Zarządzenie w sprawie utworzenia nowego rachunku bankowego PDFZ38-2022.pdf
Or.0050.40.2022 29-03-2022 Zarządzenie w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej Gminy Praszka na 2022 rok PDFZ40-2022.pdf
Or.0050.41.2022 29-03-2022 Zarządzenie w sprawie zmian w planach finansowych na 2022 rok PDFZ41-2022.pdf
Or.0050.46.2022 01-04-2022 Zarządzenie w sprawie powołania Komisji do spraw brakowania druków ścisłego zarachowania wykorzystywanych w Urzędzie Stanu Cywilnego w Praszce PDFZ46-2022.pdf
Or.0050.48.2022 22-04-2022 Zarządzenie w sprawie zmiany Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Praszce PDFZ48-2022.pdf
Or.0050.51.2022 28-04-2022 Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia PDFZ51-2022.pdf
Or.0050.54.2022 29-04-2022 Zarządzenie w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej Gminy Praszka na 2022 rok PDFZ54-2022.pdf
Or.0050.56.2022 04-05-2022 Zarządzenie w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej Gminy Praszka na 2022 rok PDFZ56-2022.pdf
Or.0050.58.2022 13-05-2022 Zarządzenie w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej Gminy Praszka na 2022 rok PDFZ58-2022.pdf
Or.0050.58a.2022 13-05-2022 Zarządzenie w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej Gminy Praszka na 2022 rok PDFZ58a-2022.pdf
Or.0050.60.2022 16-05-2022 Zarządzenie w sprawie przedłożenia sprawozdania z realizacji Programu współpracy Gminy Praszka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2021 rok. PDFZ60-2022.pdf
Or.0050.62.2022 31-05-2022 Zarządzenie w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej Gminy Praszka na 2022 rok PDFZ62-2022.pdf
Or.0050.66.2022 10-06-2022 Zarządzenie w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze do spraw podatku od towarów i usług (VAT) w Urzędzie Miejskim w Praszce. PDFZ66-2022.pdf
Or.0050.67.2022 10-06-2022 Zarządzenie w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Praszka PDFZ67-2022.pdf
Or.0050.68.2022 13-06-2022 Zarządzenie w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej Gminy Praszka na 2022 rok PDFZ68-2022.pdf
Or.0050.70.2022 22-06-2022 Zarządzenie w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej Gminy Praszka na 2022 rok PDFZ70-2022.pdf
Or.0050.72.2022 22-06-2022 Zarządzenie w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Praszce PDFZ72-2022.pdf
Or.0050.73.2022 22-06-2022 Zarządzenie w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Praszce PDFZ73-2022.pdf
Or.0050.74.2022 22-06-2022 Zarządzenie w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Wincentego Witosa w Kowalach PDFZ74-2022.pdf
Or.0050.75.2022 22-06-2022 Zarządzenie w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 1 w Praszce PDFZ75-2022.pdf