Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Za rok 2021

Oświadczenia majątkowe składane za rok 2021.
(oświadczenia składane w 2021 i 2022 roku)

Burmistrz Praszki
Jarosław Tkaczyński - OM2021-JTkaczynski.pdf

Pracownicy samorządowi:

Danuta Janikowska Z-ca Burmistrza OM2021-DJanikowska.pdf
Krzysztof Pietrzyński Sekretarz Gmina OM2021-KPietrzynski.pdf
Ilona Pondel Skarbnik Gminy OM2021-IPondel.pdf
Ewa Polak Z-ca Skarbnika Gminy OM2021-EPolak.pdf


Jednostki organizacyjne:

Sylwia Pietras Dyrektor Biblioteki Publicznej MiG Praszka OM2021-SPietras.pdf
Leszek Krzyżanowski Kierownik OPS w Praszce OM2021-LKrzyzanowski.pdf
Magdalena Kaczmarek Z-ca kierownika OPS w Praszce OM2021-MKaczmarek.pdf
Joanna Dendewicz Kierownik działu świadczeń rodzinnych w OPS w Praszce OM2021-JDendewicz.pdf
Maria Feliks Dyrektor Muzeum w Praszce OM2021-MFeliks.pdf
Jacek Pac Dyrektor M-GOKiS w Praszce OM2021-JPac.pdf
Grzegorz Derengowski Dyrektor ŚDS w Ganie OM2021-GDerengowski.pdf


Żłobek:

Grażyna Mroczek Dyrektor Publicznego Żłobka w Praszce OM2021-GMroczek.pdf


Przedszkola:

Aurelia Popławska Dyrektor PP nr 1 w Praszce OM2021-APoplawska.pdf
Magdalena Król Dyrektor PP nr 2 w Praszce OM2021-MKrol.pdf
Anna Wiktorek Dyrektor PP w Ganie OM2021-AWiktorek.pdf


Szkoły:

Lidia Kowalska-Owczarek Dyrektor PSP w Kowalach OM2021-LKowalskaOwczarek.pdf
Jolanta Galant Dyrektor PSP w Przedmościu OM2021-JGalant.pdf
Iwona Ignaczak Dyrektor PSP nr 2 w Praszce OM2021-IIgnaczak.pdf
Patrycja Belka Dyrektor PSP nr 3 w Praszce OM2021-PBelka.pdf
Emilia Olszowa Dyrektor PSP nr 4 w Praszce OM2021-EOlszowa.pdf
Halina Kowalczyk Dyrektor ZS-P w Strojcu OM2021-HKowalczyk.pdf
Agnieszka Soberka Dyrektor ZPS w Praszce OM2021-ASoberka.pdf


Inne:

Aneta Bugajska-Majka Prezes Zarządu "OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW PRASZKA" Sp. z o.o. OM2021-ABugajskaMajka.pdf
Kamil Kowalczyk Prezes Zarządu PPU "GOSKOM" Sp. z o.o. OM2021-KKowalczyk.pdf
Agnieszka Gońda Prokurent PPU "GOSKOM" Sp. z o.o. OM2021-AGonda.pdf
Franciszek Ratajski Likwidator - Energia Praszka Sp. z o.o. w likwidacji OM2021-FRatajski.pdf

Oświadczenia na koniec i początek sprawowania funkcji:

Jednostki organizacyjne:

Marzena Smugowska - Dyrektor ZPS w Praszce - OM2021k-MSmugowska.pdf - koniec sprawowania funkcji
Agnieszka Soberka - Dyrektor ZPS w Praszce - OM2021p-ASoberka.pdf - początek sprawowania funkcji


Inne:

Kamil Kowalczyk - Prezes Zarządu PPU "GOSKOM" Sp. z o.o. - OM2022p-KKowalczyk.pdf - początek sprawowania funkcji
Ryszard Szymański - Prezes Zarządu PPU "GOSKOM" Sp. z o.o. - OM2021k-RSzymanski.pdf - koniec sprawowania funkcji

 

Objaśnienia skrótów:
M-GOKiS - Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
PP - Publiczne Przedszkole
PSP - Publiczna Szkoła Podstawowa
ZPS - Zespół Placówek Specjalnych
ZS-P Zespół Szkolno-Przedszkolny
ŚDS - Środowiskowy Dom Samopomocy