Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

XXXII Sesja Rady Miejskiej w Praszce

Rada Miejska w Praszce informuje, że w dniu 26 sierpnia 2021 r. o godz. 10:00 w Muzeum w Praszce odbędzie się XXXII/2021 sesja Rady Miejskiej w Praszce.

Proponowany porządek obrad:

 1. 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej XXXI sesji Rady Miejskiej.

  PDFProtokół Nr XXXI.pdf

 4. 4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. 5. Informacja Burmistrza Praszki.
 6. 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Praszka na 2021 rok.

  PDFprojekt uchwaly - zmiany w budżecie.pdf

 7. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

  PDFprojekt uchwaly - zmiany WPF.pdf

 8. 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kowalach.

  PDFprojekt uchwaly - OSP Kowale.pdf

 9. 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Praszce.

  PDFprojekt uchwaly - OSP Praszka.pdf

 10. 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Praszka.

  PDFProjekt uchwały - regulamin dostarczania wody.pdf

 11. 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu budżetu obywatelskiego Gminy Praszka na 2021 r.

  PDFProjekt uchwały - regulamin budżet obywatelski.pdf

 12. 12. Podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Praszka.

  PDFProjekt uchwały - konsultacje społeczne.pdf

 13. 13. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku o uwzględnienie bonifikaty dla rodzin wielodzietnych w związku z nowym przetargiem na odbiór odpadów.

  PDFProjekt uchwały - bonifikata dla rodzin wielodzietnych.pdf

 14. 14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostkowej paliwa w Gminie Praszka na rok szkolny 2021/2022 na potrzeby zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów.

  PDFprojekt uchwaly - oświata.pdf

 15. 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży w formie bezprzetargowej nieruchomości gruntowej oznaczonej na arkuszu mapy 2 obrębu Miasto Praszka jako działka nr 58/16 o powierzchni 0.0026 ha.

  PDFprojekt uchwaly - działka.pdf

 16. 16. Zapytania i wolne wnioski.
 17. 17. Sprawy różne.
 18. 18. Zakończenie obrad.