Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja Burmistrza Praszki w sprawie zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków

Burmistrz Praszki informuje, że zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 888) gminy mają ustawowy obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków.

W związku z powyższym, Burmistrz Praszki zwraca się z uprzejmą prośbą do właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Praszka, które nie są podłączone do istniejącej sieci kanalizacyjnej o wypełnienie zgłoszenia dotyczącego posiadanego zbiornika bezodpływowego (szamba) lub przydomowej oczyszczalni ścieków do gminnej ewidencji.

Druki zgłoszenia można otrzymać w Urzędzie Miejskim w Praszce – Referat Infrastruktury Technicznej i Ochrony  Środowiska – pok.nr 5 lub na stronie internetowej www.praszka.pl

Przypominamy również, że zgodnie z przepisami ww. ustawy, właściciele nieruchomości są obowiązani do przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej, a na terenach, gdzie nie ma sieci kanalizacyjnej – do wyposażenia nieruchomości w szczelny zbiornik bezodpływowy (szambo) lub w przydomową oczyszczalnię ścieków.

Usługi wywozu nieczystości ciekłych lub osadów z oczyszczalni mogą być wykonywane przez firmy posiadające odpowiednie zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.

Wykaz firm posiadających zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych dostępny jest n stronie www.praszka.pl

Każdy właściciel nieruchomości jest obowiązany udokumentować korzystanie z takich usług poprzez okazanie umowy i dowodów opłaty za usługi na każde wezwanie organu kontrolującego.

 

Załączniki

Zgłoszenie szamba:

PDFZgłoszenie do ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb).pdf

DOCXZgłoszenie do ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb).docx

Zgłoszenie przydomowej oczyszczalni ścieków:

PDFZgłoszenie do ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków.pdf

DOCXZgłoszenie do ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków.docx