Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

XXXIV Sesja Rady Miejskiej w Praszce

Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce informuje, że w dniu 28 października 2021 r. o godz. 10:00 w Muzeum w Praszce odbędzie się XXXIV/2021 sesja Rady Miejskiej w Praszce.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Ustalenie porządku obrad
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej XXXIII sesji Rady Miejskiej.
 4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Informacja Burmistrza Praszki.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Praszka na 2021 rok.
  PDFprojekt uchwaly - zmiany w budżecie.pdf
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Praszka.
  PDFprojekt uchwaly - projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.pdf
 8. Przedstawienie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych, w tym o wynikach egzaminów za rok szkolny 2020/2021.
 9. Przedstawienie przez Burmistrza Praszki informacji dotyczącej analizy oświadczeń majątkowych za 2020 rok złożonych przez osoby zobowiązane do złożenia oświadczeń majątkowych Burmistrzowi Praszki.
 10. Przedstawienie przez Przewodniczącego Rady Miejskiej w Praszce informacji dotyczącej analizy oświadczeń majątkowych za 2020 rok złożonych przez Radnych Rady Miejskiej w Praszce.
 11. Zapytania i wolne wnioski.
 12. Sprawy różne.
 13. Zakończenie obrad.