Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

XXXIII Sesja Rady Miejskiej w Praszce

Rada Miejska w Praszce informuje, że w dniu 30 września 2021 r. o godz. 10:00 w Muzeum w Praszce odbędzie się XXXIII/2021 sesja Rady Miejskiej w Praszce.

Proponowany porządek obrad:

          1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

 1. 2. Ustalenie porządku obrad.
 2. 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej XXXII sesji Rady Miejskiej.

  PDFProtokół Nr XXXII 26 sierpnia 2021 roku.pdf

 3. 4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 4. 5. Informacja Burmistrza Praszki.
 5. 6. Przedstawienie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Praszka za I półrocze 2021 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2021 roku.
 6. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Praszka na 2021 rok.

  PDFuchwała.projekt.XXXIII.2021.09.30 - w sprawie zmian w budżecie gminy Praszka.pdf

 7. 8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

  PDFuchwała.projekt.XXXIII.2021.09.30 - w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.pdf

 8. 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

 9. 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Praszka a Gminą Gorzów Śląski w przedmiocie powierzenia Gminie Gorzów Śląski realizacji zadania publicznego - zapewnienia uczniom niepełnosprawnym bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu.

  PDFuchwała.projekt.XXXIII.2021.09.30 - w sprawie porozumienia z Gminą Gorzów Śl..pdf

 10. 11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Praszka.

  PDFuchwała.projekt.XXXIII.2021.09.30 - zmieniająca uchwałę w sprawie konsultacji społecznych.pdf

 11. 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu budżetu obywatelskiego Gminy Praszka na rok 2022.

  PDFuchwała.projekt.XXXIII.2021.09.30 - w sprawie przyjęcia Regulaminu budżetu obywatelskiego na 2022 rok.pdf

 12. 13. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Muzeum na kadencję 2022-2025.

  PDFuchwała.projekt.XXXIII.2021.09.30 - w sprawie powołania Rady Muzeum na kadencję 2022 - 2025.pdf

 13. 14. Zapytania i wolne wnioski.
 14. 15. Sprawy różne.
 15. 16. Zakończenie obrad.