Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

XXXVII Sesja Rady Miejskiej w Praszce

Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce informuje, że w dniu 16 grudnia 2021 r. o godz. 9:00 w Muzeum w Praszce odbędzie się XXXVII/2021 sesja Rady Miejskiej w Praszce.

Proponowany porządek obrad

 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzednich XXXV i XXXVI sesji Rady Miejskiej.
 4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Informacja Burmistrza Praszki.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Praszka na 2021 rok.
  PDFUchwała.Projekt.XXXVII.2021.2021-12-16 - zmiany w budżecie.pdf
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
  PDFObjaśnienie do WPF na 2021 r..pdf
  PDFUchwała WPF na 2021r..pdf
  PDFZałącznik nr 1 do WPF na 2021r..pdf
  PDFZałącznik nr 2 do WPF na 2021r..pdf
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Praszka na 2022 rok.
  PDFProjekt Uchwały budżetowej na 2022 rok.pdf
  PDFUzasadnienie dochodów i wydatków projektu budżetu na 2022 rok.pdf
  PDFZałącznik nr 1 do projektu uchwały budzetowej na 2022 rok.pdf
  PDFZałącznik nr 2 do projektu uchwały budżetowej na 2022 rok.pdf
  PDFZałącznik nr 3 do projektu uchwaly budżetowej na 2022 rok.pdf
  PDFZałącznik nr 4a do projektu uchwały budzetowej na 2022 rok.pdf
  PDFZałącznik nr 4b do projektu uchwały budżetowej na 2022 rok.pdf
  PDFZałącznik nr 5 do projektu uchwały budżetowej na 2022 rok.pdf
  PDFZałącznik nr 6 do projektu uchwaly budżetowej na 2022 rok.pdf
  PDFZałącznik nr 7 do projektu uchwały budżetowej na 2022 rok.pdf
  PDFZałącznik nr 8 a do projektu uchwały budżetowej na 2022r..pdf
  PDFZałącznik nr 8 b do projektu uchwały budżetowej na 2022r..pdf
 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.
  PDFObjaśnienia WPF do projektu uchwały budżetowej na 2022 r..pdf
  PDFProjekt Uchwały WPF na 2022 r..pdf
  PDFZałącznik nr 1 WPF do projektu uchwały budżetowej na 2022 r..pdf
  PDFZałącznik nr 2 WPF do projektu uchwały budżetowej na 2022 r..pdf
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Praszki.
  PDFUchwała.Projekt.XXXVII.2021.2021-12-16 - wynagrodzenie Burmistrz.pdf
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zasad otrzymywania i wysokości diet przysługujących radnym.
  PDFUchwała.Projekt.XXXVII.2021.2021-12-16 - diety radnych.pdf
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Praszka nieruchomości gruntowej w celu urządzenia parkingu przy cmentarzu obręb ewidencyjny Strojec.
  PDFUchwała.Projekt.XXXVII.2021.2021-12-16 - działka parking Strojec.pdf
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawki tej opłaty oraz stawki za pojemnik określonej wielkości.
  PDFUchwała.Projekt.XXXVII.2021.2021-12-16 - metoda.pdf
 14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Praszka
  PDFprojekt uchwaly - zmiana regulaminu dost. wody.pdf
 15. Zapytania i wolne wnioski.
 16. Sprawy różne.
 17. Zakończenie obrad.