Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Decyzje o warunkach zabudowy

Decyzje o warunkach zabudowy poprzedzonych decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach oraz wydanych w związku z art. 53 ust. 1c ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (gdy stroną postępowania jest osoba zmarła).

 • Obwieszczenie

  o wydaniu decyzji nr 46/2024 o warunkach zabudowy dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania lokalu w istniejącym budynku o funkcji handlowo-usługowej, na punkt pobrań Medycznego Laboratorium Diagnostycznego w Praszce.

 • Obwieszczenie

  o zebranych dowodach przed wydaniem decyzji o warunkach zabudowy oraz o możliwości składania uwag i wniosków dla przedsięwzięcia polegającego na utworzeniu punktu zbierania odpadów metali żelaznych i nieżelaznych przewidzianej do realizacji w miejscowości Praszka - Zawisna.

 • Obwieszczenie

  o zebranych dowodach przed wydaniem decyzji o warunkach zabudowy oraz o możliwości składania uwag i wniosków dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz realizację urządzeń infrastruktury technicznej i pozostałych elementów zagospodarowania zapewniających sprawne funkcjonowanie projektowanego zamierzenia w Praszce ul. Fabryczna

 • Obwieszczenie

  o zebranych dowodach przed wydaniem decyzji o warunkach zabudowy oraz o możliwości składania uwag i wniosków dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi wewnętrznej w Praszce

 • Obwieszczenie

  o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego w Brzezinach

 • Obwieszczenie

  o zebranych dowodach przed wydaniem decyzji o warunkach zabudowy oraz o możliwości składania uwag i wniosków dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego w Brzezinach.

 • Obwieszczenie

  o zebranych dowodach przed wydaniem decyzji o warunkach zabudowy oraz o możliwości składania uwag i wniosków dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania lokalu w istniejącym budynku o funkcji handlowo-usługowej, na punkt pobrań Medycznego Laboratorium Diagnostycznego w Praszce.

 • Obwieszczenie

  o zebranych dowodach przed wydaniem decyzji o warunkach zabudowy oraz o możliwości składania uwag i wniosków dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego w Brzezinach.

 • Obwieszczenie

  o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie drogi wewnętrznej w Praszce

 • Obwieszczenie

  o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na utworzeniu punktu zbierania odpadów, w tym zbierania odpadów metali żelaznych i nieżelaznych w Praszce - Zawisna