Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:
1. wykonanie urządzenia wodnego w postaci wykonania wylotu z kanalizacji deszczowej na terenie
działki nr 188, obręb 0001
2. usługę wodną obejmującą wprowadzenie wód opadowych lub roztopowych za pomocą ww. wylotu
 z kanalizacji deszczowej poprzez rów melioracyjny R-E w Km 0+105 jego biegu
(dz. nr 188, obręb 0001) do wód powierzchniowych płynących cieku Trojanówka w km 30+550 jej
biegu (dz. nr 1, obręb 0001)

Szczegóły w załączniku:

PDFPO.ZUZ.2.4210.265.2021.MJ informacja o wszczęciu.pdf (423,39KB)